---Wolt Drive - produkty

Symescital, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

escitalopram

, Symphar

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Symescital na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 14,99 zł do 31,99 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Symescital

Symescital występuje w postaci tabletek powlekanych z escitalopramem. Substancja ta jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który podnosi w mózgu stężenie tego neuroprzekaźnika, a tym samym redukuje lęk oraz niepokój. Wskazany jest w leczeniu dużych epizodów depresyjnych, zaburzeń lękowych z napadami lęku z lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzeń lęku uogólnionego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.

więcej: Stosowanie Symescital, skutki uboczne i interakcje Symescital

Jak działa Symescital?

Substancja czynna zawarta w leku Symescital jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, to znaczy, że po jego zastosowaniu stężenie tego neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym wzrasta. Wyższe stężenie serotoniny wpływa na poprawę nastroju, złagodzenie niepokoju i lęków. 

Nie używaj Symescital, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na escitalopram lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • masz stwierdzony zespół wydłużonego odstępu QT i jednocześnie stosujesz inne leki mogące wydłużać odcinek QT.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Symescital?

Należy unikać stosowania escitalopramu u młodzieży poniżej 18. roku życia oraz u pacjentów z niestabilną padaczką. Ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie, chorobą niedokrwienną serca, istotną bradykardią. U pacjentów z ustabilizowaną chorobą serca przed zastosowaniem leku należy wykonać EKG.

Pacjenci z myślami i skłonnościami samobójczymi powinni być objęci stałym nadzorem podczas leczenia escitalpramem. Szczególnie na początku terapii, ponieważ myśli te mogą się nasilić.

Zastosowanie escitalopramu u diabetyków może wpływać na pojawienie się hipo- lub hiperglikemii, co może wymagać zmiany dawkowania leków przeciwcukrzycowych i/lub insuliny.

U pacjentów, którzy stosowali inhibitory MAO escitalopram można zacząć stosować najwcześniej po 14 dniach.

Jak stosować Symescital?

Duże epizody depresyjne - 10 mg do 20 mg raz na dobę. Efekt leczenia obserwuje się po 2-4 tygodniach. Po ustąpieniu objawów leczenie należy kontynuować przez 6 tygodni.

Zaburzenia lękowe - w pierwszym tygodniu 5 mg, następnie 10 mg raz na dobę. Maksymalnie można stosować 20 mg na dobę. Efekt maksymalny obserwuje się po 3 miesiącach stosowania.

Fobia społeczna - dawka między 5 mg a 20 mg dziennie. Efekt kliniczny uzyskuje się po 2-4 tygodniach leczenia. Zalecane jest kontynuowanie terapii przez 12 tygodni.

Zaburzenia lękowe uogólnione - dawka początkowa 10 mg, następnie można ją zwiększyć do 20 mg raz na dobę. 

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne - dawka początkowa 10 mg, następnie może być zwiększona do 20 mg raz na dobę. 

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Symescital?

Lek powinien być odstawiany stopniowo, nagłe przerwanie terapii może powodować objawy odstawienne takie jak zawroty głowy, zaburzenia czuciowe, zaburzenia snu, pobudzenie, niepokój.

Podczas stosowania lek Symescital mogą pojawić się krwotoki, hiponatremia (niski poziom sodu we krwi) oraz niepokój psychoruchowy. Zastosowanie escitalopramu może powodować rozszerzenie źrenicy i wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz jaskrę z wąskim kątem przesączania. 

Czy mogę łączyć Symescital z innymi lekami?

