Stosowanie i działanie Mozarin Swift tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

escitalopram

Produkt na receptę

Substancją czynną preparatu Mozarin Swift jest escitalopram. Związek ten jest inihbitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, przez co wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Lek ma postać tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej i stosowany jest w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych, fobii oraz zaburzeń lękowych.

Produkt o kategorii ATC N06AB: Układ nerwowy, Psychoanaleptyki, Leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.

Produkt przypisany do tematów: Jak rozpoznać i leczyć depresję?, Zaburzenia lękowe (nerwica).

Ostrzeżenie. Poniższy artykuł dotyczy leku na receptę. Nasze artykuły są pisane i weryfikowane przez farmaceutów, a na ich treść nie mają wpływu producenci.

Jak działa Mozarin Swift?

Mozarin Swift jest doustnym lekiem przeciwdepresyjnym z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Serotonina to hormon tkankowy, neuroprzekaźnik ośrodkowego układu nerwowego i układu pokarmowego. Powstaje z tryptofanu (aminokwasu, który dostarczamy z pokarmem), pełni rolę posłańca organizmu, przekazującego informacje między komórkami mózgowymi. Wytwarzana jest głównie przez płytki krwi, błonę śluzową jelita oraz ośrodkowy układ nerwowy, wpływa więc na regulację snu, apetytu, podwyższa ciśnienie krwi i wpływa na jej krzepnięcie, powoduje skurcz mięśni gładkich. Wpływa na nastrój, popęd seksualny, napęd. Jej niedobory prowadzą do spadku nastroju, libido, zaburzeń snu i apetytu, depresji. Depresja więc, to nie tylko obniżenie nastroju, ale fizyczne zaburzenie, które objawiające się zmniejszeniem stężenia serotoniny w organizmie. U osób ze zdiagnozowaną depresją czy lękiem uogólnionym, w wynikach laboratoryjnych moczu, krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego obserwuje się mniejszą ilość metabolitu serotoniny.

Substancja czynna leku Mozarin Swift to escytalopram w dawce 5, 10, 15 lub 20 mg w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Substancja ta nie powoduje zwiększenia stężenia serotoniny w ogóle, ale sprawia, że serotonina dłużej przebywa w przestrzeni między komórkami nerwowymi i powoduje, że nie jest ona ponownie wchłaniana, a jej przekaźnictwo jest zwiększone.

Stosowany jest w leczeniu:

 • dużych epizodów depresyjnych,
 • zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez (agorafobia to lęk przed wyjściem z domu, tłumem ludzi, miejscami publicznymi)
 • fobii społecznej,
 • zespołu lęku uogólnionego,
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Nie używaj Mozarin Swift, jeśli:

 • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
 • stosujesz leki z grupy nieselektywnych nieodwracalnych oraz odwracalnych inhibitorów MAO (monoaminooksydazy, enzymu, którego nieprawidłowości w działaniu prowadzą do zaburzeń nastroju i ciśnienia tętniczego),
 • masz rozpoznany lub wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT w obrazie EKG lub stosujesz leki, które wydłużają odstęp QT,
 • przyjmujesz leki stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca i leki wpływające na rytm serca
 • Na co zwrócić uwagę przed użyciem Mozarin Swift?

  Leku Mozarin Swift nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia ze względu na zaobserwowanie w tej grupie pacjentów zachowań samobójczych (myśli i próby samobójcze) i napadów agresji w trakcie terapii escytalopramem. Nie ma także danych mówiących o tym, jaki wpływ ma ta substancja na rozwój psychiczny i fizyczny u dzieci i młodzieży. W przypadku pacjentów z lękiem napadowym, w celu uniknięcia stanów lękowych na początku leczenia, zaleca się małą dawkę escytalopramu przez co najmniej dwa tygodnie kuracji.

  Osoby z epizodami manii (podwyższony lub drażliwy nastrój, nieuzasadnione uczucie euforii, lub szybka i częsta frustracja) powinny odstawić lek jeśli wystąpi faza manii.

  Należy zachować ostrożność u osób z niewydolnością wątroby, z zaburzeniami czynności nerek, chorobą niedokrwienną serca, znaczną bradykardią, niedawno przebytym zawale serca, padaczką, u pacjentów z jaskrą (ryzyko rozszerzenia źrenicy). Nie ma bezpośrednich interakcji escytalopramu z alkoholem, jednak nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia. Należy przerwać stosowanie leku Mozarin Swift w przypadku wystąpienia drgawek. W przypadku pacjentów, którzy mają padaczkę i zaobserwuje się u nich zwiększenie częstości napadów padaczkowych, koniecznie będzie odstawienie leku Mozarin Swift.

  Jak stosować Mozarin Swift?

  W leczeniu epizodów depresji, lęku uogólnionego, fobii społecznej i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych stosuje się dawki od 5 mg do 20 mg na dobę. Dawkę ustala lekarz na podstawie nasilenia objawów, indywidualnej tolerancji pacjenta na lek, a także innych uwarunkowań. Po osiągnięciu efektów leczenia (około 2-4 tydzień kuracji) konieczne jest przyjmowanie leku w najmniejszej dawce podtrzymującej, dostosowanej indywidualnie do pacjenta. U osób w podeszłym wieku na początku leczenia zaleca się stosowanie połowę dawki oraz mniejszej dawki maksymalnej.

  U osób w podeszłym wieku  na początku leczenia zaleca się stosowanie połowę dawki oraz mniejszej dawki maksymalnej. Tabletka ulega rozpadowi w jamie ustnej. Przyjmuje się razem z posiłkiem lub pomiędzy posiłkami. Lek łatwo rozpuszcza się na języku, dlatego można go zażyć bez popijania wodą. Bądź ostrożny podczas wyciągania tabletki, ponieważ łatwo się kruszą. Lek odstawia się stopniowo przez okres od jednego do dwóch tygodni. Nie wolno odstawić leku z dnia na dzień!

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Mozarin Swift?

  Jeśli lekarz podejmuje decyzję o podaniu leku Swift osobom poniżej 18 roku życia, osoba ta powinna być uważnie obserwowana przez swoich najbliższych. Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia), wspominanie o śmierci, niepokojące rysunki. Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych utrzymuje się do momentu znaczącej poprawy, co jednak wymaga czasu (pierwsze efekty można zaobserwować po dwóch tygodniach kuracji). Tyczy się to nie tylko depresji, a także innych zaburzeń, w których stosowany jest escytalopram (lęk napadowy, fobia społeczna, zespół lęku uogólnionego). Szczególna ostrożność i konieczność obserwacji pacjenta wymagana jest także u osób, które miały próby samobójcze lub myśli samobójcze przed zastosowaniem leczenia, szczególnie o osób poniżej 25 roku życia.

  Jeśli przyjmujesz doustne leki przeciwzakrzepowe należy prowadzić kontrolę parametrów krzepnięcia krwi podczas wprowadzania i odstawiania escytalopramu (lek wpływa na krzepnięcia krwi). Nie powinno się też pić alkoholu.

  Czy mogę łączyć Mozarin Swift z innymi lekami?

  Lek Mozarin Swift może wpływać na poziom stężenia glukozy we krwi, dlatego osoby z cukrzycą konieczna może być zmiana dawkowania insuliny lub (i) doustnych leków przeciwcukrzycowych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, a także innych leków wpływających na czynność płytek krwi, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, kwas acetylosalicylowy, NPLZ. Jeśli w trakcie leczenia escytalopramem zauważysz u siebie problemy z pamięcią i koncentracją, bóle głowy, zaburzenia równowagi skontaktuj się koniecznie z lekarzem.  

  Pamiętaj, że jednoczesne stosowanie leków o działaniu serotoninergicznym (powodujących zwiększenie stężenia serotoniny) mogą spowodować wystąpienie objawów zespołu serotoninowego, który jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia (objawiający się m. in halucynacjami, podwyższoną temperaturą, nadmiernym poceniem się, przyspieszoną akcją serca, niepokojem). Jednoczesne stosowanie preparatów z dziurawca (ziele, które stosowane jest przy obniżonym nastroju), może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych leku Mozarin Swift, a z preparatami zawierającymi lit lub tryptofanem powoduje nasilenie działania escytalopramu. Możliwe, że konieczne będzie zmodyfikowanie dawkowania niektórych leków, jeśli jednocześnie stosujesz lek Mozarin Swift, np. omeprazol, fluwoksaminę, tiklopidynę, cymetydynę, metoprolol, propafenon, klomipraminę, risperidon.

  Leku Mozarin Swift nie należy stosować równocześnie z:

  • nieselektywnymi i selektywnymi inhibitorami MAO (monoaminooksydazy), np. moklobemid. linezolid,
  • lekami przeciwarytmicznymi,
  • lekami przeciwpsychotycznymi, np. haloperydol,
  • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD), np. amitryptylina,  
  • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi, np. erytromycyna, leki przeciwmalaryczne
  • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, np. mizolastyna,  
  • lekami o działaniu serotoninergicznym, np. tryptanami (stosowanymi w leczeniu migreny), tramadolem (opioidowy lek przeciwbólowy),
  • neuroleptykami (lekami przeciwpsychotycznymi), np. pochodne fenotiazyny

  Czy po zastosowaniu Mozarin Swift mogę prowadzić pojazdy?

  Lek Mozarin Swift nie powoduje zaburzeń sprawności intelektualnej i psychoruchowej, jednak nie można wykluczyć wypływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn.

  Czy mogę stosować Mozarin Swift będąc w ciąży?

  Decyzję o podaniu leku Mozarin Swift w ciąży podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę korzyści dla matki jak i zagrożenie dla płodu. Badania wykazały, że depresja, lęki, nerwica i inne zaburzenia psychiczne u matki mają większy negatywny wpływ na płód (tzw. stres prenatalny), niż leki z grupy SSRI. Wykazano natomiast, że stosowanie escytalopramu w późnym okresie ciąży może zwiększyć ryzyko wystąpienia przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków.

  Czy po zastosowaniu Mozarin Swift mogę karmić piersią?

  Dane kliniczne mówią, że lek Mozarin Swift jest względnie bezpieczny dla dziecka karmionego piersią przez matkę zażywającą lek. Escytalopram przenika do mleka matki, ale w bardzo małym stopniu, nie wypływając na rozwój dziecka. Jednakże decyzję o stosowaniu leku Mozarin należy podjąć po konsultacji z lekarzem.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Mozarin Swift?

  Najczęściej występują w trakcie pierwszych dwóch tygodni leczenia, potem ulegają zmniejszeniu:

  • krwawienia (w tym z przewodu pokarmowego),
  • nudności,
  • bóle głowy,
  • zapalenie zatok,
  • lęk, niepokój, nietypowe sny,
  • zmniejszenie libido (zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn)
  • bezsenność lub senność,
  • zwiększenie masy ciała,
  • bóle mięśni i stawów  

   Rzadziej pojawiają się m.in

   • zgrzytanie zębami,
   • przyspieszona akcja serca,
   • zgrzytanie zębami,
   • zmniejszenie masy ciała,
   • łysienie,
   • obrzęk rąk i nóg,
   • artymia komorowa      


   Nagłe odstawienie leku Mozarin Swift powoduje wystąpienie tzw. objawów odstawiennych: zawroty głowy, zaburzenia czucia (wrażenie porażenia prądem elektrycznym), pobudzenie, niepokój, splątanie, pocenie się, kołatania serca, drażliwość, zaburzenia widzenia.

   Skład Mozarin Swift

   Substancja czynna: escytalopram w dawce 10 mg (w postaci szczawianu)

   Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, polakrylina potasowa, acesulfam potasowy, neohesperydyno-dihydrochalkon, magnezu stearynian, aromat mięty pieprzowej (zawierający maltodekstrynę kukurydzianą, skrobię kukurydzianą modyfikowaną, olejek mięty pieprzowej), kwas solny stężony

   Jak przechowywać Mozarin Swift?

