Oryginalna ulotka dla Cetebe kapsułki

Produkt o kategorii ATC A11GA: Problemy pokarmowe, Witaminy, Preparaty witaminy C, Preparaty witaminy C.

Produkt przypisany do tematów: Otyłość i nadwaga.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 30 kapsułek (0,5 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 3 lat temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających ascorbic acid

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Rutinoscorbin Active C

500 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Rutinoscorbin Active C i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Active C

3. Jak stosować lek Rutinoscorbin Active C

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Rutinoscorbin Active C

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rutinoscorbin Active C i w jakim celu się go stosuje

Rutinoscorbin Active C zawiera witaminę C - kwas askorbowy, który jest związkiem niezbędnym dla organizmu. Witamina C wspomaga układ odpornościowy, jest głównym antyoksydantem organizmu.

Rutinoscorbin Active C ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Dzięki temu wysokie stężenie witaminy C w organizmie utrzymuje się przez ponad 12 godzin po podaniu kapsułki.

Kapsułki Rutinoscorbin Active C stosuje się:

 • w zapobieganiu i leczeniu stanów niedoboru witaminy C (niedobory witaminy C mogą wystąpić podczas ciąży i laktacji, u palących, u ludzi w podeszłym wieku, w stanach stresu, podczas stosowania niektórych rodzajów diet np. diety eliminacyjnej, u osób regularnie spożywających alkohol),
 • w celu utrzymania odporności na infekcje oraz zmniejszania dolegliwości związanych z przeziębieniem i skrócenia czasu trwania choroby,
 • w leczeniu i profilaktyce paradontozy, próchnicy, zapaleniu dziąseł, szkorbutu,
 • pomocniczo: w stanach obniżonej odporności organizmu, w leczeniu niedokrwistości, aby przyspieszyć proces gojenia i bliznowacenia ran.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Active C

Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin Active C:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • w przypadku chorób pęcherza moczowego, kamicy szczawianowej, w przypadku chorób związanych z zaburzeniami magazynowania żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub innych chorób mających wpływ na zawartość żelaza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Duże stężenia witaminy C mogą zmieniać wyniki niektórych testów laboratoryjnych. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych należy poinformować lekarza o stosowaniu witaminy C.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przed zastosowaniem leku Rutinoscrobin Active C należy porozumieć się z lekarzem w następujących przypadkach:

 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • choroby nerek.

Lek Rutinoscorbin Active C zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek Rutinoscorbin Active C a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek może być stosowany w zalecanych dawkach w czasie ciąży i karmienia piersią. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania podczas ciąży i laktacji. Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego i przenika przez łożysko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Rutinoscorbin Active C nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Rutinoscorbin Active C

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Doustnie.

Jedna do dwóch kapsułek dziennie.

Kapsułki nie należy rozgryzać, gdyż może to zaburzyć wchłanianie leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutinoscorbin Active C

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina C jest zwykle dobrze tolerowana. Przy stosowaniu zalecanej dawki nie stwierdzono niekorzystnych efektów ubocznych.

Możliwe działania niepożądane:

 • reakcje alergiczne, w tym skrócenie oddechu, obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna;
 • ból głowy, zawroty głowy;
 • nudności, wymioty, biegunka, zgaga, ból brzucha;
 • uczucie zmęczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rutinoscorbin Active C

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 o C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rutinoscorbin Active C

 • Substancją czynną leku jest kwas askorbowy
 • Pozostałe składniki to: szelak, sacharoza, skrobia kukurydziana, talk, kwas winowy, kwas stearynowy, żelatyna, woda, ryboflawina, laurylosiarczan sodu

Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. 22 576 96 00 fax. 22 576 96 01

Wytwórca Omega Pharma Manufacturing GmbH&Co. KG

Herrenberg

Niemcy

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rutinoscorbin Active C jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: