Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora), cena i dostępność w aptekach

lek na receptę, marihuana lecznicza (medyczna),

Konopie siewne (cannabis sativa)

, Aurora Deutschland GmbH

środek odurzający

Opakowanie:

suszone kwiaty konopi siewnych
w 6% aptek, od 409,90 zł do 693,00 zł

Koszyk:

79 aptek z Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) na stanie

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od Zakres cen od do do.
 Pokaż mapę 

Więcej informacji o Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)

Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) jest to susz z żeńskich kwiatów konopi siewnych (tzw. marihuana medyczna) w postaci granulatu do podawania drogą doustną i wziewną. Stosowany jest w padaczce lekoopornej, stwardnieniu rozsianym, przewlekłym bólu i w łagodzeniu uciążliwych skutków ubocznych chemioterapii. W swoim składzie zawiera tetrahydrokannabinol 8% i kannabidiol 8%.

więcej: Stosowanie Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora), skutki uboczne i interakcje Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)

Jak działa Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)?

Susz Cannabis flos THC 8% CBD 8% Aurora przeznaczony jest jako leczenie wspomagające, w przypadku gdy standardowe metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, m.in. u pacjentów onkologicznych, w padaczkach lekoopornych, u osób cierpiących na stwardnienie rozsiane, zespół stresu pourazowego, zespół Tourette'a, chroniczny ból.

Cannabis flos THC 8% CBD 8% Aurora zawiera dwa związki:

 • tetrahydrokannabinol (THC) odpowiedzialny za działanie przeciwbólowe i przeciwskurczowe, hamowanie indukowanych chemioterapią nudności i wymiotów, wzmożenie apetytu, zmniejszenie motoryki jelit oraz euforię, lęk czy odurzenie (działanie psychoaktywne),
 • CBD działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwdrgawkowo, przeciwwymiotnie oraz przeciwpsychotycznie (zmniejsza negatywne psychoaktywizujące działanie THC).

Występują one w postaci prekursorów (formy nieaktywne), które ulegając procesowi dekarboksylacji (np. podczas podgrzania), aktywują się i wywierają wpływ na układ endokannabinoidowy (układ wszechobecny u wszystkich kręgowców, odpowiedzialny m.in. za rozwój komórek nerwowych, procesy trawienia, odczuwania bólu, regulację snu), co obserwujemy jako efekt leczniczy tych substancji.

Nie używaj Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora), jeśli:

 • jesteś uczulony na jakikolwiek kannabinoid, konopie lub ich składniki,
 • cierpisz na nieustabilizowane choroby układu krążenia (niestabilną dławicę, niestabilną arytmię, niekontrolowane nadciśnienie),
 • cierpisz na choroby psychiczne, zwłaszcza zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenię lub psychozy (w takich przypadkach nie zaleca się stosowania suszu z wysoką zawartością THC),
 • jesteś lub byłeś uzależniony od alkoholu lub narkotyków (chociaż istnieją również badania, które wskazują, iż susz konopi może być stosowany jako substytut dla tych substancji),
 • podczas badania "Opioid Risk Tool" (narzędzie służące do określenia ryzyka opioidowego) osiągnąłeś umiarkowane lub wysokie wyniki,
 • jesteś w ciąży lub karmisz piersią,
 • masz problemy z wątrobą (aktywność aminotransferaz ponad 3-krotnie przekraczająca górną granicę normy i stężenia bilirubiny ponad 2-krotnie przekraczające górną granicę normy)
 • masz mniej niż 25 lat (chyba, że lekarz zdecyduje inaczej).

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)?

 • Podczas stosowania leku należy postępować według zaleceń lekarza. Ponieważ każdy pacjent reaguje na leczenie bardzo indywidualnie, należy informować lekarza o wszystkich zaobserwowanych działaniach ubocznych.
 • Susz przeznaczony jest do waporyzacji (podgrzewanie suszu w waporyzatorze i wdychanie oparów). Nie jest przeznaczony do palenia.
 • Susz należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, wraz ze skanem recepty oraz paragonem fiskalnym potwierdzającym zakup produktu w aptece (na wypadek kontroli policyjnej).
 • U osób cierpiących na nadciśnienie, należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi po zażyciu surowca.

Jak stosować Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)?

Susz przeznaczony jest do waporyzacji. O sposobie dawkowania decyduje lekarz.

 • optymalna dawka leku powinna poprawiać stan pacjenta przy jednoczesnym minimalnym wpływie na funkcje poznawcze oraz możliwość wywołania efektu euforycznego; z tego względu przy dawkowaniu medycznej marihuany powinna obowiązywać zasada „start low and go slow” – czyli zaczynamy od małych dawek, stopniowo je zwiększając
 • ze względu na sposób podania leku, jakim jest waporyzacja, należałoby przyjąć, że pojedyncza dawka leku to jeden wdech
 • podczas ustalania dawki, przerwa pomiędzy kolejnymi wdechami, powinna wynosić około 15-20 minut, co wynika z czasu, po którym osiągane jest stężenie maksymalne
 • po okresie ustalenia dawki, pacjentom zaleca się stosowanie osiągniętej dawki optymalnej, bez konieczności odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wdechami
 • właściwa dawka dla pacjenta to najniższa możliwa dawka, która wywołuje pożądany efekt kliniczny (np. ulga w bólu 30% lub więcej, znacząca poprawa codziennego funkcjonowania, poprawa jakości życia), z minimalnym akceptowanym profilem działań niepożądanych

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)?

