---Wolt Drive - produkty

Oesclim 50, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, system transdermalny,

estradiol

, Bgp Products

Dawka:

50 mcg/24 h
brak ofert

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Więcej informacji o Oesclim 50

Oesclim 50 to lek w postaci systemu transdermalnego (plastra) z estradiolem, który jest żeńskim hormonem płciowym. Preparat przeznaczony jest do stosowania u kobiet po menopauzie, którym towarzyszą objawy niedoboru estrogenów, takie jak, m.in. uderzenia gorąca, suchość i podrażnienia pochwy.

więcej: Stosowanie Oesclim 50, skutki uboczne i interakcje Oesclim 50

Jak działa Oesclim 50?

Lek Oesclim zawiera 17beta-estradiol, który jest chemicznie i biologicznie identyczny z ludzkim estradiolem produkowanym przez jajniki i wiąże się z receptorami dla estrogenu. Jego przezskórne podawanie uzupełnia zmniejszone wydzielanie estrogenów u kobiet po menopauzie, dzięki temu łagodzi on objawy przekwitania.

Nie używaj Oesclim 50, jeśli:

 • jesteś uczulona na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • masz zaburzenia pracy wątroby,
 • chorujesz na chorobę wieńcową,
 • chorujesz na chorobę zakrzepowo-zatorową,
 • masz zaburzenia krzepliwości krwi,
 • masz choroby nowotworowe o podłożu hormonalnym (raka piersi, macicy, pochwy),
 • przeszłaś zawał serca, udar, zakrzep,
 • chorujesz na dusznicę bolesną,
 • pojawiają się u Ciebie nieprawidłowe krwawienia z pochwy,
 • w wywiadzie zgłaszasz nieleczony rozrost błony śluzowej macicy,
 • chorujesz na porfirię,
 • nie stosować u mężczyzn i dzieci.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Oesclim 50?

Decyzję o wdrożeniu hormonalnej terapii zastępczej powinien podjąć lekarz prowadzący w przypadku, gdy objawy menopauzy powodują u pacjentki znaczne pogorszenie jakości życia. W każdym przypadku należy ocenić stosunek ryzyka leczenia, do potencjalnych korzyści (ocenę należy przeprowadzać co najmniej raz do roku). W tym celu przed wdrożeniem leczenia, lekarz powinien wykonać dokładne badanie przedmiotowe i przeprowadzić wywiad medyczny dotyczący samej pacjentki oraz jej obciążenia rodzinnego.

Przed przyklejeniem plastra z systemem transdermalnym Oesclim, należy unikać nakładania kremów, balsamów i pudrów w miejscu, w którym ma być umieszczony, ponieważ może to spowodować jego odklejenie.

Jak stosować Oesclim 50?

Plastry Oesclim należy stosować dwa razy w tygodniu, nowy plaster należy naklejać co 3-4 dni w jednym z dwóch schematów leczenia (o wyborze schematu decyduje lekarz):
 • z przerwami - plastry należy stosować przez 24-28 dni, po których następują 2-7 dni przerwy (może wtedy wystąpić krwawienie z odstawienia),
 • w sposób ciągły.
Plaster z systemem transdermalnym należy nakleić na czystą i suchą skórę, po usunięciu przeźroczystej folii, która zabezpiecza warstwę przylepną. Po naklejeniu plastra, należy go przytrzymać przez 10 sekund.
Plaster przyklejać na jedno z wybranych miejsc - tułów, górna część ramienia, pośladek, udo. Za każdym razem należy wybrać inne miejsce aplikacji, nie można używać tego samego miejsca dwa razy w czasie krótszym niż 7 dni. Nie należy naklejać plastra w okolice piersi, ani dzielić go na mniejsze części.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Oesclim 50?

W czasie terapii można normalnie kąpać się i brać prysznic.

Nie powinno się spożywać soku grejpfrutowego, ponieważ wchodzi on w interakcję z substancją czynną leku Oesclim i może powodować rozwój działań niepożądanych. W trakcie terapii należy zaprzestać palenia papierosów.

W sytuacji, w której pacjentka zapomni o zmianie plastra, nowy należy przykleić jak najszybciej, a stary plaster usunąć.

W pierwszych miesiącach leczenia preparatem Oesclim u pacjentki mogą wystąpić krwawienia lub plamienia śródcykliczne.

W trakcie stosowania leku Oesclim pacjentka powinna być poddawana badaniom okresowym. Powinna zostać również poinstruowana o prawidłowym badaniu piersi i zgłaszać lekarzowi każdą niepokojącą zmianę, którą zaobserwuje. Tkliwość piersi pojawiająca się podczas stosowania leku Oesclim może świadczyć o zbyt dużej dawce leku.

Szczególnym nadzorem podczas leczenia powinny zostać objęte pacjentki, które:

 • chorują na endometriozę,
 • są w grupie ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • są w grupie ryzyka rozwoju nowotworu estrogenozależnego (rak piersi w rodzinie),
 • chorują na nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby, cukrzycę, kamicę żółciową, migrenę, toczeń rumieniowaty, rozrost błony śluzowej macicy, astmę, padaczkę, otosklerozę.

