---Wolt Drive - produkty

Metocard, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki,

metoprolol

, Polpharma

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Metocard na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 7,48 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 5,71 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla kobiet w ciąży
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Metocard

  Metocard to lek zawierający w swoim składzie winian metoprololu, który obniża ciśnienie tętnicze i wpływa na pracę serca. Wskazany do stosowania u osób dorosłych, w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca oraz pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy.

  więcej: Stosowanie Metocard, skutki uboczne i interakcje Metocard

  Jak działa Metocard?

  Metoprolol blokuje receptory β1-adrenergiczne w sercu w dawkach niższych, niż te potrzebne do zablokowania receptorów β2-adrenergicznych. Lek wykazuje nieznaczne działanie stabilizujące błony komórkowe i nie ma właściwości agonistycznych.

  Metoprolol zmniejsza ponadto efekty wywoływane przez nagły wyrzut katecholamin (substancji uwalnianych pod wpływem stresu fizycznego lub psychicznego, wpływających negatywnie na pracę serca) np. tachykardię, zwiększoną pojemność minutową i kurczliwość serca, a także zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi.

  Nie używaj Metocard, jeśli:

  • masz nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
  • stwierdzono u Ciebie blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia,
  • cierpisz na nieleczoną niewydolność serca (obrzęk płuc, zaburzony przepływ krwi, niedociśnienie),
  • cierpisz na objawową i klinicznie istotną bradykardię zatokową, 
  • masz stwierdzony zespół chorego węzła zatokowego,
  • wystąpił u Ciebie wstrząs kardiogenny,
  • cierpisz na ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego,
  • masz niedociśnienie,
  • stwierdzono u Ciebie kwasicę metaboliczną, 
  • chorujesz na ciężką astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
  • podejrzewa się u Ciebie ostry zawał mięśnia sercowego z częstością akcji serca poniżej 45 uderzeń/minutę lub ciśnieniem skurczowym <100 mmHg.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Metocard?

  • Poinformuj lekarza, jeśli chorujesz na astmę oskrzelową i stosujesz leki β2-adrenomimetyczne, ponieważ może być konieczna zmiana dawkowania leków.
  • Powinno zachować się szczególną ostrożność jeśli cierpisz na dławicę Prinzmetala.
  • Jeżeli stwierdzono u Ciebie guz chromochłonny, przed podjęciem leczenia, należy zastosować lek α-adrenolityczny i kontynuować jego podawanie podczas przyjmowania metoprololu.

  Jak stosować Metocard?

  • W przypadku nadciśnienia tętniczego, dobowa dawka leku wynosi od 100 mg do 400 mg. Początkowo stosuje się 100 mg na dobę, a w zależności od stanu pacjenta i skuteczności leczenia, dawkę można zwiększyć.
  • W przypadku leczenia dławicy piersiowej dawkowanie to 50 mg do 100 mg od 2-3 razy na dobę.
  • Podczas leczenia zaburzeń rytmu serca, stosuje się od 50 mg do 100 mg leku od 2-3 razy na dobę. Jeśli istnieje konieczność, dawkę można zwiększyć do 300 mg.
  • Dawkowanie w przypadku nadczynności tarczycy wynosi 50 mg cztery razy na dobę. Jeżeli wystąpi eutyreoza dawkę należy zmniejszyć.
  • Po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego, Metocard należy przyjąć w ciągu 15 minut po ostatnim podaniu dożylnym tego leku. Stosuje się go w dawce 50 mg co 6 godzin przez pierwsze 48 godzin. Jeśli doszło do nietolerancji pełnej dawki dożylnej, dawkowanie doustnej należy zmniejszyć o połowę. Dawka podtrzymująca to zwykle 200 mg.
  • Osoby starsze powinny otrzymywać mniejsze dawki. Warto rozważyć terapię rozpoczynającą się od 12,5 mg dwa razy na dobę lub 25 mg dwa razy na dobę. Mniejszą dawkę powinny otrzymać również osoby z zaburzeniami czynności wątroby.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Metocard?

  • Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpiła bradykardia, należy stopniowo zmniejszać dawkę leku.
  • Lek może zaburzać kontrolę stężenia glukozy u osób chorujących na cukrzycę i maskować objawy hipoglikemii.
  • W czasie terapii może dojść do nasilenia zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, a w konsekwencji do bloku przedsionkowo-komorowego.
  • Podczas stosowania Metocardu może dojść do nasilenia objawów chorób naczyń obwodowych, ze względu na działanie hipotensyjne.
  • W czasie leczenia może wystąpić maskowanie objawów nadczynności tarczycy.
  • Poinformuj lekarza przed zabiegiem operacyjnym o stosowaniu leku, ponieważ nie jest zalecane odstawianie tej grupy leków na czas operacji.
  • Lek może nasilać reakcje alergiczne.
  • Metocard może zaostrzać objawy łuszczycy lub spowodować jej wystąpienie.

