Trulicity, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja,

Dulaglutyd (dulaglutide)

, Eli Lilly

Dawka:

Opakowanie:

Koszyk:

7 aptek z Trulicity na stanie w Polsce

Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 197,04 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 59,11 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 •  Pokaż mapę 

  Więcej informacji o Trulicity

  Trulicity to lek dostępny na receptę w postaci roztworu do wstrzykiwań o działaniu przeciwcukrzycowym. Substancją czynną preparatu jest dulaglutyd, który przyczynia się do obniżenia poziom glukozy (cukru) we krwi. Lek stosowany jest w terapii cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, jako uzupełnienie diety i aktywności fizycznej, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi w celu obniżenia stężenia glukozy.

  więcej: Stosowanie Trulicity, skutki uboczne i interakcje Trulicity

  Jak działa Trulicity?

  Dulaglutyd jest agonistą receptora GLP-1. Jeśli dochodzi do zwiększenia stężenia glukozy, lek powoduje zwiększenie ilości cAMP w komórkach β trzustki, co w konsekwencji prowadzi do uwolnienia insuliny i obniżenia stężenia glukozy. Ponadto dulaglutyd hamuje wydzielanie glukagonu, którego stężenie jest zwiększone u pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2, a co za tym idzie dochodzi do zmniejszenia syntezy glukozy w wątrobie.

  Nie używaj Trulicity, jeśli:

  • masz nadwrażliwość na dulaglutyd lub którykolwiek ze składników preparatu,
  • cierpisz na cukrzycę typu 1 lub cukrzycową kwasicę ketonową,
  • stwierdzono u Ciebie schyłkową niewydolność nerek i/lub ciężkie schorzenia układu pokarmowego.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Trulicity?

  • Poinformuj lekarza, jeśli cierpisz na jakiekolwiek zaburzenia funkcjonowania trzustki oraz serca.
  • Przed przyjęciem leku poinformuj lekarza o wszystkich stosowanych lekach, aby zapobiec niekorzystnym interakcjom, ponieważ dulaglutyd może zmienić tempo metabolizmu różnych preparatów przyjmowanych doustnie.
  • Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją podawania leku, ponieważ nie wolno go podawać dożylnie ani domięśniowo.

  Jak stosować Trulicity?

  • W monoterapii stosuje się dawkę 0,75 mg raz w tygodniu.
  • Jako uzupełnienie terapii stosuje się dawkę 1,5 mg raz w tygodniu, jednak w przypadku osób wrażliwych można rozpocząć od dawki 0,75 mg raz w tygodniu.
  • W przypadku podania leku jako dodatku do terapii pochodną sulfonylomocznika lub insuliną,można zmniejszyć dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii.
  • Lek wstrzykuje się podskórnie w fałd skórny brzucha, uda lub górną część ramienia.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Trulicity?

  • Poinformuj lekarza, jeśli zauważysz u siebie objawy odwodnienia, ponieważ może to doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania nerek.
  • W czasie terapii należy kontrolować stężenie enzymów trzustkowych ze względu na możliwość wystąpienia ostrego zapalenia trzustki. 

  Czy mogę łączyć Trulicity z innymi lekami?

  • Jednoczesne stosowanie z sitagliptyną może doprowadzić do zwiększenia stężenia dulaglutydu i nasilenia jego działania obniżającego stężenie glukozy.
  • Stosowanie leku wraz z hydrochlorotiazydem lub furosemidem może skutkować osłabieniem działania dulaglutydu, co w konsekwencji doprowadza do zwiększenia stężenia glukozy.
  • Lewotyroksyna może zmniejszać skuteczność dulaglutydu jak i innych leków przeciwcukrzycowych.

  Czy mogę łączyć Trulicity z alkoholem?

  Nie należy spożywać alkoholu ze względu na ryzyko zaburzenia stężenia glukozy. Nie poleca się spożywania alkoholu przez osoby ze stwierdzoną cukrzycą.

