---

OxyContin, cena i dostępność w aptekach w Polsce

produkt na receptę zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe, tabletki o przedłużonym uwalnianiu,

Oksykodon (oxycodone)

, Norpharma

środek odurzający

Dawka:

80 mg

Opakowanie:

60 tabletek
w 3% aptek, refundowany

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

40 aptek z OxyContin na stanie w Polsce

Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 316,89 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 41,26 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---

  Więcej informacji o OxyContin

  OxyContin to lek na receptę w postaci tabletek doustnych zawierający w swoim składzie oksykodon, który jest silnym lekiem przeciwbólowym należącym do opioidów. Preparat należy do grupy narkotycznych leków przeciwbólowych i wskazany jest w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Lek ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co wydłuża czas łagodzenia bólu bez wzrostu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

  więcej: Stosowanie OxyContin, skutki uboczne i interakcje OxyContin

  Jak działa OxyContin?

  Oksykodon pobudza receptory opioidowe w mózgu, rdzeniu kręgowym i narządach obwodowych. W lecznictwie wykorzystuje się głównie jego działanie przeciwbólowe i uspokajające.

  Nie używaj OxyContin, jeśli:

  • jesteś uczulony na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku,
  • cierpisz z powodu ciężkiej depresji ośrodka oddechowego z niedotlenieniem,
  • wykryto u Ciebie hiperkarbię (podwyższony poziom dwutlenku węgla we krwi),
  • chorujesz na ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, serce płucne lub astmę oskrzelową,
  • cierpisz na niedrożność porażenną jelit,
  • u dzieci poniżej 12 roku życia,
  • masz nietolerancję laktozy, rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp czy zespół złego wchłaniania głukozy-galaktozy

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem OxyContin?

  Ze względu na ryzyko przedawkowania lek należy stosować ostrożnie u osób skłonnych do uzależnień oraz u pacjentów osłabionych, zwłaszcza w podeszłym wieku, z ciężkimi zaburzeniami płuc, wątroby czy nerek.

  Jak stosować OxyContin?

  Dawkowanie należy dostosować do stopnia nasilenia bólu oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta.

  Zwykle stosowana dawka początkowa leku OxyContin u pacjentów, którzy nie stosowali wcześniej leków opioidowych, wynosi 10 mg co 12 godzin. W razie potrzeby dawkę można zwiększać stopniowo co 1-2 dni, aż do czasu osiągnięcia stabilnej dawki przyjmowanej co 12 godzin.

  Lek można przyjmować niezależnie od posiłku, popijając wystarczającą ilością wody.

  Tabletki nie można kruszyć, dzielić czy rozgryzać, gdyż uszkodzenie systemu kontrolowanego uwalniania substancji czynnej, prowadzi do szybkiego uwalniania substancji czynnej i wchłonięcia potencjalnie śmiertelnej dawki leku.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania OxyContin?

  Podczas przewlekłego stosowania może rozwinąć się tolerancja na lek, co wymaga stopniowego zwiększania dawki dla utrzymania stałej kontroli bólu. Przewlekłe stosowanie leku OxyContin może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a w przypadku nagłego przerwania leczenia, do rozwoju zespołu odstawiennego, objawiającego się, m.in. drżeniem, nadmierną potliwością, drażliwością, pobudzeniem lub sennością. Dlatego, jeśli pacjent nie będzie wymagał już leczenia, zaleca się stopniową redukcję dawki, aby zapobiec wystąpieniu wyżej opisanych objawów.

  Ponieważ leki opioidowe zaburzają perystaltykę jelit, OxyContin nie jest polecany do stosowania przed operacją chirurgiczną (szczególnie w obrębie jamy brzusznej) oraz 1-2 dni po. Przed każdym zabiegiem należy skonsultować się z lekarzem w celu zmiany sposobu leczenia.

  Sok z grejpfruta może zwiększać stężenie leku OxyContin we krwi.

  Pozostałości tabletki mogą znajdować się w kale.

  Czy mogę łączyć OxyContin z innymi lekami?

