---

Cera-Chek 1code, cena i dostępność w aptekach

wyrób medyczny, test paskowy, Ceragem Medisys

Opakowanie:

50 pasków
w 59% aptek, refundowany

Koszyk:

Więcej informacji o Cera-Chek 1code

Cera-Chek 1code to paski testowe przeznaczone do samodzielnego pomiaru stężenia glukozy we krwi. Produkt pozwala monitorować stężenie glukozy we krwi kapilarnej (kropli krwi pobranej z palca). Zastosowana metoda to reakcja chemiczna z enzymem swoistym w stosunku do D-glukozy. Do użytku wyłącznie z glukometrami z linii Cera-Chek 1code.

więcej: Stosowanie Cera-Chek 1code, skutki uboczne i interakcje Cera-Chek 1code

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■

Skład Cera-Chek 1code

Opakowanie produktu Cera-Chek 1code zawiera 50 pasków testowych. Każdy pasek testowy zawiera reagenty: 4 jednostki dehydrogenazy glukozowej, żelazicyjanek potasu.

Kto może wystawić receptę na Cera-Chek 1code?

Recepta jest wymagana dla zakupu ze zniżką refundacyjną.

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy
Pielęgniarka może przepisać ilość wyrobu medycznego na 180 dni stosowania w przypadku recepty elektronicznej i 120 dni w przypadku papierowej

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Cera-Chek 1code

2023-02-03

Od producenta otrzymaliśmy informację, iż z uwagi na problemy na poziomie transportu mógł wystąpić chwilowy brak w hurtowniach pasków Cera-Chek 1code. Problem został już rozwiązany i w przyszłym tygodniu paski powinny być już lepiej dostępne w aptekach.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Kategorie Cera-Chek 1code

Ceny po refundacji, 50 pasków

Limit
38,33 zł
Odpłatność 100%
38,33 zł
Odpłatność 30%
11,50 zł
Ryczałt
3,20 zł

Dostępność Cera-Chek 1code aptekach

Wszystkie opakowania Cera-Chek 1codew 59% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację