Statystyki

Leki przeciwhistaminowe

kategoria ATC o kodzie R06

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Przeziębienie i alergia (kod R).

Zawiera 308 produktów, z czego 249 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 59 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 40 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 308 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 108.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki przeciwhistaminowe, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera jedną podkategorię na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

R06. Leki przeciwhistaminowe (108)