Augmentin 875 mg + 125 mg, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

Amoksycylina (amoxicillinum)

,

Kwas klawulanowy (clavulanic acid)

, GlaxoSmithKline

Opakowanie:

Koszyk:

100+ aptek z Augmentin 875 mg + 125 mg na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 34,92 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 19,93 zł - Odpłatność 50%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 

  Więcej informacji o Augmentin 875 mg + 125 mg

  Augmentin to lek dostępny na receptę w postaci tabletek powlekanych. Preparat złożony zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne: amoksycylinę oraz kwas klawulanowy. Substancje czynne to antybiotyki stosowane u dzieci i dorosłych w leczeniu zakażeń: ucha środkowego i zatok przynosowych, dróg oddechowych, moczowych, kości i stawów, skóry i tkanek miękkich, w tym zakażeń stomatologicznych.

  więcej: Stosowanie Augmentin 875 mg + 125 mg, skutki uboczne i interakcje Augmentin 875 mg + 125 mg

  Jak działa Augmentin 875 mg + 125 mg?

  Amoksycylina należy do półsyntetycznych penicylin o szerokiem spektrum działania przeciwbakteryjnego. W swojej cząsteczce posiada pierścień beta-laktamowy, co sprawia, że zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych. Ich mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do jej osłabienia, a w konsekwencji do śmierci bakterii.

  Pierścień beta-laktamowy zawarty w strukturze amoksycyliny jest wrażliwy na działanie enzymów wytwarzanych przez bakterie. Enzymy takie nazywane są beta-laktamazami i mogą powodować rozkład oraz unieczynnienie cząsteczki antybiotyku, w efekcie prowadząc do niewrażliwości bakterii na leczenie antybiotykami beta-laktamowymi. W tej sytuacji z pomocą przychodzi zawarty w leku kwas klawulanowy, który sam w sobie nie wykazuje znaczącego działania przeciwbakteryjnego, lecz hamuje aktywność enzymów bakteryjnych (beta-laktamaz) rozkładających amoksycylinę. Tym samym oporne na jej działanie bakterie, stają się wrażliwe na działanie antybiotyku.

  Nie używaj Augmentin 875 mg + 125 mg, jeśli:

  • jesteś uczulony na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicyliny lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
  • kiedykolwiek stwierdzono u Ciebie ciężkie reakcje uczuleniowe na jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy - cefalosporynę, karbapenem czy monobaktam (np. wysypkę skórną, obrzęk twarzy lub gardła),
  • po zastosowaniu innego antybiotyku wystąpiły u Ciebie zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry).

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Augmentin 875 mg + 125 mg?

  Jeżeli:

  • chorujesz na mononukleozę zakaźną,
  • leczysz się na choroby wątroby lub nerek,
  • nieregularnie oddajesz mocz,
  • planujesz wykonanie badań krwi lub moczu na glukozę,

  powiedz o tym lekarzowi, zanim zastosujesz lek Augmentin.

  Augmentin w postaci tabletek nie jest przeznaczony do leczenia dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg.

  Jak stosować Augmentin 875 mg + 125 mg?

  Lek Augmentin należy stosować ściśle według zaleceń lekarskich.

  Tabletki przyjmuj z posiłkiem, najlepiej połykając w całości i popijając szklanką wody.

  Jeśli to konieczne, tabletkę możesz przełamać wzdłuż linii podziału celem łatwiejszego połknięcia. W takiej sytuacji pamiętaj, aby obie części tabletki przyjąć w tym samym czasie.

  Zwykle stosowana dawka u dzieci i dorosłych o masie ciała 40 kg lub większej to 1 tabletka dwa razy na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 3 tabletek na dobę.

  O ile lekarz nie zalecił inaczej, zachowaj równe, co najmniej 4-godzinne odstępy pomiędzy dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie przyjmuj dwóch dawek w ciągu 1 godziny.

  U osób, których waga nie przekracza 40 kg, dzieci poniżej 6 roku życia oraz chorych na choroby nerek, lekarz dobierze odpowiednią postać leku Augmentin (tabletki lub zawiesina) oraz zaleci właściwe dawkowanie.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Augmentin 875 mg + 125 mg?

  Nawet, jeśli po przyjęciu kilku tabletek leku Augmentin poczujesz się lepiej, kontynuuj jego stosowanie do czasu zakończenia leczenia, bowiem do zwalczenia zakażenia potrzebna jest pełna kuracja. W przeciwnym wypadku choroba może nawrócić.

  Nie przyjmuj leku Augmentin dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli stan Twojego zdrowia nie uległ poprawie, skonsultuj się ponownie z lekarzem.

  W przypadku pominięcia dawki leku, kolejną zastosuj najszybciej, jak to możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, po przyjęciu zapomnianej, odczekaj co najmniej 4 godziny i dopiero zastosuj kolejną.

  Czy mogę łączyć Augmentin 875 mg + 125 mg z innymi lekami?

  Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych przez siebie suplementach i lekach, także tych bez recepty.

  Jeśli przyjmujesz lek Augmentin podczas terapii preparatami zawierającymi allopurynol stosowanymi w dnie moczanowej, mogą wystąpić u Ciebie skórne reakcje alergiczne.

  Augmentin może zmniejszać wydalanie metotreksatu - substancji stosowanej w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych, powodując zwiększenie jego toksyczności.

  Lek Augmentin może zmniejszać stężenie aktywnego metabolitu mykofenolanu mofetylu - związku ordynowanego w zapobieganiu odrzucania przeszczepów.

  Podczas równoczesnego przyjmowania leku Augmentin z preparatami zmniejszającymi krzepliwość krwi (np. warfaryną), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi lub modyfikacja dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych.

