JARO (anonim, 87.99.6.)
około roku temu, Warszawa

Czy Dexafree moze zastapić skutecznie Lotemax ?

Dzień dobry. Czy Dexafree moze zastapić skutecznie Lotemax ?

Powiadamiaj o każdej nowej odpowiedzi

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Zgodnie z informacją otrzymaną od podmiotu odpowiedzialnego za obrót lekiem Lotemax 0,5% - firmy Valeant Pharma Poland Sp. z o.o. - krople powinny być już w aptekach, ponieważ ich dostawy zostały zrealizowane.

Faktycznie, lek jest coraz lepiej dostępny:
https://www.gdziepolek.pl/produkty/44960/lotemax-0-5-zawiesina-do-oczu/apteki/w-polsce

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu dzisiejszym od podmiotu odpowiedzialnego za obrót lekiem Lotemax 0,5% - firmy Valeant Pharma Poland Sp. z o.o. - krople w najbliższy piątek zostaną rozdystrubuowane do hurtowni farmaceutycznych, czyli z uwagi na przerwę świąteczną, w aptekach powinny pojawić się na sam koniec grudnia (+/- 7 dni roboczych od daty wysyłki do hurtowni).

Lotemax oraz Dexafree nie są swoimi odpowiednikami, zatem nie mogą być stosowanie zamiennie. O zastąpieniu jednego leku drugim może zadecydować tylko lekarz.

Nie jestem w stanie ocenić, czy Dexafree może być skuteczniejszy od Lotemaxu. Nie mam żadnych danych o Pana schorzeniu, dostępu do karty Pana chorób, więc ciężko mi "wirtualnie" powiedzieć cokolwiek na temat Pana choroby. Reakcja na lek jest kwestią bardzo indywidualną i nie da się z góry ocenić powodzenia terapii czy wyższej skuteczności jednego leku nad innym dopóki nie wdrożymy w życie leczenia i nie ocenimy jego efektów.
Dexafree jest lekiem dostępnym z przepisu lekarza, więc zapewne przed wypisaniem preparatu lekarz wziął pod uwagę objawy choroby, być może zlecił jakieś dodatkowe badania i na tej podstawie wybrał właśnie ten, a nie inny preparat kierując się odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi racjonalnego leczenia. Z pewnością wyboru leku dokonał na podstawie swojego najlepszego doświadczenia. Być może decyzja lekarza podyktowana była także niską w ostatnim czasie dostępnością kropli Lotemax, w związku z czym wybrał on lek o najbardziej zbliżonym działaniu terapeutycznym.

Pod względem farmakologicznym, etabonian loteprednolu zawarty w leku Lotemax wykazuje wysokie powinowactwo do receptora glikokortykosteroidowego - 4,3 raza większe od powinowactwa deksametazonu zawartego w preparacie Dexafree do tego receptora.

Siła działania etabonianu loteprednolu (Lotemax) jest większa od siły działania fosforanu deksametazonu (Dexafree).

Z danych opublikowanych przez Amerykańską Akademię Okulistyki (ang. American Academy of Ophthalmology – AAO) dotyczących siły działania miejscowych sterydów, zdolność do redukcji odczynu zapalnego w komorze przedniej oka po podaniu miejscowym była większa dla etabionianu loteprednolu (100) niż fosforanu deksametazonu (90).
Amerykańska Akademia Okulistyki uszeregowała także glikokortykosteroidy według ich potencjału przeciwzapalnego w warunkach podania miejscowego. Potencjał działania przeciwzapalnego etabonianu loteprednolu wynosił 550, natomiast fosforanu deksametazonu 400.

Etabonian loteprednolu pomimo wysokiej siły działania przeciwzapalnego, odznacza się najniższym w porównaniu do innych silnych sterydów, potencjałem do wywoływania działań niepożądanych, z racji czego nazywany jest "miękkim steroidem" (soft drug).

Pomimo tych danych, tak jak zaznaczyłam we wstępie, to lekarz na podstawie swojej wiedzy oraz praktyki dobiera lek indywidualnie dla pacjenta i należy mu zaufać.

Zarówno Dexafree jak i Lotemax zawierają substancje o działaniu przeciwzapalnym.
Załączam ich ulotki:
- https://www.gdziepolek.pl/produkty/23139/dexafree-krople-do-oczu/ulotka
- https://www.gdziepolek.pl/produkty/44960/lotemax-0-5-zawiesina-do-oczu/ulotka?ref=ac

linki do śledzenia dostępności w aptekach połączonych z naszym systemem na terenie Warszawy:
- https://www.gdziepolek.pl/produkty/44960/lotemax-0-5-zawiesina-do-oczu/apteki/w-warszawie
- https://www.gdziepolek.pl/produkty/23139/dexafree-krople-do-oczu/apteki/w-warszawie

oraz artykuły, które mogą okazać się przydatne:
- https://www.gdziepolek.pl/tematy/jakie-sa-pierwsze-objawy-zacmy
- https://www.gdziepolek.pl/tematy/jak-stosowac-krople-do-oczu
- https://www.gdziepolek.pl/tematy/dlaczego-brakuje-lekow-w-aptekach