Jednoczesne stosowanie leku Symescital z następującymi preparatami niesie ze sobą ryzyko rozwoju interakcji międzylekowej:

 • nieodwracalne, nieselektywne inhibitory MAO, np. moklobemid, linezolid, selegilina - ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego,
 • leki wydłużające odstęp QT, np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe (np. moksyfloksacyna, erytromycyna, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne), leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna) - ryzyko addytywnego efektu wydłużenia odcinka QT,
 • tramadol, tryptany - ryzyko rozwoju zespołu serotoninowego,
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne SSRI, neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, tioksantenu, butyrofenonu), meflochina, bupropion, tramadol - ryzyko znacznego obniżenia progu drgawkowego,
 • lit, tryptofan - nasilenie działania escitalopramu,
 • dziurawiec zwyczajny - zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych escilatopramu,
 • doustne leki przeciwzakrzepowe - zwiększona skłonność do krwawień,
 • produkty powodujące hipokalemię, hipomagnezemię - ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca,
 • omeprazol, esomeprazol, fluwoksamina, lansoprazol, tiklopidyna, cymetydyna - zwiększenie stężenia escitalopramu we krwi,
 • dezimipramina, klomipramina, nortryptylina, risperidon, tiorydazyna, haloperidol - konieczność dostosowania dawek tych leków,
 • metoprolol - wzrost stężenia metoprolol we krwi,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne np. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy - ryzyko krwawień.

Czy mogę łączyć Symescital z alkoholem?

Nie istnieją jednoznaczne przeciwwskazania do spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku Symescital. Jednak, jak w przypadku wszystkich leków psychoaktywnych spożywanie alkoholu nie jest zalecane.

Czy po zastosowaniu Symescital mogę prowadzić pojazdy?

Lek Symescital może potencjalnie wpływać na zdolność koncentracji, a tym samym osoby prowadzące pojazd mechaniczny powinny zachować ostrożność i obserwować swoją relację na lek.

Czy mogę stosować Symescital będąc w ciąży?

Leku Symescital nie należy stosować w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie niezbędne, a korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Czy po zastosowaniu Symescital mogę karmić piersią?

Nie zaleca się stosowania leku Symescital podczas karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Symescital?

Działania niepożądane występują najczęściej w pierwszych tygodniach stosowania leku, część z nich jest łagodna i samoistnie ustępuje. Do najczęściej występujących zaliczamy:

 • zaburzenia łaknienia, zwiększenie masy ciała,
 • niepokój, niepokój psychoruchowy,
 • zaburzone marzenia senne,
 • zmniejszony popęd seksualny, u kobiet brak orgazmu, u mężczyzn zaburzenia wytrysku,
 • bóle głowy,
 • zapalenie zatok,
 • ziewanie,
 • nudności,
 • biegunka,
 • zaparcia, 
 • wymioty,
 • suchość w jamie ustnej,
 • zwiększone pocenie się,
 • bóle stawów i mięśni,
 • zmęczenie,
 • gorączka.

Dokładna lista działań niepożądanych, wraz z częstością ich występowania, umieszczona jest w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Skład Symescital

 • substancja czynna: 5, 10, 20 mg escitalopramu,
 • substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, bezwodna krzemionka koloidalna, talk, kroskarmeloza sodowa, stearynian magnezu, hypromeloza, makrogol 400, dwutlenek tytanu.

Jak przechowywać Symescital?

Lek należy przechowywać w temperaturze do 25°C .

Źródła

 • Charakterystyka Produktu Leczniczego Symescital 03/2017
 • Escitalopram. drugs.com; https://www.drugs.com/escitalopram.html (data wejścia 7-01-2021)

Skład Symescital

 • substancja czynna: 5, 10, 20 mg escitalopramu,
 • substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, bezwodna krzemionka koloidalna, talk, kroskarmeloza sodowa, stearynian magnezu, hypromeloza, makrogol 400, dwutlenek tytanu.

Kto może wystawić receptę na Symescital?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Symescital

2024-04-09

Lek Symescital 5 mg dostępny będzie w Polsce w 3 kwartale 2024 r. W sprzedaży dostępny jest Symescital 10 mg, który według ChPL można podzielić na dwie równe dawki. Aby kupić w aptece Symescital 10 mg zamiast 5 mg konieczna będzie nowa recepta.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Symescital

Kategorie Symescital

Dostępność Symescital w aptekach

Wszystkie opakowania Symescitalw 35% aptek
28 tabletekw 33% aptek

Ulotka produktu Symescital

Symescital
Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Symescital (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy