---Wolt Drive - produkty

Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test, cena i dostępność w aptekach w Polsce

wyrób medyczny, test, Ams Pharma

Opakowanie:

1 test
w 3% aptek, od 10,00 zł do 46,59 zł

Koszyk:

45 aptek z Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test na stanie w Polsce

Lokalizacja:
Zakres cen od 10,00 zł do 46,59 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test

Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania jako pomoc w diagnostyce zakażeń wirusami grypy typu A i B lub koronawirusem SARS-CoV-2. Test powinien być wykonany przez przeszkolony personel laboratorium klinicznego z użyciem próbek wymazu z tylnej części nosogardzieli. Wskazaniem do wykonania testu jest występowanie objawów chorobowych, jak np. gorączka, dreszcze, osłabienie, katar.

więcej: Stosowanie Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test, skutki uboczne i interakcje Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test

Jak działa Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test?

 • Umożliwia wykrycie antygenów wirusa SARS-CoV-2 oraz antygenów wirusa grypy typu A i/lub B w wymazie z tylnej części nosogardzieli.
 • Umożliwia identyfikację zakażenia u osób z objawami chorobowymi jak np. gorączka, osłabienie, dreszcze, katar i kaszel.
 • Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test przeznaczony jest do użytku profesjonalnego.

Nie używaj Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test, jeśli:

 • występują u Ciebie krwawienia z nosa nieokreślonego pochodzenia,
 • test jest przeterminowany lub opakowanie testu jest uszkodzone.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test?

 • Przed wykonaniem Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.
 • Nie należy pić, jeść ani palić papierosów w obszarze, w którym znajdują się próbki lub zestawy.
 • Przy wykonywaniu badania zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej, jak np. fartuch, rękawiczki oraz okulary ochronne.
 • Nie należy wykonywać Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test po upływie daty ważności.
 • Pobrane próbki należy przebadać jak najszybciej po pobraniu. Dopuszcza się umieszczenie próbki wymazu w suchej, sterylnej i szczelnie zamkniętej plastikowej probówce do przechowywania. Próbka wymazu w suchych i sterylnych warunkach jest stabilna do 8 godzin w temperaturze pokojowej lub nawet do 24 godzin w temperaturze między 2 a 8°C. Nie należy przechowywać próbek w podłożach do transportu wirusów.
 • Próbki po ekstrakcji można przechowywać do 2 godzin w temperaturze pokojowej lub nawet do 24 godzin w temperaturze między 2 a 8°C.
 • Przed wykonaniem testu wyekstrahowane próbki, materiały kontrolne oraz test powinny osiągnąć temperaturę pokojową (między 15 a 30°C).
 • Wykonanie testu nie powinno zastępować konsultacji z lekarzem. Uzyskany wynik nie powinien być stosowany jako jedyna podstawa dotycząca zaleceń terapeutycznych.

Jak stosować Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test?

Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test należy wykonać zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

1. Przed wykonaniem testu dokładnie umyj i oczyść dłonie oraz zastosuj środki ochrony osobistej.

2. Pobierz wymaz z tylnej części nosogardzieli przy zastosowaniu sterylnej wymazówki poprzez potarcie tylnej części nosogardzieli pacjenta.

3. Odkręć nasadkę probówki do ekstrakcji próbki z buforem ekstrakcyjnym.

4. Umieść próbkę do wymazu w probówce do ekstrakcji. Dociśnij wewnętrzną ściankę probówki i obracaj wymazówką przez około 10 sekund przyciskając ją do ścianek, aby uwolnić antygeny w probówce ekstrakcyjnej.

5. Wyjmij wymazówkę ściskając boki probówki, aby uwolnić płyn.

6. Zakręć nasadkę probówki ekstrakcyjnej.

7. W przypadku, gdy bufor ekstrakcyjny nie jest zintegrowany z probówką, przed wykonaniem punktów od 4 do 6 należy wlać do probówki ekstrakcyjnej ok. 350 µl buforu ekstrakcyjnego.

8. Wyjmij kasetę testową z zapieczętowanej torebki foliowej (zużyj ją w ciągu 1 godziny).

9. Odwróć probówkę ekstrakcyjną i dodaj po 3 krople wyekstrahowanej próbki do każdej studzienki na próbkę (S) i uruchom stoper.

10. Poczekaj na pojawienie się kolorowych linii. Odczytaj wynik testu po 15 minutach. Nie interpretuj otrzymanych wyników po upływie 20 minut.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test?

