Oryginalna ulotka dla Calcium Gluconicum Farmapol
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Glukonian wapnia (calcium gluconate)

Dawka:

0,5 G = 0,045 G WAPNIA

Opakowanie:

50 tabletek
w 64% aptek, od 7.99 zł do 20.00
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, związki mineralne, wapń (kategoria ATC A12AA).

Ulotki Calcium Gluconicum Farmapol dla opakowania 50 tabletek (0,5 G = 0,045 G WAPNIA).

Wybrany dokument Calcium Gluconicum Farmapol:
Dokument z 2021-06-25
PDF
dokument PDF dla Calcium Gluconicum Farmapol

Podgląd dokumentu PDF Calcium Gluconicum Farmapol

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-25

Ulotki innych produktów zawierających calcium gluconate

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Calcium Gluc.F. _ulotka.doc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika CALCIUM GLUCONICUM FARMAPOL

45 mg jonów wapnia, tabletki

Calcii gluconas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Calcium Gluconicum Farmapol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Gluconicum Farmapol

3. Jak stosować lek Calcium Gluconicum Farmapol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Calcium Gluconicum Farmapol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Gluconicum Farmapol i w jakim celu się go stosuje

Calcium1 Gluconicum Farmapol jest lekiem zawierającym wapń.

Wapń jest niezbędnym składnikiem mineralnym organizmu. Stanowi ważny składnik tkanki kostnej, uczestniczy w działaniu układu nerwowego i mięśni. Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie. Pobudza mechanizmy obronne organizmu.

Niedobór wapnia prowadzi do zaburzeń nerwowo-mięśniowych oraz demineralizacji kości (odwapnienie kości prowadzące do jej rozmiękania).

Wskazania do stosowania:

 • stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży, karmienia piersią oraz w okresie powrotu do zdrowia po przebytej chorobie);
 • stany niedoboru wapnia w organizmie (np. w wyniku zaburzeń wchłaniania, zwiększonego odkładania się wapnia w tkance kostnej);
 • leczenie osteoporozy różnego pochodzenia (także zapobiegawczo);
 • tężyczka (choroba spowodowana spadkiem stężenia wapnia i magnezu we krwi; objawia się m.in.: bolesnymi skurczami mięśni, mrowieniem i drętwieniem palców u rąk lub nóg);
 • wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych (m.in. pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy);
 • wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych (np. w chorobach dróg oddechowych, gardła);
 • wspomagająco przy złamaniach kości, demineralizacji kości.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Gluconicum Farmapol

Kiedy nie stosować leku Calcium Gluconicum Farmapol

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sole wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), np. z powodu nadczynności gruczołów przytarczycznych, nadmiaru witaminy D w organizmie (hiperwitaminoza D), szpiczaka lub przerzutów nowotworowych do kości;
 • jeśli pacjent ma ciężką postać hiperkalciurii (nadmiar wapnia w moczu);
 • jeśli pacjent ma niewydolność nerek, ponieważ istnieje ryzyko nadmiernego zwiększenia stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia);
 • jeśli pacjent aktualnie przyjmuje duże dawki witaminy D.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe;
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;
 • jeśli pacjent ma choroby serca;
 • jeśli pacjent ma sarkoidozę (systemowa choroba całego organizmu, objawiająca się zwykle: powiększeniem węzłów chłonnych, wysoką gorączką, osłabieniem, bólem i obrzękiem stawów),
 • jeśli pacjent ma kamicę nerkową.

Calcium Gluconicum Farmapol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Calcium Gluconicum Farmapol:

 • z antybiotykami z grupy tetracyklin (np. doksycyklina) i związkami fluoru, ponieważ wapń zmniejsza ich wchłanianie; leki te należy przyjmować 3 godziny po lub przed zażyciem leku Calcium Gluconicum Farmapol;
 • z witaminą D i parathormonem (hormon gruczołów przytarczycznych), ponieważ leki te zwiększają wchłanianie wapnia;
 • z glikokortykosteroidami (leki stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej i astmy, np.

hydrokortyzon), ponieważ zmniejszają wchłanianie wapnia;

 • z glikozydami nasercowymi (leki stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca, np.: digoksyna i strofantyna); ponieważ podawane jednocześnie z dużymi dawkami wapnia nasilają ich działanie i mogą prowadzić do zaburzeń pracy serca;
 • z tiazydowymi lekami moczopędnymi (leki zwiększające wytwarzanie moczu, np. hydrochlorotiazyd), ponieważ istnieje ryzyko nadmiernego zwiększenia stężenia wapnia we krwi;
 • z lekami blokującymi kanał wapniowy (leki stosowane m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca, np. werapamil), ponieważ stosowane jednocześnie z dużymi dawkami wapnia mogą osłabić ich działanie.

Stosowanie leku Calcium Gluconicum Farmapol z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Nie należy przyjmować leku Calcium Gluconicum Farmapol jednocześnie z niżej wymienionymi produktami spożywczymi, ponieważ zmniejszają one wchłanianie wapnia. Są to:

 • produkty zawierające szczawiany (np. szpinak, rabarbar);
 • mleko i jego przetwory (jogurt, sery, kefir itp.);
 • produkty zbożowe (pieczywo, makarony itp.);
 • duże ilości tłuszczu;
 • produkty o zasadowym odczynie (np. ziemniaki, kapusta, seler, pomidory, marchew).

Nie należy przyjmować leku Calcium Gluconicum Farmapol z produktami o kwaśnym odczynie (np. płatki owsiane, chleb biały i razowy, jaja, ryby, kawa, czarna herbata), ponieważ zwiększają one wchłanianie wapnia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Calcium Gluconicum Farmapol może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie z przepisu lekarza. Lekarz ustali dawki i długość leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Calcium Gluconicum Farmapol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych

Doustnie, 1 do 2 tabletek 4 razy na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Gluconicum Farmapol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania leku (wymienione w punkcie 4).

Pominięcie zastosowania dawki leku Calcium Gluconicum Farmapol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: wzdęcia, zaparcia lub biegunka, zwiększenie stężenia wapnia we krwi, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, objawiające się: brakiem łaknienia, zaburzeniami żołądkowo - jelitowymi (wzdęcia, nudności, zaparcia lub biegunka), osłabieniem mięśni, oddawaniem dużej ilości moczu, odkładaniem związków wapnia (m.in. kamica nerkowa).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Gluconicum Farmapol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Calcium Gluconicum Farmapol

 • Substancją czynną leku jest wapnia glukonian. Jedna tabletka zawiera 45 mg jonów wapnia w postaci 500 mg wapnia glukonianu.
 • Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), magnezu stearynian.

Jak wygląda Calcium Gluconicum Farmapol i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych, okrągłych tabletek z oznakowaniem „CALCIUM-GLUC” wytłoczonym po jednej stronie. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29 61-749 Poznań tel.: + 48 61 852 63 53 e-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym numerem telefonu: 0800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.03.2017


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/calcium

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.