Podczas stosowania leku należy postępować według zaleceń lekarza. Ponieważ każdy pacjent reaguje na leczenie bardzo indywidualnie, należy informować lekarza o wszystkich zaobserwowanych działaniach ubocznych.

Czy mogę łączyć Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) z innymi lekami?

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach - na tej podstawie specjalista podejmie decyzję o rozpoczęciu leczenia. Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli stosujesz:

 • leki przeciwpłytkowe
 • leki przeciwspastyczne (baklofen, tyzanidyna, pochodne benzodiazepin, gabapentyna, klonidyna)
 • chloropromazynę
 • ketokonazol
 • ryfampicynę
 • teofilinę

Interakcje z THC: amfetamina, metylofenidat (Concerta, Medikinet), kokaina, indynawir, opioidy, nikotyna, fenobarbital, propranolol.

Interakcje z CBD: leki przeciwpadaczkowe, klobazam, fenytoina.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Czy mogę łączyć Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) z alkoholem?

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Cannabis flos THC 8% CBD 8% Aurora. Należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy w przeszłości byli uzależnieni od alkoholu lub narkotyków. Osoby takie mogą być bardziej podatne na nadużywanie marihuany, która sama w sobie jest środkiem uzależniającym.

Czy po zastosowaniu Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) mogę prowadzić pojazdy?

Lek Cannabis flos THC 8% CBD 8% Aurora ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie powinno się prowadzić samochodu przez przynajmniej 4 godz. po przyjęciu dawki leku. Jeżeli po podaniu leku wystąpiła euforia, nie powinno się prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn mechanicznych przez przynajmniej 8 godz. W indywidualnych przypadkach efekt działania leku może utrzymywać się nawet do 24 godz.

Czy mogę stosować Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) będąc w ciąży?

Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo nie zaleca się stosowania leku Cannabis flos THC 8% CBD 8% Aurora w okresie ciąży.

Czy po zastosowaniu Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) mogę karmić piersią?

Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo nie zaleca się stosowania leku Cannabis flos THC 8% CBD 8% Aurora w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)?

Jak każdy lek, lek Cannabis flos THC 8% CBD 8% Aurora Deustchland GmbH może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do najczęstszych działań niepożądanych należą:

 • zawroty głowy,
 • zmęczenie,
 • upadki,
 • niewyraźne widzenie,
 • anoreksja (włącznie z utratą apetytu) lub zwiększony apetyt,
 • depresja,
 • dezorientacja,
 • dysocjacja,
 • euforia.

Skład Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)

Cannabis sativae flos, kwiaty konopi siewnych - Cannabis sativa L. zawartość THC 22%  (nie mniej niż 7,2% i nie więcej niż 8,8%) oraz CBD 8% 

Jak przechowywać Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci i młodzieży
 • lek należy przechowywać w zamkniętym pojemniku
 • lek należy chroń przed światłem słonecznym

Źródła

 • N. Piekuś-Słomka „Konopie medyczne” – kompendium wiedzy farmaceuty, Farmacja Polska, 2020, 76 (2): 88–92
 • M. Karolak „Konopie medyczne – kompendium wiedzy farmaceuty” – komentarz praktyczny w zakresie receptury aptecznej, Farmacja Polska, 2020, 76(4): 203–205
 • Dane producenta

Kto może wystawić receptę na Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy
Leki recepturowe są ostrożnościowo wyświetlane jako niedostępne do ordynacji zgodnie ze stanowiskiem NFZ, ale istnieją opinie (MZ), że pielęgniarki mają prawo je ordynować

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Kategorie Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)

Ostatnie wiadomości o Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)

2023-01-25

Producent potwierdził dzisiaj, iż dostawy suszu Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) będą realizowane regularnie raz w miesiącu. Kolejna dostawa ma być realizowana w II tygodniu lutego br., następna w marcu br.

2023-01-20

Aktualnie w Modumpharmie dostępny jest susz Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) z datą ważności do końca stycznia br.

2023-01-11

Dzisiaj otrzymaliśmy informację od producenta, iż susz Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) trafi do hurtowni w przyszłym tygodniu.

2023-01-05

Od producenta otrzymaliśmy informację, że nowa dostawa suszu Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) pojawi się pod koniec stycznia br.

2022-03-16

Susz dostępny jest w hurtowniach i powoli pojawia się w aptekach.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)

Dostępność Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora) aptekach

Wszystkie opakowania Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)w 6% aptek

Najnowsze filmy

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Cannabis Flos THC 8% CBD 8% (Aurora)

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.