  Czy mogę łączyć Metocard z innymi lekami?

  • Jednoczesne stosowanie leku z blokerami kanałów wapniowych lub innymi lekami przeciwarytmicznymi, może doprowadzić do osłabienia pracy serca.
  • Leki β-adrenolityczne i wziewne leki stosowane do znieczuleniaogólnego mogą nasilać bradykardię.
  • Podczas stosowania metoprololu, noradrenaliny, adrenaliny lub innychleków sympatykomimetycznych, może dojść do znacznego zwiększenia ciśnienia tętniczegokrwi.
  • Przyjmowanie metoprololu oraz rezerpiny, α-metylodopy,klonidyny, guanfacyny czy glikozydów nasercowych, może doprowadzić do zmniejszenia częstości akcji serca i przewodzenia w sercu.
  • Metoprolol może hamować uwalnianie insuliny u pacjentów chorujących na cukrzycę typu II.
  • Indometacyna lub leki będące inhibitorami syntezy prostaglandyn (np. ketoprofen, ibuprofen, aspiryna) mogą zmniejszać działanie hipotensyjne Metocardu.
  • Ryfampicyna zmniejsza stężenie metoprololu w osoczu, a cymetydyna zwiększa.
  • Paroksetyna, fluoksetyna, sertralina, difenhydramina, hydroksychlorochina, celekoksyb, terbinafina, neuroleptyki (np. chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotiksen), amiodaron, chinidyna i propafenon, mogą zwiększać stężenie metoprololu w osoczu i nasilać jego działanie.
  • Metocard może zmniejszać wydalanie lidokainy z organizmu.

  Czy mogę łączyć Metocard z alkoholem?

  Alkohol może nasilać działanie leku, dlatego nie należy go spożywać podczas terapii.

  Czy po zastosowaniu Metocard mogę prowadzić pojazdy?

  W czasie przyjmowania leku mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie, dlatego należy zachować ostrożność przed podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdu. 

  Czy mogę stosować Metocard będąc w ciąży?

  Lek można przyjmować w czasie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dlamatki przewyższa ryzyko dla dziecka.

  Czy po zastosowaniu Metocard mogę karmić piersią?

  Stężenie leku w mleku matki jest około trzykrotnie większe niż w osoczu krwi. Ryzyko szkodliwego działania dla dziecka jest niewielkie, jednak należy obserwować niemowlę w kierunku objawów zablokowania receptorów β-adrenergicznych.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Metocard?

  Podczas stosowania leku Metocard zaobserwowano następujące działania niepożądane, m.in.:

  • zmęczenie,
  • zawroty i bóle głowy,
  • zaburzenia równowagi, omdlenia,
  • bradykardia i kołatanie serca,
  • niedociśnienie ortostatyczne,
  • duszność wysiłkowa,
  • nudności, bóle brzucha, wymioty,
  • biegunki lub zaparcia,
  • zwiększenie masy ciała,
  • depresja,
  • osłabienie,
  • zaburzenia koncentracji,
  • senność lub bezsenność,
  • parestezje,
  • przejściowe zaostrzenie objawów niewydolności serca,
  • skurcz oskrzeli,
  • reakcje alergiczne,
  • skurcze mięśni, obrzęki.

  Skład Metocard

  • substancja czynna: 50 mg lub 100 mg winianu metoprololu,
  • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ryżowa, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, talk, stearynian magnezu.

  Jak przechowywać Metocard?

  Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego

  https://www.drugs.com/food-interactions/metoprolol.html

  Skład Metocard

  • substancja czynna: 50 mg lub 100 mg winianu metoprololu,
  • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ryżowa, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, talk, stearynian magnezu.

  Kto może wystawić receptę na Metocard?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Metocard

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Metocard

  Ceny po refundacji, 30 tabletek, 50 mg

  Odpłatność 100%
  7,48 zł
  Ryczałt
  5,71 zł
  Limit
  4,34 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla kobiet w ciąży
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Metocard w aptekach

  Wszystkie opakowania Metocardw 99% aptek
  30 tabletekw 99% aptek

  Ulotka produktu Metocard

  Metocard
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Metocard (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły związane z Metocard

  Najnowsze filmy