 • Uzyskanie pozytywnego wyniku Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test nie wyklucza zakażenia bakteryjnego oraz ewentualnych koinfekcji.
 • Uzyskanie negatywnego wyniku Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test nie wyklucza zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W razie konieczności wynik negatywny powinien zostać potwierdzony testami molekularnymi.
 • Zużyty test należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako materiał potencjalnie zakaźny.

Interpretacja wyniku dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:

 • O uzyskaniu wyniku pozytywnego świadczy uzyskanie 2 kolorowych linii - kolorowej linii w polu linii testowej (T) oraz kolorowej linii w polu linii kontrolnej (C).
 • O uzyskaniu wyniku negatywnego świadczy uzyskanie 1 kolorowej linii w polu linii kontrolnej (C).
 • O uzyskaniu wyniku nieważnego świadczy nieuzyskanie 1 kolorowej linii w polu linii kontrolnej (C).

Interpretacja wyniku dla zakażenia wirusem grypy A i/lub wirusem grypy B:

 • O uzyskaniu wyniku pozytywnego dla zakażenia wirusem grypy A i wirusem grypy B świadczy uzyskanie 3 kolorowych linii - kolorowej linii w polu linii testowej dla grypy A (A), kolorowej linii w polu linii testowej dla grypy B (B) oraz kolorowej linii w polu linii kontrolnej (C).
 • O uzyskaniu wyniku pozytywnego dla zakażenia wirusem grypy A świadczy uzyskanie 2 kolorowych linii - kolorowej linii w polu linii testowej dla grypy A (A) oraz kolorowej linii w polu linii kontrolnej (C).
 • O uzyskaniu wyniku pozytywnego dla zakażenia wirusem grypy B świadczy uzyskanie 2 kolorowych linii - kolorowej linii w polu linii testowej dla grypy B (B) oraz kolorowej linii w polu linii kontrolnej (C).
 • O uzyskaniu wyniku negatywnego świadczy uzyskanie 1 kolorowej linii w polu linii kontrolnej (C).
 • O uzyskaniu wyniku nieważnego świadczy nieuzyskanie 1 kolorowej linii w polu linii kontrolnej (C).

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego zaleca się pozostawanie w odosobnieniu, ponieważ zarówno grypa jak i zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 jest wysoce zaraźliwe.

Uzyskanie wyniku nieważnego wymaga powtórzenia testu.

Czy mogę łączyć Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test z innymi lekami?

 • Podłoża do Transportu Wirusów (VTM) mogą wpływać na wynik Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test. Nie należy przechowywać pobranych próbek z zastosowaniem VTM. Próbki wyekstrahowane do testów PCR nie mogą być testowane przy użyciu Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test.
 • Nie należy stosować żadnych preparatów do nosa lub gardła przez co najmniej 2 godziny przed wykonaniem Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test.

Czy mogę łączyć Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test z alkoholem?

Ze względu na możliwość uszkodzenia śluzówki nosa, nie zaleca się wykonywania Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test przez osoby po spożyciu alkoholu. Nie ma przeciwwskazań do spożycia alkoholu po wykonaniu Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test.

Czy po zastosowaniu Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test mogę prowadzić pojazdy?

Wykonanie Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Czy mogę stosować Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test będąc w ciąży?

Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test może być wykonywany u kobiet w ciąży.

Czy po zastosowaniu Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test mogę karmić piersią?

Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test może być wykonywany u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test?

Przy wykonaniu Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, jak np. podrażnienie śluzówek, krwawienia z nosa.

Skład Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test

W skład Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test wchodzą:

 • kaseta testowa,
 • sterylna wymazówka,
 • probówka z buforem,
 • statyw,
 • woreczek na odpady,
 • instrukcja obsługi.

Jak przechowywać Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test?

Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test należy przechowywać szczelnie zamknięty w temperaturze pokojowej lub w lodówce (między 2 a 30°C).

Źródła

Instrukcja dołączona do Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test.

Skład Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test

W skład Testu antygenowego Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test wchodzą:

 • kaseta testowa,
 • sterylna wymazówka,
 • probówka z buforem,
 • statyw,
 • woreczek na odpady,
 • instrukcja obsługi.

Ostatnie wiadomości o Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test

2023-09-13

Test ten jest skuteczny wobec wszystkich wariantów koronawirusa - skutecznie wykrywa również aktualnie panującą w Polsce mutację Eris wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test

Kategorie Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test

Dostępność Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Test w aptekach

Wszystkie opakowania Test antygenowy Grypa A/B + COVID-19 Combo All Testw 3% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy