Statystyki

Inne

kategoria ATC o kodzie R06AX

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Preparaty przeciwhistaminowe do stosowania wewnętrznego (kod R06A).

Zawiera 179 produktów, z czego 150 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 29 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 15 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 179 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 65.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Inne, które dostępne są w aptekach.