---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Prazolacid

produkt dostępny bez recepty, tabletki,

Pantoprazol (pantoprazole)

, Pharmaswiss

Dawka:

20 mg
brak ofert

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Od ■■

Ulotki Prazolacid dla opakowania 14 tabletek (20 mg).

Wybrany dokument Prazolacid:
Dokument z 2020-02-20
PDF
dokument PDF dla Prazolacid

Podgląd dokumentu PDF Prazolacid

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2020-02-20

Ulotki innych produktów zawierających pantoprazole

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Prazolacid

20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Nie należy przyjmować leku Prazolacid przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Prazolacid i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prazolacid

3. Jak stosować lek Prazolacid

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Prazolacid

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Prazolacid i w jakim celu się go stosuje

Prazolacid należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Substancją czynną leku jest pantoprazol, który blokuje „pompę” wytwarzającą kwas żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

Prazolacid stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Mogą pojawić się też takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie).

Prazolacid może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową już po pierwszym dniu stosowania, nie jest jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów. W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek przez 2 do 3 kolejnych dni.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Prazolacid

Kiedy nie stosować leku Prazolacid

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol, pochodne benzoimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli pacjent stosuje inne leki zmniejszające ilość kwasu produkowanego w żołądku, takie jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna). Patrz „Prazolacid a inne leki”.
 • Jeśli pacjent nie ukończył 18 lat.
 • W przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Prazolacid należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent:

 • jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni;
 • ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty i (lub) zauważył nowe niepokojące objawy lub zmienił się charakter dotychczasowych objawów;
 • przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;
 • ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);
 • jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób;
 • będzie miał wykonane badanie krwi, badanie endoskopowe lub test urazowy
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Prazolacid, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.

Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być przerwanie stosowania leku Prazolacid. Należy również powiedzieć o wszelkich innych występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.

Należy natychmiast poinformować lekarza przed lub po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, mogących być oznaką innych, poważnych chorób:

 • niezamierzona utrata masy ciała (nie związana z dietą lub ćwiczeniami);
 • wymioty, szczególnie nawracające;
 • wymioty z krwią, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie;
 • krew w kale, kał czarny lub smolisty;
 • problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania;
 • bladość i osłabienie (niedokrwistość);
 • ból w klatce piersiowej;
 • ból brzucha;
 • ciężkie i (lub) uporczywe biegunki. Stosowanie pantoprazolu wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z podanych objawów lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.

Jeżeli od pewnego czasu u pacjenta występuje nawracająca zgaga lub objawy niestrawności, powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania pantoprazolu w postaci tabletek. Nie jest to jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Nie należy go stosować zapobiegawczo.

Prazolacid a inne leki Lek Prazolacid może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • atazanawir (i niektóre, inne leki, stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV). Nie należy stosować leku Prazolacid jednocześnie z atazanawirem, chyba, że wyraźnie zaleci to lekarz, po odpowiednim dostosowaniu leczenia.
 • leki zmniejszające ilość kwasu produkowanego w żołądku, takie jak inne inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, lanzoprazol, rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna). Nie należy stosować pantoprazolu jednocześnie z jakimkolwiek z tych leków.
 • ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol (stosowane w zakażeniach grzybiczych), erlotynib (stosowany w leczeniu raka);
 • metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i raka).

W przypadku stosowania metotreksatu lekarz może czasowo przerwać stosowanie leku

Prazolacid, ponieważ pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi;

 • warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.

Prazolacid można stosować w razie konieczności z lekami zobojętniającymi (np. magaldrat, kwas alginowy1, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu2 węglan lub ich połączenia).

Prazolacid z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Prazolacid u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Prazolacid

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmować 1 tabletkę (20 mg) leku Prazolacid na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą. Tabletek nie należy żuć, rozgryzać ani dzielić.

Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2 do 3 kolejnych dni. Należy zakończyć stosowanie leku Prazolacid po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Prazolacid. Należy jednak pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. W celu uzyskania całkowitego ustąpienia objawów konieczne może być przyjmowanie leku przez 7 kolejnych dni.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.

Nie należy przyjmować leku Prazolacid przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Prazolacid nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prazolacid

Należy natychmiast poradzić się lekarza lub farmaceuty w przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości leku Prazolacid. Jeżeli to możliwe należy zabrać ze sobą lek i ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Prazolacid

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten Prazolacid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych ciężkich objawów niepożądanych należy natychmiast zaprzestać stosowania tego leku i niezwłocznie poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

 • Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko: mogą dotyczyć do 1 pacjenta na 1000 osób): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.
 • Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego, wysypka po ekspozycji na słońce, wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.
 • Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka) spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby lub zmianami krwi, problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.

Inne działania niepożądane to:

 • Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 pacjenta na 100 osób): ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia (uczucie pełności lub ucisku w jamie brzusznej), wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna lub pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie, zaburzenia snu, problemy z wątrobą, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (stwierdzana w badaniu krwi), złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa.
 • Rzadko (mogą dotyczyć do 1 pacjenta na 1000 osób): zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, obrzęk kończyn (rąk i nóg), bóle stawów (artralgia), bóle mięśni (mialgia), depresja lub nasilenie depresji, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, zwiększone stężenie bilirubiny i stężenia lipidów we krwi (stwierdzane w badaniu krwi), brak we krwi białych krwinek zwanych granulocytami (agranulocytoza), zaburzenia smaku, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia).
 • Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 pacjenta na 10 000 osób): dezorientacja lub nasilenie dezorientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn („siniaków”) na skórze (trombocytopenia); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom (leukopenia), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (pancytopenia).
 • Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów, u których wcześniej występowały takie objawy, a także nasilenie tych objawów w przypadku wcześniejszego ich występowania), zmniejszenie stężenia sodu, potasu, magnezu i(lub) wapnia we krwi, co może powodować skurcze mięśni, uczucie mrowienia, łaskotania, drętwienia i pieczenia skóry, bez widocznych objawów fizycznych (parestezje).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Prazolacid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Prazolacid

 • Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (22,6 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
 • Pozostałe składniki leku to: disodu fosforan bezwodny, mannitol, celulozę mikrokrystaliczną, kroskarmelozę sodową, magnezu stearynian, hypromelozę (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Prazolacid i co zawiera opakowanie Prazolacid to owalne, żółte tabletki dostępne w blistrach aluminiowych zawierających 7 i 14 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7, Republika Czeska

Wytwórca/importer: Teva Pharma S.L.U., Poligono Industrial Malpica, c/C, No. 4, 50016 ZARAGOZA, Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Polska– Prazolacid

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03.11.2015

Poniższe zalecenia dotyczące stylu życia i zmian w diecie mogą również pomóc w złagodzeniu zgagi lub innych objawów zależnych od kwasu solnego w żołądku:

 • zmniejszenie masy ciała (w przypadku nadwagi), unikanie obfitych posiłków, jedzenie powoli i unikanie spożywania posiłków później niż trzy godziny przed położeniem się do snu;
 • zaprzestanie palenia, ograniczenie spożycia alkoholu i kofeiny;
 • unikanie obcisłych ubrań lub pasków;
 • sen z głową uniesioną (w przypadku objawów nocnych);
 • ograniczenie spożywania pokarmów zwykle wywołujących zgagę, jak: czekolada, mięta pieprzowa, mięta zielona, pokarmy tłuste i smażone, kwaśne, ostre, owoce cytrusowe, soki owocowe i pomidory.

Pominięcie zastosowania leku Prazolacid


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_alginowy

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez