Oryginalna ulotka dla Koferina
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Kwas acetylosalicylowy (acetylsalicylic acid)

+

Kofeina (caffeine)

+

Etenzamid (ethenzamide)

Opakowanie

10 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, leki przeciwbólowe, inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (kategoria ATC N02BA).

Ulotki Koferina dla opakowania 10 tabletek.

Wybrany dokument Koferina:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Koferina

Podgląd dokumentu PDF Koferina

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Koferina_ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta KOFERINA – TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

Acidum acetylsalicylicum + Ethenzamidum + Coffeinum

400 mg + 100 mg + 50 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek KOFERINA - TABLETKI OD BÓLU GŁOWY i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku KOFERINA - TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

3. Jak stosować lek KOFERINA - TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek KOFERINA -TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek KOFERINA -TABLETKI OD BÓLU GŁOWY i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera trzy substancje czynne: kwas acetylosalicylowy o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, etoksybenzamid o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, oraz kofeinę1, która wspomaga działanie kwasu acetylosalicylowego w leczeniu bólów głowy.

Lek stosuje się w przypadku dolegliwości bólowych o lekkim i średnim nasileniu, np. bóle głowy, bóle mięśni, bóle reumatyczne, miesiączkowe i gorączka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku KOFERINA - TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

Kiedy nie stosować leku KOFERINA - TABLETKI OD BÓLU GŁOWY:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, inne salicylany, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma:
  • ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek, serca;
  • ciężkie niewyrównane nadciśnienie;
  • czynną chorobę wrzodowa żołądka i dwunastnicy;
  • krwawienie z przewodu pokarmowego;
  • skazę krwotoczną (ogólna skłonność do krwawień);
 • jeśli u pacjenta stwierdzono wystąpienie w przeszłości napadów astmy oskrzelowej, wywołanej podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
 • w okresie ciąży i karmienia piersią;
 • jeśli pacjent stosuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat, w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a;
 • co najmniej 5 dni przed zabiegiem chirurgicznym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku KOFERINA - TABLETKI OD BÓLU GŁOWY należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek KOFERINA-TABLETKI OD BÓLU GŁOWY należy stosować ostrożnie i tylko za zgodą lekarza w przypadku:

 • astmy oskrzelowej, przewlekłych chorób dróg oddechowych, kataru siennego, polipów błony śluzowej nosa lub reakcji uczuleniowych;
 • zaburzeń krzepnięcia krwi (w wyniku niedoboru witaminy K);
 • niedokrwistości (niedoboru krwinek czerwonych);
 • podwyższonego ciśnienia krwi;
 • zaburzeń czynności serca;
 • dny moczanowej (choroby związanej ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi);
 • zaburzeń czynności wątroby i nerek;
 • jednoczesnego podawania leków przeciwzakrzepowych;
 • przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, lub krwawień z przewodu pokarmowego;
 • niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu uczestniczącego w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych).

Jednoczesne stosowanie leku KOFERINA - TABLETKI OD BÓLU GŁOWY z alkoholem zwiększa ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza zawierających kilka substancji czynnych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek.

Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

KOFERINA - TABLETKI OD BÓLU GŁOWY a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku KOFERINA - TABLETKI OD BÓLU GŁOWY z następującymi lekami:

 • metotreksat (stosowany w chorobach nowotworowych, reumatycznych, łuszczycy);
 • pochodne kumaryny, heparyna, tyklopidyna (leki przeciwzakrzepowe);
 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane w zwalczaniu gorączki, bólu, stanów zapalnych);
 • glikokortykosteroidy z wyjątkiem hydrokortyzonu (stosowane w stanach zapalnych, uczuleniach);
 • digoksyna (stosowana w niewydolności serca);
 • leki stosowane w cukrzycy;
 • kwas walproinowy (stosowany w padaczce);
 • sympatykomimetyki (stosowane np. w astmie, katarze, jaskrze, nadciśnieniu);
 • tyroksyna (stosowana w niedoczynności tarczycy);
 • substancje o działaniu zbliżonym do efedryny (stosowana w niedociśnieniu, stanach zapalnych błon śluzowych);
 • pochodne kwasu barbiturowego (stosowane m.in. jako środki nasenne);
 • benzbromaron, probenecyd (stosowane w dnie moczanowej);
 • leki moczopędne (np. spironolakton, furosemid – stosowane w nadciśnieniu);
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (stosowane w nadciśnieniu);
 • leki przeciwhistaminowe (stosowane w uczuleniu);
 • teofilina (stosowana w astmie oskrzelowej);
 • cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy);
 • inhibitory gyrazy z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego (stosowane w zakażeniach bakteryjnych);
 • disulfiram (stosowany w alkoholizmie);
 • doustne środki antykoncepcyjne.

Leku KOFERINA - TABLETKI OD BÓLU GŁOWY nie należy także stosować z alkoholem ani tytoniem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku zajścia w ciążę podczas długotrwałego zażywania leku, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek KOFERINA -TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku KOFERINA -TABLETKI OD BÓLU GŁOWY:

Dorośli 1 lub 2 tabletki do 3 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat: ½ do 1 tabletki 3 razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować podczas lub po posiłku, popijając dużą ilością wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku KOFERINA -TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku KOFERINA -TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku KOFERINA -TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

Lek nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić:

 • bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie i krwawienia z przewodu pokarmowego (objawy krwawienia to fusowate wymioty, smoliste stolce), do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka), choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja (przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego), dolegliwości żołądkowo-jelitowe;
 • przemijające zaburzenia czynności wątroby;
 • ból głowy przy długotrwałym stosowaniu;
 • zawroty głowy i szumy uszne, zwykle po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku;
 • zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo- płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, niedobór płytek krwi; skutkiem krwawień może być niedokrwistość;
 • wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym podwyższonym ciśnieniem krwi i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe); przemijający wzrost ciśnienia krwi;
 • po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano uszkodzenie nerek;
 • reakcje uczuleniowe: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka), zaburzenia oddychania, zaburzenia pracy serca, obrzęk i bardzo rzadko ciężkie reakcje uczuleniowe, w tym wstrząs anafilaktyczny (może wystąpić obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności w oddychaniu, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia krwi; w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną);
 • bezsenność, niepokój;
 • kołatanie serca, przyspieszenie rytmu serca.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek KOFERINA -TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek KOFERINA -TABLETKI OD BÓLU GŁOWY

 • Substancjami czynnymi są: kwas acetylosalicylowy, etoksybenzamid i kofeina.
 • Pozostały składnik leku to: skrobia ziemniaczana.

Jak wygląda lek KOFERINA -TABLETKI OD BÓLU GŁOWY i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku zawiera 6 lub 10 tabletek w blistrach PP lub Aluminium/PVC w pudełku tekturowym lub bez pudełka tekturowego.

Podmiot odpowiedzialny: Medicofarma S.A.

ul. Sokołowska 9 lok.19 01-142 Warszawa

Wytwórca: Medicofarma S.A.

ul. Tarnobrzeska 13 26-613 Radom

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2016


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kofeina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.