Leczenie należy natychmiast przerwać, jeśli:

 • pojawi się zażółcenie skóry lub pogorszenie pracy wątroby,
 • pacjentka zajdzie w ciążę,
 • istotnie wzrośnie ciśnienie krwi,
 • pojawią się bóle głowy typu migrenowego.

Czy mogę łączyć Oesclim 50 z innymi lekami?

Skuteczność leczenia preparatem Oesclim może być niższa przy jednoczesnym zastosowaniu leków indukujących enzymy wątrobowe, odpowiedzialne za metabolizm estradiolu. Należą do nich: fenobarbital, karbamazepina, fenytoina, rifampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz, rytonawir, nelfinawir oraz preparaty ziela dziurawca.

Estradiol może hamować metabolizm niektórych leków, co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po ich podaniu. Do tej grupy należą: takrolimus, cyklosporyna A, fentanyl i teofilina. 

Czy mogę łączyć Oesclim 50 z alkoholem?

Nie istnieją jednoznaczne przeciwwskazanie do spożywania alkoholu podczas stosowania leku Oesclim. Jednak, jak w przypadku wszystkich preparatów leczniczych, należy zachować ostrożność.

Czy po zastosowaniu Oesclim 50 mogę prowadzić pojazdy?

Stosowanie preparatu Oesclim nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Czy mogę stosować Oesclim 50 będąc w ciąży?

Stosowanie preparatu Oesclim nie jest wskazane w czasie ciąży. Jeśli pacjentka podczas jego stosowania zajdzie w ciążę, to powinna go natychmiast odstawić.

Czy po zastosowaniu Oesclim 50 mogę karmić piersią?

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku. Ponadto estradiol może wpływać na zmniejszenie produkcji mleka kobiecego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Oesclim 50?

Jak każdy preparat leczniczy, tak i Oesclim może wywoływać działania niepożądane podczas jego stosowania, ale nie muszą się one pojawić w każdym przypadku.

Do najczęściej zgłaszanych zaliczamy:

 • bóle głowy,
 • wahania masy ciała,
 • bóle brzucha i nudności,
 • świąd, wysypkę,
 • krwawienia z pochwy i plamienia.

Całą listę działań niepożądanych można znaleźć w ulotce dołączonej do leku Oesclim 50.

Skład Oesclim 50

 • substancja czynna: 10 mg, 50 mikrogramów/24 h estradiolum hemihydricum (17beta-estradiolu),
 • substancje pomocnicze: etyloceluloza, glikoldipropylenowy, alkohol oktylododecylowy, niskiej lepkości kopolimer etylenu i octanu winylu, wysokiej lepkości kopolimer etylenu i octanu winylu, silikonowany politereftalan etylenu.

Jak przechowywać Oesclim 50?

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Źródła

 • Charakterystyka Produktu Leczniczego
 • Estradiol Patch. Drugs.com; https://www.drugs.com/mtm/estradiol-patch-skin-patch.html (data wejścia 5-09-2020)
 • Paszkowski T i in. Hormonalna terapia menopauzalna w pytaniach i odpowiedziach - poradnik dla lekarzy różnych specjalności. Przegląd Menopauzalny 2019; 18(1): 1-9
 • Estradiol. DrugBank; https://www.drugbank.ca/drugs/DB00783 (data wejścia 5-09-2020)

Skład Oesclim 50

 • substancja czynna: 10 mg, 50 mikrogramów/24 h estradiolum hemihydricum (17beta-estradiolu),
 • substancje pomocnicze: etyloceluloza, glikoldipropylenowy, alkohol oktylododecylowy, niskiej lepkości kopolimer etylenu i octanu winylu, wysokiej lepkości kopolimer etylenu i octanu winylu, silikonowany politereftalan etylenu.

Kto może wystawić receptę na Oesclim 50?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Oesclim 50

2020-06-04

Oesclim 50 będzie w najbliższym czasie wycofany z oferty producenta. Zgodnie z indywidualną decyzją biznesową firmy Mylan Healthcare Sp. z o.o., lek nie będzie już dłużej produkowany i dostępny w aptekach.

2020-05-08

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 08.05.2020 od przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego - firmy Mylan - dostawa plastrów Oesclim w tym tygodniu przyjechała do Polski. Na chwilę obecną lek kupiły 3 hurtownie, a w przyszłym tygodniu plastry trafią do pozostałych hurtowni.

2020-03-31

Firma spodziewa się nowej dostawy leku Oesclim do hurtowni i aptek po 22.04.2020r.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Oesclim 50

Dostępność Oesclim 50 w aptekach

Wszystkie opakowania Oesclim 50w 0% aptek
6 plastróww 0% aptek

Ulotka produktu Oesclim 50

Oesclim 50
Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Oesclim 50 (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację