---Wolt Drive - produkty

Hexacima, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja, Sanofi Pasteur

Opakowanie:

Koszyk:

100+ aptek z Hexacima na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 162,99 zł do 314,59 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Hexacima

Hexacima jest to sześcioskładnikowa, skojarzona szczepionka, wskazana do szczepienia pierwotnego oraz uzupełniającego dla niemowląt i dzieci, które ukończyły 6 tygodni przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), poliomyelitis (polio) oraz zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b.

więcej: Stosowanie Hexacima, skutki uboczne i interakcje Hexacima

Jak działa Hexacima?

Działanie szczepionki Hexacima polega na stymulowaniu naturalnych mechanizmów obronnych organizmu oraz pobudzaniu go do wytworzenia własnej ochrony (komórek odpornościowych) przed wirusami i bakteriami wywołującymi błonicę, tężec, krztusiec, WZW typu B, polio oraz zakażenia powodowane przez Haemophilus influenzae typu b.

Nie używaj Hexacima, jeśli:

 • dziecko jest uczulone na substancje czynne i na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w szczepionce,
 • u dziecka występuje nadwrażliwość na glutaraldehyd, formaldehyd, neomycynę, streptomycynę czy polimyksynę B, ponieważ szczepionka zawiera je w ilościach śladowych,
 • wystąpiło uczulenie lub reakcja anafilaktyczna po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciwko krztuścowi lub szczepionki skojarzonej przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, polio i Haemophilus influenzae typu b,
 • dziecko choruje na niekontrolowaną padaczkę lub ma niekontrolowane zaburzenia neurologiczne; szczepienie można wykonać dopiero po wdrożeniu odpowiedniego leczenia,
 • w czasie 7 dni od podania szczepionki przeciwko krztuścowi u dziecka pojawiła się encefalopatia o nieustalonej przyczynie; w takiej sytuacji zaleca się rezygnację ze szczepienia przeciwko krztuścowi i kontynuowanie serii szczepionkami przeciwko błonicy, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i Haemophilus influenzae typu b,
 • u dziecka występuje gorączka powyżej 38°C lub inna choroba ostra (np. grypa, angina, przeziębienie); szczepienie podczas łagodnej infekcji z niewysoką gorączką należy skonsultować z lekarzem, jednak nie jest ono przeciwwskazaniem do zastosowania preparatu.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Hexacima?

Użycie szczepionki należy poprzedzić wywiadem oraz badaniem lekarskim. Niezbędne jest poinformowanie lekarza o wszystkich szczepieniach i lekach, jakie aktualnie przyjmuje dziecko oraz o działaniach niepożądanych, jeśli kiedykolwiek wystąpiły one po szczepieniu.

Szczepionka Hexacima może być stosowana, nawet jeśli po urodzeniu dziecko nie otrzymało dawki szczepionki przeciwko WZW typu B.

Jeśli u dziecka występują zaburzenia krzepnięcia i tendencja do powstawania siniaków, przed szczepieniem należy poinformować o tym lekarza, gdyż po wstrzyknięciu domięśniowym może wystąpić krwawienie.

W przypadku pominięcia dawki, która powinna być podana zgodnie ze schematem, należy zgłosić się do lekarza i umówić kolejną wizytę.

Jak stosować Hexacima?

Wykształcenie własnej odporności następuje po podaniu 2 (w odstępach co najmniej 8 tygodni) lub 3 (w odstępach co najmniej 4 tygodni) dawek szczepionki po 0,5 ml (1 ampułko-strzykawka). Jest to tak zwane szczepienie pierwotne. Powinno być ono podawane zgodnie z kalendarzem szczepień oraz pod nadzorem lekarza.

Po szczepieniu pierwotnym konieczne jest wykonanie szczepienia uzupełniającego (tzw. przypominającego) jedną dawką szczepionki (0,5 ml). Powinno być ono przeprowadzone zgodnie z oficjalnymi zaleceniami i pod kontrolą lekarza.

Szczepienie wykonywane jest domięśniowo. Zalecanym miejscem wstrzyknięcia u młodszych dzieci jest powierzchnia uda, a u dzieci starszych (od 15 miesiąca życia) mięsień naramienny.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Hexacima?

Szczepionki nie należy podawać dożylnie, śródskórnie ani podskórnie. Nie wolno mieszać jej z inną szczepionką i lekami podawanymi pozajelitowo (drogą dożylną za pomocą wenflonu lub cewnika).

Kiedy szczepionka będzie podawana w tym samym czasie z innym szczepieniem, każde wstrzyknięcie należy wykonać w inne miejsce.

Czy mogę łączyć Hexacima z innymi lekami?

Szczepionka Hexacima może być stosowana jednocześnie ze skoniugowaną szczepionką przeciw pneumokokom, szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce oraz doustną szczepionką przeciw rotawirusom. Można ją również podawać ze skoniugowaną szczepionką przeciw meningokokom grupy C, a także skoniugowaną szczepionką przeciw meningokokom grup A, C, W-135 i Y.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania szczepionki Hexacima i szczepionki przeciw ospie wietrznej, ponieważ zmniejsza to odpowiedź immunologiczną.

Niewolno mieszać szczepionki Hexacima z inną szczepionką i lekami podawanymi pozajelitowo.

W przypadku pacjentów leczonych preparatami immunosupresyjnymi lub z zaburzeniami odporności, odpowiedź immunologiczna może być zmniejszona.

Czy po zastosowaniu Hexacima mogę prowadzić pojazdy?

Zgodnie z danymi producenta, szczepionka nie ma zastosowania u osób prowadzących pojazdy.

Czy mogę stosować Hexacima będąc w ciąży?

Hexacima nie jest stosowana u kobiet w wieku rozrodczym.

Czy po zastosowaniu Hexacima mogę karmić piersią?

Hexacima nie jest stosowana u osób dorosłych, więc kwestia karmienia piersią nie jest istotna.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Hexacima?

Po zastosowaniu szczepionki Hexacima mogą wystąpić działania niepożądane, lecz nie ma to miejsca u wszystkich zaszczepionych niemowląt i dzieci.

Do najczęstszych działań niepożądanych można zaliczyć: ból oraz rumień w miejscu wstrzyknięcia, płacz oraz zwiększoną drażliwość.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić pod podaniu szczepionki to:

 • utrata apetytu, senność, wymioty, opuchnięcie w miejscu podania, gorączka powyżej 38°C (bardzo często),
 • nietypowy płacz, biegunka, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (często),
 • nadwrażliwość (uczulenie), twardy guzek w miejscu podania, gorączka powyżej 39,6°C (niezbyt często),
 • wstrząs anafilaktyczny, drgawki, wysypka, rozległy obrzęk kończyny poddanej wstrzyknięciu (rzadko),
 • spadek ciśnienia tętniczego (bardzo rzadko).

Oprócz wymienionych działań niepożądanych, po podaniu szczepionki Hexacima może wystąpić reakcja uczuleniowa, która głównie objawia się:

 • trudnościami w oddychaniu,
 • wysypką,
 • zsinieniem warg lub języka,
 • obrzękiem twarzy i gardła,
 • spadkiem ciśnienia krwi lub zasłabnięciem.

Objawy te najczęściej pojawiają się zaraz po podaniu wstrzyknięcia.

Skład Hexacima

 • substancje czynne: toksoid błoniczy; toksoid tężcowy; antygenty Bordetella Pertusis: toksoid krztuścowy, hemaglutynina włókienkowa; wirus poliomyelitis (inaktywowany): typ 1 (szczep Mahoney), typ 2 (szczep MEF-1), typ 3 (szczep Saukett); antygen powierzchniowy wirusa WZW B; polisacharyd Haemophilus influenzae typ b,
 • substancje pomocnicze: wodorofosforan sodu, diwodorofosforan potasu, trometamol, sacharoza, aminokwasy niezbędne w tym L-fenyloalanina, woda do wstrzykiwań.

Jak przechowywać Hexacima?

Szczepionkę Hexacima należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C, w oryginalnym opakowaniu chroniącym od światła. Szczepionki nie należy zamrażać.

Źródła

Charakterystyka Produktu Leczniczego Hexacima.

Skład Hexacima

 • substancje czynne: toksoid błoniczy; toksoid tężcowy; antygenty Bordetella Pertusis: toksoid krztuścowy, hemaglutynina włókienkowa; wirus poliomyelitis (inaktywowany): typ 1 (szczep Mahoney), typ 2 (szczep MEF-1), typ 3 (szczep Saukett); antygen powierzchniowy wirusa WZW B; polisacharyd Haemophilus influenzae typ b,
 • substancje pomocnicze: wodorofosforan sodu, diwodorofosforan potasu, trometamol, sacharoza, aminokwasy niezbędne w tym L-fenyloalanina, woda do wstrzykiwań.

Kto może wystawić receptę na Hexacima?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Hexacima

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Hexacima

Dostępność Hexacima w aptekach

Wszystkie opakowania Hexacimaw 49% aptek
1 zestaw: ampułkostrzykawka 0,5 mililitra +2 igływ 49% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy