Stosowanie i działanie Rupafin 10 mg tabletki

Rupatadyna (rupatadine)

Produkt na receptę

Produkt przeznaczony do stosowania wewnętrznego. Wywiera działanie przeciwhistaminowe, blokując receptor histaminowy H1. Stosowany jest w celu zniwelowania objawów uczuleniowych.

Produkt o kategorii ATC R06AX: Przeziębienie i alergia, Leki przeciwhistaminowe, Preparaty przeciwhistaminowe do stosowania wewnętrznego, Inne.

Produkt przypisany do tematów: Leki przeciwhistaminowe.

Ostrzeżenie. Poniższy artykuł dotyczy leku na receptę. Nasze artykuły są pisane i weryfikowane przez farmaceutów, a na ich treść nie mają wpływu producenci.

Jak działa Rupafin 10 mg?

Substancja czynna leku- rupatadyna wywiera działanie przeciwalergiczne. Preparat wskazany jest wobjawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zarówno sezonowego,jak i przewlekłego, a także wykwitów skórnych pod postacią pokrzywki, u dorosłych i dzieci od 2 roku życia. U tych drugich polecana jest płynna forma leku. Rupatadyna występuje też w kroplach. Mechanizm działania opisywanego leku polega na blokowaniu receptora odpowiedzialnego za wywoływanie reakcji alergicznych. Jest to tzw. receptor histaminowy H1. Jego nazwa pochodzi od substancji chemicznej występującej w organizmie – histaminy, która uczestniczy w generowaniu procesów alergicznych. Pobudzenie receptora histaminowego przez alergeny (wziewne, pokarmowe, kontaktowe lub inne leki) wywołuje objawy alergii, takie jak: nieżyt nosa, zapalenie spojówek i/lub pokrzywkę skórną.Zahamowanie receptora czynnej leku – rupatadyny, prowadzi do zablokowania tworzenia się reakcji alergicznej oraz zaniku wyżej wymienionych objawów. Wkrótce po podaniu leku, dochodzi do zmniejszenia ilości histaminy.
Po kilku godzinach od podania farmaceutyku, poziom we krwi innych substancji wywołujących reakcję alergiczną ulega obniżeniu. W efekcie dochodzi do zmniejszenia przepuszczalności naczyń krwionośnych błon śluzowych (w tym m.in.jamy nosowej). Rupatadyna jest lekiem przeciwhistaminowym drugiej generacji, długo działającym.
Niektóre metabolity (desloratadyna i jej hydroksylowany metabolit) zachowują działanie przeciwhistaminowe i mogą częściowo przyczyniać się do ogólnej skuteczności produktu leczniczego. W przeprowadzonych badaniach przedklinicznych (badaniach na zwierzętach) wykazano, że rupatadyna wpływa na zahamowanie procesu zwanego degranulacją komórek tucznych, a więc zapobiega uwolnieniu się histaminy i innych substancji prozapalnych z wnętrza wspomnianych komórek. Rupatadyna hamuje również uwalnianie przez komórki tuczne i rodzaj krwinek białych –monocyty, specjalnych białek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej organizmu – tzw. cytokin, a zwłaszcza tzw. czynnika martwicy guza (TNF-alfa). Pokrzywka jest chorobą związaną z aktywnością wspomnianych komórek tucznych, a rozwój wszystkich zmian pokrzywkowych zależy głównie od ilości wydzielonej histaminy i innych mediatorów, jak np. cytokiny. Jak wspomniano, rupatadyna ma zdolność blokowania uwalniania histaminy i innych mediatorów reakcji zapalnej, dlatego oczekuje się, że będzie ona skuteczna w łagodzeniu objawów różnych rodzajów pokrzywek. 

Nie używaj Rupafin 10 mg, jeśli:

Nie należy stosować leku w przypadku ciąży oraz nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu, w tym sacharozę. Przeciwwskazaniem jest w tym drugim przypadku istnienie chorob yzwanej dziedziczną nietolerancją fruktozy lub zespołem złego wchłaniania sacharazy-izomaltazy. Zachowaj ostrożność, jeżeli ostatnie badanie EKG wskazywało wydłużony odcinek QT, lub leczysz się z powodu częstoskurczu komorowego, fachowo określanego jako torsade de pointes. Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania rupatadyny u dzieci poniżej 2. rż.. Parahydroksybenzoesan metylu zawarty w preparacie, może powodować reakcje alergiczne typu późnego. Objawem alergii późnej jest wyprysk kontaktowy, który charakteryzuje się obecnością grudek, pęcherzyków i rumienia.W ciągu kilku godzin proces wyprysku może się bardzo nasilić. Reakcja ta rozwija się wolno przez 2-3 dni. 

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Rupafin 10 mg?

Przed zastosowaniem leku z rupatadyną, należy przeczytać ulotkę, aby upewnić się, że nie jest on przeciwwskazany w Twoim przypadku, oraz aby uchronić się przed ewentualnymi działaniami niepożądanymi. Warto również zwrócić uwagę na substancje pomocnicze zawarte w preparacie – mogą one niekiedy także powodować niepożądane reakcje u osób szczególnie wrażliwych.

Jak stosować Rupafin 10 mg?

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat, lek stosuje się w dawce 10 mg (jedna tabletka) raz na dobę, z posiłkiem lub niezależnie od przyjmowania pokarmu. Lek zawierający rupatadynę w postaci tabletek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. U dzieci w wieku od 2 do 11 lat zaleca się stosowanie rupatadyny w postaci roztworu doustnego.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Rupafin 10 mg?

Ze względu na niewielką ilość danych o bezpieczeństwie stosowania leku u osób starszych, należy zachować ostrożność w przypadku podawania preparatu osobom po 60. roku życia. Rupatadynę należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzonym wydłużeniem odstępu QT, bradykardią (częstość akcji serca wynosząca poniżej 60 uderzeń na minutę), ostrym niedokrwieniem mięsnia sercowego, a także u pacjentów z niewyrównaną hipokaliemią (niedoborem potasu). Wymienione wyżej sytuacje mogą predysponować pacjenta do zaburzeń rytmu serca, a w przypadku równoczesnego stosowania leku zawierającego rupatadynę, prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zaburzeń może być jeszcze większe. Lek należy odstawić na 48 godzin przed wykonaniem skórnych testów alergicznych. Rupatadyna może dać fałszywe ujemny  wynik badania. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania leku w przypadku współistniejącej niewydolności wątroby Przyjęcie leku z rupatadyną podczas spożywania pokarmu powoduje nieznaczne zwiększenie wchłaniania substancji leczniczej do krwiobiegu. 

Czy mogę łączyć Rupafin 10 mg z innymi lekami?

Należy unikać jednoczesnego stosowania rupatadyny z itrakonazolem, ketokonazolem, worykonazolem, pozakonazolem, inhibitorami proteazy HIV, klarytromycyna, nefazodon.
Podczas stosowania preparatu rupatadyny z erytromycyną, flukonazolem, diltiazemem - należy zachować ostrożność. Stosowanie rupatadyny jednocześnie z ketokonazolem lub erytromycyną, a także popijanie opisywanego leku sokiem grejpfrutowym zwiększa siłę działania farmakologicznego rupatadyny. Fakt ten wywołany jest obecnością w owocu grejpfruta związku czynnego zwanego naryngeniną, który hamuje enzym rozkładający rupatadynę. Dodatkowo,sugeruje się, że związki czynne zawarte w soku z grejpfruta mogą wpływać na jelitowy system transportu leków związany z białkiem zwanym glikoproteiną P,które jest odpowiedzialne m.in. na oczyszczanie krwi z leku (tzw. klirens). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania rupatadyny z innymi metabolizowanymi lekami o wąskim indeksie terapeutycznym (gdy rozpiętość pomiędzy dawką terapeutyczną, a toksyczną jest niewielka), gdyż wiedza dotycząca wpływu rupatadyny na inne leki jest ograniczona

Czy po zastosowaniu Rupafin 10 mg mogę prowadzić pojazdy?

Nie zaobserwowano wpływu substancji czynnych leku - rupatadyny na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W obiektywnych testach wykazano, że lek nie wywiera znaczącego wpływu na czynność ośrodkowego układu nerwowego. Oznacza to, że pacjenci mogą prowadzić pojazdy mechaniczne i wykonywać zadania wymagające koncentracji. W bardzo rzadkich sytuacjach, może zdarzyć się nietypowa reakcja na lek. Wówczas zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na produkt zanim pacjent zacznie prowadzić pojazd lub urządzenie mechaniczne.  

Czy mogę stosować Rupafin 10 mg będąc w ciąży?

Badania przedkliniczne, a więc przeprowadzone na ciężarnych zwierzętach nie wskazały na istnienie ryzyka u płodu, jednak brak badań na kobietach ciężarnych przemawia za zastosowaniem leku jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności oraz pod ścisłą kontrolą lekarza ginekologa

Czy po zastosowaniu Rupafin 10 mg mogę karmić piersią?

Rupatadyna przenika do mleka u zwierząt. Nie określono jednak, czy lek ten przenika do mleka kobiecego. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią lub przerwać leczenie rupatadyną biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Rupafin 10 mg?

Działania niepożądane po zastosowaniu preparatu zawierającego rupatadynę są rzadkie i zazwyczaj krótkotrwałe. Mogą to być: bóle głowy, senność, uczucie zmęczenia, nudności, czy wyprysk skórny.

Skład Rupafin 10 mg

Każda tabletka zawiera 10 mg rupatadyny w postaci fumaranu oraz substancje pomocnicze, wśród których należy wymienić laktozę, skrobię żelowaną, celulozę i stearynian magnezu.  

Jak przechowywać Rupafin 10 mg?

Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, czyli 15°C do 25°C.    

Źródła

1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Charakterystyki Produktów Leczniczych (http://leki.urpl.gov.pl/).

2. PubMed - Biblioteka Medycyny Narodowego Instytutu Zdrowia USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).    

autor: Michał Mańka, mgr farm.
redaktor: Justyna Grzechocińska, mgr farm.
ostatnia zmiana: 25.09.2015 10:29:35

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje na temat produktu, ale nie możesz go traktować jako konsultację farmaceutyczną. Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę, a w przypadku pytań skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Opakowania Rupafin 10 mg

15 tabletek

0,01 G Uriach

dostępny w 47% aptek

gdzie kupić od 11,69 do 26,90 zł

30 tabletek

0,01 G Uriach

dostępny w 90% aptek

gdzie kupić od 22,69 do 42,98 zł

30 tabletek

0,01 G Delfarma/uriach

dostępny w 9% aptek

gdzie kupić od 25,90 do 37,99 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację

Ulotka

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Rupafin 10 mg (szybki podgląd pliku PDF).

źródło: Producent

Obejrzyj oryginał ulotki Rupafin 10 mg.

Powiązane artykuły

Leki przeciwhistaminowe
Katarzyna Mądrzak, mgr farm. Na alergię stosowanych jest wiele preparatów, m.in. leki przeciwhistaminowe. To na tyle duża grupa leków, że warto przyjrzeć się jej bliżej - zwłaszcza przed okresem pylenia.