  Czy po zastosowaniu Trulicity mogę prowadzić pojazdy?

  Nie ma przeciwwskazań co do prowadzenia pojazdów podczas stosowania leku. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania insuliny lub pochodnych sulfonylomocznika ze względu na ryzyko wystąpienia hipoglikemii.

  Czy mogę stosować Trulicity będąc w ciąży?

  Nie zaleca się stosowania leku przez kobiety w ciąży.

  Czy po zastosowaniu Trulicity mogę karmić piersią?

  Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Trulicity?

  W czasie stosowania leku może dojść do działań niepożądanych, jak np.:

  • hipoglikemii,
  • nadwrażliwości,
  • odwodnienia,
  • nudności,
  • wymiotów,
  • biegunki,
  • zaburzeń apetytu,
  • zmęczenia,
  • zaburzeń pracy serca.

  Skład Trulicity

  • substancja czynna: 0,75 mg lub 1,5 mg dulaglutydu w 0,5 ml roztworu,
  • substancje pomocnicze: cytrynian sodu, bezwodny kwas cytrynowy, mannitol, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.

  Jak przechowywać Trulicity?

  Lek należy przechowywać w lodówce (2ºC – 8ºC) w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie należy zamrażać.

  Trulicity może być przechowywany poza lodówką nie dłużej niż przez 14 dni wtemperaturze nieprzekraczającej 30ºC.

  Źródła

  • Charakterystyka Produktu Leczniczego
  • https://www.drugs.com/drug-interactions/januvia-with-trulicity-2070-2467-3562-16895.html
  • https://www.drugs.com/drug-interactions/hydrochlorothiazide-with-trulicity-1257-0-3562-16895.html
  • https://www.drugs.com/drug-interactions/furosemide-with-trulicity-1146-0-3562-16895.html
  • https://www.drugs.com/drug-interactions/levothyroxine-with-trulicity-1463-0-3562-16895.html

  Skład Trulicity

  • substancja czynna: 0,75 mg lub 1,5 mg dulaglutydu w 0,5 ml roztworu,
  • substancje pomocnicze: cytrynian sodu, bezwodny kwas cytrynowy, mannitol, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.

  Kto może wystawić receptę na Trulicity?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Trulicity

  2024-04-25

  Wczoraj nowe odstawy Trulicity trafiły do hurtowni, w najbliższych dniach rozpocznie się dystrybucja do aptek. Dostawy do Polski są realizowane regularnie, jednak są mniejsze niż w ubiegłym roku, popyt zdecydowania wzrósł, co może powodować braki tego leku w aptekach (taki stan może utrzymywać się jeszcze kilka miesięcy). Kolejnych dostaw dawek 0,75 mg; 3 mg i 4,5 mg należy spodziewać się w przyszłym tygodniu (poniedziałek-wtorek) oraz w pierwszych dniach maja br. - dawka 1,5 mg/0,5 ml. - poinformował producent.

  2023-12-11

  Jak pokazują nasze statystyki, wszystkie dawki leku Trulicity są coraz lepiej dostępne w aptekach.

  2023-12-07

  Jak pokazują nasze statystyki, dostępność leku Trulicity w dawce 4,5 mg/0,5 ml w aptekach ulega poprawie.

  2023-10-09

  Jak pokazują nasze statystyki, do aptek trafiła kolejna dostawa Trulicity w dawce 3 mg/0,5 ml.

  2023-10-05

  Obserwujemy niewielki wzrost dostępności Trulicity 3 mg/ 0,5 ml w aptekach połączonych z naszym portalem.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Trulicity

  Kategorie Trulicity

  Ceny po refundacji, 2 wstrzykiwacze, 1,5 mg/0,5 ml

  Limit
  197,04 zł
  Odpłatność 100%
  197,04 zł
  Odpłatność 30%
  59,11 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Trulicity w aptekach

  Wszystkie opakowania Trulicityw 26% aptek
  2 wstrzykiwaczew 1% aptek
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy