---Wolt Drive - produkty

Zoloft, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

Sertralina (sertraline)

, Pfizer

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Zoloft na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 17,83 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 8,61 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Zoloft

  Zoloft to doustny lek przeciwdepresyjny zawierający sertralinę - organiczny związek chemiczny z grupy SSRI. Preparat wskazany jest, m.in. w leczeniu epizodów dużej depresji oraz w celu zapobiegania jej nawrotom, leczeniu lęku napadowego, zespołu lęku społecznego, czy lęku pourazowego.

  więcej: Stosowanie Zoloft, skutki uboczne i interakcje Zoloft

  Jak działa Zoloft?

  Działanie sertraliny polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego serotoniny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu działania serotoniny w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Uważa się, że zahamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny nasila przekaźnictwo serotoninergiczne, co wiąże się z działaniem przeciwdepresyjnym leku.

  Nie używaj Zoloft, jeśli:

  • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
  • u dzieci poniżej 18. roku życia (z wyjątkiem dzieci powyżej 6. roku życia cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), 
  • chorujesz na ciężką niewydolność wątroby.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Zoloft?

  U osób z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.

  Jak stosować Zoloft?

  Preparat należy stosować raz na dobę rano lub wieczorem, niezależnie od posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

  Dawkowanie ustala lekarz, w zależności od wskazań.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Zoloft?

  Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpią objawy takie jak, m.in. pobudzenie, hipertermia, drżenia mięśniowe, drgawki kloniczne mięśni, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż ich przyczyną może być niebezpieczny dla życia tak zwany „zespół serotoninowy” lub „złośliwy zespół neuroleptyczny”.

  Efekty leczenia sertraliną widoczne są po kliku tygodniach jej stosowania, niekiedy ten czas jest dłuższy. Szczególnie osoby ze skłonnościami do myśli samobójczych związanych z depresją powinny być w tym okresie pod ścisłą kontrolą lekarza, ponieważ ze stosowaniem preparatu może wiązać się próba samobójcza. Grupę podwyższonego ryzyka stanowią osoby do 25. roku życia. Wszelkie zauważone niepokojące zmiany zachowania powinny zostać niezwłocznie zgłoszone lekarzowi.

  Istnieją doniesienia o występowaniu hiponatremii podczas stosowania preparatu; zjawisko to związane jest z zaburzeniami wydzielania hormonu antydiuretycznego. Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku, a także u osób z marskością wątroby lub przyjmujących leki, mogące prowadzić do hiponatremii.

  Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ mogą wystąpić reakcje odstawienia. Ryzyko ich pojawienia się zależy od kilku czynników, w tym od czasu trwania leczenia, wielkości dawki oraz tempa zmniejszania dawkowania. Najczęściej występującymi objawami są: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, mdłości i/lub wymioty, drżenie i ból głowy.

  Czy mogę łączyć Zoloft z innymi lekami?

  • Równoległe stosowanie sertraliny z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane, może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego (mioklonie i inne ruchy mimowolne, wzmożenie odruchów, sztywność, niedociśnienie ortostatyczne, splątanie, stany pobudzenia). Leczenie sertraliną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć po upływie 7 dni od zakończenia stosowania sertraliny.
  • Należy zachować ostrożność, jeśli chory stosuje doustne leki przeciwzakrzepowe, leki wpływające na czynność płytek krwi lub inne leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne takie jak klozapina, pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2), jak również jeśli cierpi na skazę krwotoczną (podczas stosowania preparatu mogą wystąpić przedłużające się lub nieprawidłowe krwawienia).
  • U osób z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawek insuliny i/lub doustnych leków przeciwcukrzycowych przez lekarza.

  Czy mogę łączyć Zoloft z alkoholem?

  Leku nie należy łączyć z alkoholem.

  Czy po zastosowaniu Zoloft mogę prowadzić pojazdy?

  Choć według przeprowadzonych badań, sertralina nie zaburza sprawności psychomotorycznej, podczas prowadzenia pojazdów należy zachować szczególną ostrożność. W razie wystąpienia niepokojących objawów, jak senność, zawroty głowy, należy powstrzymać się od tych czynności.

  Czy mogę stosować Zoloft będąc w ciąży?

  Nie zaleca się stosowania sertraliny w czasie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety uzasadnia taką potrzebę, a potencjalne korzyści z leczenia przeważają nad ewentualnymi zagrożeniami.

  Czy po zastosowaniu Zoloft mogę karmić piersią?

  Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zoloft, o ile lekarz nie zdecyduje, że korzyści dla matki przewyższają ryzyko u dziecka.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Zoloft?

  Do najczęściej występujących działań niepożądanych leku Zoloft, należą:

  • brak łaknienia,
  • senność,
  • drżenie,
  • bóle i zawroty głowy, 
  • zaburzenia ze strony układu pokarmowego, 
  • zaburzenia czynności seksualnych u mężczyzn,
  • zaburzenia cyklu miesiączkowego,
  • nadpotliwość,
  • nadmierna utrata wagi.

  Skład Zoloft

  • substancja czynna: 50 mg lub 100 mg chlorowodorku sertraliny,
  • substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, tytanu dwutlenek, hypromeloza, makrogol, polisorbat 80.

  Jak przechowywać Zoloft?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C w oryginalnym opakowaniu.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego

  Skład Zoloft

  • substancja czynna: 50 mg lub 100 mg chlorowodorku sertraliny,
  • substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, tytanu dwutlenek, hypromeloza, makrogol, polisorbat 80.

  Kto może wystawić receptę na Zoloft?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Zoloft

  2022-12-23

  Dzisiaj otrzymaliśmy informację od producenta, iż dostawa Zoloft 50 mg została przyjęta na stan magazynowy hurtowni w poniedziałek. Lek powinien być dostępny w hurtowniach farmaceutycznych do sprzedaży do aptek w przyszłym tygodniu.

  2022-12-16

  Dzisiaj otrzymaliśmy informację od producenta, iż dostawa Zoloftu uległa przesunięciu. 20 grudnia br lek ma trafić do hurtowni. Pod koniec przyszłego tygodnia spodziewamy się poprawy dostępności leku w aptekach.

  2022-11-28

  Od producenta otrzymaliśmy informację, iż lek w dawce 50 mg ma być dostępny w hurtowniach od przyszłego tygodnia. Z początkiem miesiąca spodziewamy się poprawy dostępności leku w aptekach.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Zoloft

  Kategorie Zoloft

  Ceny po refundacji, 28 tabletek, 50 mg

  Odpłatność 100%
  17,83 zł
  Limit
  13,17 zł
  Odpłatność 30%
  8,61 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Zoloft w aptekach

  Wszystkie opakowania Zoloftw 88% aptek
  28 tabletekw 84% aptek

  Ulotka produktu Zoloft

  Zoloft
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Zoloft (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy