Atrovent N, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, aerozol,

Bromek ipratropiowy (ipratropium bromide)

, Boehringer Ingelheim

Dawka:

20 mcg

Opakowanie:

200 dawek = 10 mililitrów
w 98% aptek, refundowany

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Atrovent N na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 20,05 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 3,57 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla kobiet w ciąży
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 

  Więcej informacji o Atrovent N

  Atrovent N to lek w postaci aerozolu do inhalacji. Zawiera substancję czynną bromek ipratropium, który hamuje odruchy przewodzone drogą nerwu błędnego. Jest stosowany w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli, napadów duszności w astmie oskrzelowej, w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc.

  więcej: Stosowanie Atrovent N, skutki uboczne i interakcje Atrovent N

  Jak działa Atrovent N?

  Bromek ipratropium działa miejscowo w dolnych drogach oddechowych. Blokując receptory muskarynowe M3, zlokalizowane w komórkach mięśni gładkich oskrzeli, powoduje krótkotrwałe rozszerzenie oskrzeli, poprawę ich drożności oraz wentylacji. Lek zapobiega także stanom skurczowym oskrzeli.

  Z racji tego, iż bromek ipratropium blokuje receptory muskarynowe, należy do leków zwanych związkami przeciwcholinergicznymi.

  Nie używaj Atrovent N, jeśli:

  jesteś uczulony na atropinę, jej pochodne (np. bromek ipratropium) lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Atrovent N?

  Jeżeli:

  • masz jaskrę z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku),
  • występuje u Ciebie niedrożność dróg moczowych (np. przerost gruczołu krokowego, zwężenie szyi pęcherza moczowego),
  • cierpisz na mukowiscydozę,

  powiedz o tym lekarzowi przed zastosowaniem aerozolu Atrovent N.

  Zwróć szczególną uwagę na to, aby podczas rozpylania lek nie dostał się do oczu.

  Lek zawiera etanol (alkohol) w ilości mniejszej niż 100 mg na dawkę.

  Jak stosować Atrovent N?

  Aerozol inhalacyjny Atrovent N stosuj ściśle według zaleceń lekarza, ponieważ to on dostosuje dawkę leku do Twoich indywidualnych potrzeb.

  Zwykle stosowana dawka u dzieci powyżej 6 roku życia oraz osób dorosłych to 2 aplikacje aerozolu 4 razy na dobę, ale nie więcej niż 12 rozpyleń na dobę.

  Przed użyciem leku Atrovent N po raz pierwszy, dwukrotnie naciśnij zawór dozujący.

  W pojemniku z lekiem panuje wysokie ciśnienie, więc pod żadnym pozorem nie używaj siły przy jego otwieraniu.

  • Przed podaniem leku, uważnie przeczytaj instrukcję użytkowania dołączoną do opakowania.
  • Zdejmij kapturek ochronny.
  • Wykonaj głęboki wydech.
  • Trzymaj inhalator tak, aby strzałka na pojemniku i dno pojemnika były zwrócone ku górze.
  • Zaciśnij wargi na ustniku.
  • Wykonaj wdech tak głęboko, jak to tylko możliwe, jednocześnie silnie naciskając dno pojemnika, co spowoduje uwolnienie jednej dawki leku.
  • Wstrzymaj oddech na kilka sekund, a następnie wyjmij ustnik z ust i wykonaj wydech.
  • Powtórz te same czynności po raz drugi.
  • Po zastosowaniu załóż kapturek ochronny.

  Jeżeli nie używasz inhalatora przez 3 dni, przed ponownym zastosowaniem, jednorazowo naciśnij zawór dozujący.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Atrovent N?

  Jeśli stosujesz aerozol Atrovent N u dziecka, nie zostawiaj go bez nadzoru osoby dorosłej.

  Myj ustnik inhalatora przynajmniej raz w tygodniu, aby lek nie odkładał się na jego ściankach i nie blokował użycia inhalatora. W tym celu:

  • zdejmij kapturek ochronny i usuń pojemnik z lekiem z inhalatora,
  • przepłukaj ustnik ciepłą wodą do momentu usunięcia wszystkich widocznych zanieczyszczeń,
  • wstrząśnij ustnik i pozostaw na powietrzu do wyschnięcia (nie używaj do tego celu żadnych urządzeń suszących),
  • umieść pojemnik z lekiem w inhalatorze oraz nałóż kapturek ochronny.

  Ustnik może być stosowany tylko w połączeniu z aerozolem Atrovent N.

  Pojemnik, w którym znajduje się substancja czynna leku Atrovent N nie jest przezroczysty, więc nie można zobaczyć, czy już jest pusty. Aby sprawdzić ilość leku w inhalatorze możesz potrząsnąć pojemnikiem, co wskaże czy znajduje się w nim jeszcze roztwór lub zdjąć z pojemnika plastikowy ustnik i zanurzyć go w naczyniu z wodą. Zawartość pojemnika można wtedy oszacować obserwując jego pozycję w wodzie zgodnie z ilustracjami zawartymi w ulotce leku.

  W przypadku pominięcia dawki leku, kolejną zastosuj najszybciej, jak to możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, opuść pominiętą, a kolejną zastosuj o normalnej porze.

  Nigdy nie stosuj dawki większej niż przepisana przez lekarza, gdyż może to prowadzić do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku, zwróć się niezwłocznie do lekarza lub farmaceuty.

  Lek Atrovent N stosuj tak długo, jak zalecił lekarz. Nie kończ leczenia bez konsultacji z nim.

  Jeżeli leczenie nie przynosi poprawy lub Twój stan ulega pogorszeniu - skonsultuj się z lekarzem.

  Czy mogę łączyć Atrovent N z innymi lekami?

  Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, unikaj jednoczesnego, długotrwałego stosowania aerozolu inhalacyjnego Atrovent N z innymi lekami przeciwcholinergicznymi.

  Działanie leku Atrovent N mogą nasilać substancje blokujące receptory beta-2-adrenergiczne oraz pochodne ksantynowe (np. teofilina).

  Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych przez siebie suplementach i lekach, także tych bez recepty.

  Czy mogę łączyć Atrovent N z alkoholem?

  Producent aerozolu inhalacyjnego Atrovent N nie podaje informacji odnośnie łączenia leku z alkoholem.

  Czy po zastosowaniu Atrovent N mogę prowadzić pojazdy?

  Producent leku informuje, iż nie przeprowadzono badań oceniających wpływ aerozolu Atrovent N na zdolność prowadzenia pojazdów, jednak po zastosowaniu leku mogą wystąpić zawroty głowy, zaburzenia ostrości widzenia, rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie, co wyłącza pacjenta z kierowania pojazdami.

  Czy mogę stosować Atrovent N będąc w ciąży?

  Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy poinformować o tym lekarza, który zadecyduje o podaniu leku Atrovent N.

  Czy po zastosowaniu Atrovent N mogę karmić piersią?

  Jeśli karmisz piersią, poradź się lekarza, czy możesz stosować lek Atrovent N.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Atrovent N?

  Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpi któreś z poniższych działań niepożądanych:

  • zwężenie dróg oddechowych wywołane inhalacją (paradoksalny skurcz oskrzeli) - natychmiast zaprzestań stosowania leku Atrovent N, ponieważ stanowi to zagrożenie dla życia,
  • ból oka, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła, zmienione widzenie kolorów współistniejące z zaczerwienieniem oczu,
  • pogłębienie problemów z oddychaniem,
  • pokrzywka, nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych powodujący trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej jamy ustnej i gardła - są to objawy wskazujące na uczulenie.

  W przypadku przyjęcia dawki leku większej niż zalecana może pojawić się: suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia ostrości widzenia oraz przyspieszenie czynności serca.

  Podczas stosowania preparatu Atrovent N najczęściej mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

  • ból i zawroty głowy,
  • podrażnienie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej, kaszel,
  • nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (szczególnie u osób z mukowiscydozą).

  Dokładny spis działań niepożądanych wraz z częstotliwością występowania znajduje się w ulotce dla pacjenta.

  Skład Atrovent N

  • substancja czynna: ipratropiowy bromek; 1 odmierzona dawka (1 rozpylenie) zawiera 21 mikrogramów ipratropiowego bromku, co odpowiada 20 mikrogramom ipratropiowego bromku bezwodnego,
  • substancje pomocnicze: HFA 134a (1,1,1,2-czterofluoroetan), kwas cytrynowy bezwodny, etanol bezwodny, woda oczyszczona.

  1 pojemnik zawiera 10 ml roztworu (200 dawek).

  Jak przechowywać Atrovent N?

  Lek należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C i chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

  Źródła

  Ulotka oraz Charakterystyka Produktu Leczniczego Atrovent N

  Skład Atrovent N

  • substancja czynna: ipratropiowy bromek; 1 odmierzona dawka (1 rozpylenie) zawiera 21 mikrogramów ipratropiowego bromku, co odpowiada 20 mikrogramom ipratropiowego bromku bezwodnego,
  • substancje pomocnicze: HFA 134a (1,1,1,2-czterofluoroetan), kwas cytrynowy bezwodny, etanol bezwodny, woda oczyszczona.

  1 pojemnik zawiera 10 ml roztworu (200 dawek).

  Kto może wystawić receptę na Atrovent N?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Atrovent N

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Atrovent N

  Kategorie Atrovent N

  Ceny po refundacji, 200 dawek = 10 mililitrów, 20 mcg

  Odpłatność 100%
  20,05 zł
  Limit
  20,04 zł
  Ryczałt
  3,57 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla kobiet w ciąży
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Atrovent N w aptekach

  Wszystkie opakowania Atrovent Nw 98% aptek

  Ulotka produktu Atrovent N

  Atrovent N
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Atrovent N (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy