Oryginalna ulotka dla Ciclokrem

lek na receptę, krem,

Cyklopiroks (ciclopirox)

, Apc Instytut

Dawka:

1%
brak ofert

Opakowanie:

20 gramów
w 0% aptek

Koszyk:

Ulotki Ciclokrem dla opakowania 20 gramów (1%).

Wybrany dokument Ciclokrem:
Dokument z 2022-06-22
PDF
dokument PDF dla Ciclokrem

Podgląd dokumentu PDF Ciclokrem

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2022-06-22

Ulotki innych produktów zawierających ciclopirox

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ciclokrem, 10 mg/g, krem

Ciclopirox olaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Ciclokrem i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciclokrem

3. Jak stosować Ciclokrem

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Ciclokrem

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ciclokrem i w jakim celu się go stosuje

Lek Ciclokrem ma postać kremu. Substancją czynną leku Ciclokrem jest cyklopiroks1 z olaminą o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego.

Wskazania do stosowania

Wszystkie rodzaje grzybic skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciclokrem

Kiedy nie stosować leku Ciclokrem:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • w okresie karmienia piersią,
 • na otwarte rany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ciclokrem należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ciclokrem przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.

Należy chronić oczy i skórę wokół oczu oraz błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Podczas leczenia należy ściśle przestrzegać zaleceń higienicznych przekazanych przez lekarza.

Dzieci

Leczenie noworodków, niemowląt i małych dzieci (w wieku poniżej 6 lat) może być prowadzone tylko na zlecenie lekarza po bardzo dokładnej ocenie przez lekarza korzyści z zastosowania leku w stosunku do ryzyka.

Decyzję o zastosowaniu leku w tej grupie pacjentów podejmie lekarz.

Ciclokrem a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie odnotowano interakcji pomiędzy lekiem Ciclokrem a innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ciclokrem nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne. Leku Ciclokrem nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy cyklopiroks z olaminą przenika do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciclokrem zawiera alkohol cetostearylowy

Lek zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować Ciclokrem

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ciclokrem jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Lek stosuje się zazwyczaj 2 razy na dobę. Lek należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i delikatnie wetrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.

Ciclokrem należy stosować do czasu ustąpienia zmian skórnych – zwykle przez 2 tygodnie. Aby zapobiec nawrotom grzybicy, zaleca się kontynuowanie leczenia przez 1 do 2 tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ciclokrem

Brak informacji na temat przedawkowania cyklopiroksu z olaminą.

Nie należy spodziewać się ogólnych działań niepożądanych w przypadku zastosowania leku na dużej powierzchni lub po zbyt częstym nakładaniu leku.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ciclokrem

W przypadku pominięcia jednej aplikacji leku należy zastosować go najszybciej, jak to jest możliwe, chyba że zbliża się pora kolejnego zastosowania leku. Nie należy stosować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie stosowania leku Ciclokrem

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku Ciclokrem mogą wystąpić:

 • rzadko (nie częściej niż u 1 pacjenta na 1000): alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.
 • częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): miejscowe reakcje uczuleniowe (podrażnienie, swędzenie, pieczenie).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 4921301

Faks: +48 22 4921309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ciclokrem

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 2 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ciclokrem

 • Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą.

1 g leku Ciclokrem zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.

 • Pozostałe składniki to: alkohol benzylowy, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona, disodu edetynian, kwas mlekowy.

Jak wygląda Ciclokrem i co zawiera opakowanie Ciclokrem jest białym kremem w aluminiowej tubie od wewnątrz pokrytej lakierem epoksyfenolowym, z membraną, z zakrętką z polipropylenu, w tekturowym pudełku.

Ciclokrem jest dostępny w opakowaniach zawierających 20 g lub 50 g kremu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny SUN-FARM Sp. z o.o.

ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

Wytwórca mibe GmbH Arzneimittel Münchener Straße 15

06796 Brehna

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/cyklopiroks

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.