   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

   Źródła

   Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Mozarin Swift

   autor: Katarzyna Rząca, mgr farm.
   redaktor: Justyna Grzechocińska, mgr farm.
   ostatnia zmiana: 14.10.2015 16:06:41

   Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje na temat produktu, ale nie możesz go traktować jako konsultację farmaceutyczną. Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę, a w przypadku pytań skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

   Opakowania Mozarin Swift

   28 tabletek

   10 mg Adamed

   dostępny w 17% aptek

   gdzie kupić od 11,95 do 34,47 zł

   Skonsultuj się z lekarzem on-line

   Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

   Umów telekonsultację

   Najnowsze pytania

   Czy na odwyku alkoholowym dają lek Mozarin?
   Czy na odwyku alkoholowym daja lek mozarin?
   odpowiada Olga Sierpniowska

   Czy mogę stosować suplementy diety na odchudzanie przy lekach Mozarin Swift, Mirtagen, Lamilept, Fluanxol i Egiramlon?
   witam od jakiegoś czasu biorę tabletki na nerwicę które mi pomagają ale niestety ryje po nich. Nie mogę ich odstawić. proszę o radę czy jakieś tabletk...
   odpowiada Ewa Pilch

   Czy można przyjmować jednocześnie Telmizek i Mozarin?
   Dzień dobry przyjmuje na stałe Telmizek 40mg i od dwóch tygodni Mozarin 10mg czy można brać razem te dwa leki ?
   odpowiada Marianna Krajewska

   Czy łączenie leków Qlaira i Mozarin na wpływ na zwiększenie wagi?
   Od 3 lat biore tabletki qlaira a od roku zaczelam rowniez przyjmowac mozarin 15 mg. W ciagu tego roku bardzo wzrosla mi waga z ktora nigdy wczesniej n...
   odpowiada Katarzyna Domagała

   Czego nie jeść i jakich suplementów nie zażywać przy leczeniu Mozarinem?
   Czego nie jeść i jakich suplementów nie zażywać przy leczeniu mozarinem?
   odpowiada Katarzyna Domagała

   Czy stosując Vinpoven forte, Mozarin oraz Alpragen mogę brać Concor Cor 2,5 mg?
   Dzien dobry, Od paru dni biorę vinpoven forte, mozarin oraz alpragren. I chciałam dopytać czy mogę brać concor cor 2,5mg, który na wysoki puls przepi...
   odpowiada Angelika Talar-Śpionek

   Na Twoje pytania w temacie mozarin odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

   Wyślij pytanie

   Ulotka

   Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Mozarin Swift (szybki podgląd pliku PDF).

   źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Obejrzyj oryginał ulotki Mozarin Swift.

   Powiązane artykuły

   Jak rozpoznać i leczyć depresję?
   Andrzej Śniegurski, mgr farm. Smutek, przygnębienie, apatia, lęk i brak energii, by z tym walczyć. Każdy z nas doświadczał podobnych stanów w swoim życiu. Czasem jest to tylko krótkotrwały spadek formy, a niekiedy stan ten trwa tygodniami, miesiącami, latami… Depresja zbiera swoje żniwo w postaci straconych szans, rozbitych rodzin, a nierzadko doprowadza do sytuacji, kiedy nie ma już sił, by stawić czoła życiu. Jak reagować?


   Zaburzenia lękowe (nerwica)
   Marta Janocha, mgr farm. Lęk jest podstawowym symptomem chorób nerwicowych. Zaburzenia lękowe należą do najczęściej występujących problemów psychicznych. Dotyczą one ponad 20% wszystkich ludzi. Najczęściej na nerwicę chorują osoby między 24 a 44 rokiem życia. Niepokój, bezsenność, zawroty głowy, to zaledwie kilka objawów, które mogą towarzyszyć tym zaburzeniom.