  • leki o działaniu ośrodkowym, takie jak. m.in. leki uspokajające, nasenne, pochodne fenotiazyn, neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe, przeciwwymiotne czy inne opioidy mogą nasilać działania niepożądane leku OxyContin i prowadzić, np. do wystąpienia depresji oddechowej,
  • z uwagi na ryzyko wystąpienia niebezpiecznych spadków ciśnienia tętniczego, leku OxyContin nie należy stosować razem z inhibitorami MAO (leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w chorobie Parkinsona),
  • jednoczesne stosowanie leku OxyContin wraz z lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny wpływa na zmiany wartości wskaźnika protrombinowego - INR i może wymagać skorygowania dawki leku przeciwzakrzepowego,
  • leki takie jak, m.in. antybiotyki makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna), azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol), inhibitory proteaz (np. rytonawir, sakwinawir), paroksetyna, chinidyna czy cymetydyna, mogą zwiększyć stężenie oksykodonu we krwi.

  Czy mogę łączyć OxyContin z alkoholem?

  Alkohol może nasilać działania niepożądane leku OxyContin, dlatego jego spożycie nie jest wskazane.

  Czy po zastosowaniu OxyContin mogę prowadzić pojazdy?

  OxyContin może obniżać zdolność do prowadzenia pojazdów, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

  Czy mogę stosować OxyContin będąc w ciąży?

  Leku nie należy stosować podczas ciąży.

  Czy po zastosowaniu OxyContin mogę karmić piersią?

  Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu OxyContin?

  Do najczęstszych działań niepożądanych występujących po zastosowaniu leku OxyContin należą:

  • zmniejszenie lub utrata apetytu,
  • zmiany nastroju, depresja, lęk, nerwowość,
  • bezsenność,
  • zawroty głowy, bóle głowy, uspokojenie polekowe (senność, aż do zaburzeń świadomości),
  • drżenia mięśni,
  • nudności,
  • świąd skóry, wysypka,
  • bolesne oddawanie moczu, nagłe parcie na pęcherz.

  Rzadziej opisano również:

  • zwężenie źrenic, osłabienie widzenia,
  • uzależnienie od leku,
  • spadek popędu płciowego,
  • niepamięć, zaburzenia koncentracji,
  • kołatanie serca.

  Skład OxyContin

  • substancja czynna: chlorowodorek oksykodonu w dawce 5, 10, 20, 40 lub 80 mg,
  • substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, stearynian magnezu, Kopolimer (typ B) amoniowego metakrylanu, alkohol stearynowy, Powidon K 30, talk, triacetyna, kwas sorbowy (E200); OxyContin 5 mg (niebieski): hypromeloza, dwutlenek tytanu, Makrogol 400, błękit brylantowy; OxyContin 10 mg (biały): hypromeloza, hyproloza, Makrogol 400, dwutlenek tytanu; OxyContin 20 mg (różowy): hypromeloza, Makrogol 400, Polisorbat 80, żelaza tlenek czerwony (E172), dwutlenek tytanu; OxyContin 40 mg: hypromeloza, Makrogol 400, Polisorbat 80, żelaza tlenek żółty (E172), dwutlenek tytanu; OxyContin 80 mg: hypromeloa, hyproloza, Makrogol 400, dwutlenek tytanu, żelaza tlenek żółty (E172), Indygokarmina.

  Jak przechowywać OxyContin?

  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

  Źródła

  Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego

  Kto może wystawić receptę na OxyContin?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o OxyContin

  2023-08-24

  Jak pokazują nasze statystyki, OxyContin w dawce 80 mg jest ponownie dostępny w sprzedaży.

  2023-08-16

  Jak pokazują nasze statystyki, w aptekach pojawił się OxyContin w dawce 5 mg.

  2023-07-31

  Jak pokazują nasze statystyki, w aptekach pojawił się OxyContin w dawce 10 mg.

  2023-05-30

  Od producenta mamy informację, iż OxyContin 10 mg ma być dostarczony do Polski w najbliższych tygodniach. Pozostałe dawki są dostępne w sprzedaży.

  2023-05-29

  Jak pokazują nasze statystyki, lek OxyContin w dawce 20 mg jest ponownie dostępny w aptekach.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o OxyContin

  Ceny po refundacji, 60 tabletek, 80 mg

  Odpłatność 100%
  316,89 zł
  Limit
  282,46 zł
  Ryczałt
  41,26 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność OxyContin aptekach

  Wszystkie opakowania OxyContinw 22% aptek
  60 tabletekw 3% aptek

  Ulotka produktu OxyContin

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę OxyContin (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy

  Ciasteczka

  Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.