  Czy mogę łączyć Augmentin 875 mg + 125 mg z alkoholem?

  Producent leku Augmentin nie podaje informacji odnośnie łączenia preparatu z alkoholem.

  Czy po zastosowaniu Augmentin 875 mg + 125 mg mogę prowadzić pojazdy?

  Producent leku informuje, iż nie przeprowadzono badań oceniających wpływ leku Augmentin na zdolność prowadzenia pojazdów, jednak preparat ten może wywoływać pewne działania niepożądane utrudniające prowadzenie pojazdów, np. zawroty głowy. Zatem, jeśli po zastosowaniu leku Augmentin nie czujesz się dobrze, nie prowadź pojazdów.

  Czy mogę stosować Augmentin 875 mg + 125 mg będąc w ciąży?

  Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy poinformować o tym lekarza, który zadecyduje o podaniu leku Augmentin.

  Czy po zastosowaniu Augmentin 875 mg + 125 mg mogę karmić piersią?

  Jeśli karmisz piersią, poradź się lekarza, czy możesz przyjmować lek Augmentin.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Augmentin 875 mg + 125 mg?

  Natychmiast przerwij przyjmowanie leku Augmentin i jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpi któreś z poniższych działań niepożądanych:

  • wysypka skórna,
  • zapalenie naczyń krwionośnych, widoczne jako czerwone lub fioletowe, wypukłe punkty na skórze lub innych narządach,
  • gorączka,
  • ból stawów,
  • obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie,
  • obrzęk obejmujący twarz lub gardło, powodujący trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy),
  • omdlenie.

  Są to objawy wskazujące na uczulenie.

  W przypadku wodnistej biegunki z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha lub gorączką, możliwie najszybciej zasięgnij porady lekarza.

  Stosowanie leku Augmentin może pogorszyć przebieg niektórych chorób powodując np. drgawki lub zapalenie jelita grubego. Zwracaj więc szczególną uwagę, czy stan zdrowia się nie pogarsza, aby w razie potrzeby móc możliwie szybko zareagować.

  Jeśli przyjąłeś większą niż zalecana dawkę leku Augmentin, może wystąpić podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty, biegunka) lub drgawki. W takiej sytuacji, jak najszybciej udaj się do lekarza.

  Podczas przyjmowania leku Augmentin najczęściej mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

  • biegunka,
  • pleśniawki - kandydoza (zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry),
  • nudności (jeśli wystąpią, stosuj lek Augmentin z posiłkiem),
  • wymioty.

  Dokładny spis działań niepożądanych wraz z częstotliwością występowania znajduje się w ulotce dla pacjenta.

  Skład Augmentin 875 mg + 125 mg

  • substancje czynne: tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu,
  • substancje pomocnicze: rdzeń tabletki - magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna; otoczka tabletki - tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza, makrogol (4000, 6000), dimetykon (olej silikonowy).

  Opakowanie zawiera 2, 4, 10, 14, 16, 20, 24, 30, 100 lub 500 tabletek.

  Jak przechowywać Augmentin 875 mg + 125 mg?

  Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Tabletki w blistrach umieszczonych w saszetkach należy zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia saszetki.

  Lek Augmentin przechowuj w oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed wilgocią.

  Nie stosuj leku, jeśli tabletki są pokruszone lub uszkodzone w inny sposób.

  Źródła

  Ulotka oraz Charakterystyka Produktu Leczniczego Augmentin 875 mg + 125 mg

  Skład Augmentin 875 mg + 125 mg

  • substancje czynne: tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu,
  • substancje pomocnicze: rdzeń tabletki - magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna; otoczka tabletki - tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza, makrogol (4000, 6000), dimetykon (olej silikonowy).

  Opakowanie zawiera 2, 4, 10, 14, 16, 20, 24, 30, 100 lub 500 tabletek.

  Kto może wystawić receptę na Augmentin 875 mg + 125 mg?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Augmentin 875 mg + 125 mg

  2023-02-08

  Jak pokazują nasze statystyki - Augmentin 875 mg + 125 mg w opakowaniach 20-tabletkowych pojawia się w coraz większej liczbie aptek.

  2023-01-04

  Od producenta otrzymaliśmy informację, iż dostawa leku Augmentin 875 mg + 125 mg (20 tabletek) planowana jest na dzień 11 stycznia 2023 r.

  2022-10-26

  Augmentin 875 mg + 125 mg po 20 tabletek jest już ponownie dostępny w aptekach.

  2022-10-04

  Zgodnie z naszymi statystykami oraz zapowiedzią producenta, lek Augmentin 875 mg + 125 mg w opakowaniach 14-tabletkowych pojawia się w aptekach.

  2022-09-29

  Zgodnie z naszymi statystykami oraz zapowiedzią producenta, w aptekach pojawia się zamiennik Augmentinu, lek dostępny jest pod nazwą handlową Amoksiklav.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Augmentin 875 mg + 125 mg

  Kategorie Augmentin 875 mg + 125 mg

  Ceny po refundacji, 14 tabletek = 2 blistry

  Odpłatność 100%
  34,92 zł
  Limit
  29,99 zł
  Odpłatność 50%
  19,93 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Augmentin 875 mg + 125 mg w aptekach

  Wszystkie opakowania Augmentin 875 mg + 125 mgw 100% aptek
  14 tabletek = 2 blistryw 99% aptek

  Ulotka produktu Augmentin 875 mg + 125 mg

  Augmentin 875 mg + 125 mg
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Augmentin 875 mg + 125 mg (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy