Stosowanie i działanie Wellbutrin XR tabletki powlekane

bupropion

Produkt na receptę

Wellbutrin XR zawiera substancję czynną bupropion, która wywiera efekt przeciwdepresyjny poprzez wpływ na neuroprzekaźniki w mózgu. Lek ten jest stosowany w leczeniu ciężkiej depresji.

Produkt o kategorii ATC N06AX: Układ nerwowy, Psychoanaleptyki, Leki przeciwdepresyjne, inne.

Produkt przypisany do tematów: Jak rozpoznać i leczyć depresję?, Stosowanie leków a seks, Leki na depresję.

Ostrzeżenie. Poniższy artykuł dotyczy leku na receptę. Nasze artykuły są pisane i weryfikowane przez farmaceutów, a na ich treść nie mają wpływu producenci.

Jak działa Wellbutrin XR?

Dokładny mechanizm działania leku nie jest znany. Wiadomo, iż bupropion oraz jego aktywne metabolity, które powstają w organizmie, są selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy. Zwiększenie stężenia tych neuroprzekaźników w układzie nerwowym powoduje ostatecznie efekt przeciwdepresyjny. W porównaniu z innymi antydepresantami, Wellbutrin XR wywiera działanie stymulujące.

Bupropion jest ponadto antagonistą receptorów nikotynowych, dlatego niektóre inne preparaty zawierające tę substancję czynną znajdują zastosowanie w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Nie używaj Wellbutrin XR, jeśli:

 • masz uczulenie lub nadwrażliwość na bupropion lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
 • zażywasz inne leki zawierające bupropion, np. Zyban stosowany w terapii uzależnienia od nikotyny (wiąże się to z ryzykiem wystąpienia drgawek);
 • występują lub wystąpiły u Ciebie kiedykolwiek w przeszłości epilepsja lub napady drgawkowe;
 • został u Ciebie zdiagnozowany nowotwór w ośrodkowym układzie nerwowym (np. mózgu);
 • występuje u Ciebie ryzyko nagłego odstawienia leków z grupy benzodiazepin lub alkoholu;
 • chorujesz na ciężką marskość wątroby;
 • cierpisz lub cierpiałeś w przeszłości na zaburzenia odżywiania (bulimię lub anoreksję);
 • przyjąłeś w ostatnim czasie leki zawierające inhibitory MAO (monoaminooksydazy);
 • masz poniżej 18 lat (ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa u tej grupy pacjentów).

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Wellbutrin XR?

Bupropion należy do leków obniżających próg drgawkowy (pobudliwości drgawkowej). Oznacza to, iż może wywołać napady drgawkowe, a także zwiększa wrażliwość organizmu na inne czynniki mogące je spowodować. Dlatego przed zastosowaniem preparatu Wellbutrin XR dokładnie poinformuj lekarza o swojej sytuacji zdrowotnej. Wpływ na działanie leku mogą mieć m.in. choroby nerek czy wątroby (organy te odpowiadają za jego przemiany w organizmie), cukrzyca i preparaty stosowane w jej leczeniu, uraz głowy (ostatnio lub w przeszłości). Pamiętaj również, by powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza tych wpływających na ośrodkowy układ nerwowy. Konieczna może być np. zmiana ich dawkowania.

Jak stosować Wellbutrin XR?

Lek przyjmuje się raz na dobę, niezależnie od posiłków, o stałej porze - ważne jest zachowanie 24-godzinnej przerwy między kolejnymi dawkami. Nie należy żuć, rozgryzać, rozkruszać ani w jakikolwiek sposób naruszać tabletki, gdyż są to tabletki o przedłużonym uwalnianiu i uszkodzenie wiąże się z uwolnieniem zbyt dużej ilości substancji czynnej i możliwym jej przedawkowaniem.

Dawkę leku ustala lekarz. Zwykle jest to 150 mg, jednak w przypadku braku skuteczności dawka może być zwiększona do 300 mg.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Wellbutrin XR?

Początek leczenia powinien odbywać się pod ścisłą obserwacją lekarza i bliskich osób, zwłaszcza jeżeli wystąpiły u Ciebie w przeszłości myśli samobójcze.

Efekt przeciwdepresyjny leku może pojawić się dopiero po kilku tygodniach, a co najmniej po 14 dniach stosowania. Leczenie powinno być kontynuowane przez przynajmniej 6 miesięcy, do momentu uzyskania pewności, iż objawy choroby już nie występują. Decyduje o tym jednak wyłącznie lekarz. Nawet jeżeli poczujesz się lepiej, absolutnie nie odstawiaj leku samodzielnie. Przy nagłym odstawieniu występuje ryzyko efektu z odbicia (pogorszenie objawów choroby) czy objawów odstawiennych.

Wellbutrin XR może podwyższać ciśnienie. Dlatego na początku leczenia należy zmierzyć ciśnienie i w trakcie terapii stale je kontrolować, zwłaszcza u osób cierpiących na nadciśnienie.

Wellbutrin XR może dawać pozytywny wynik w badaniu na obecność amfetaminy.

Czy mogę łączyć Wellbutrin XR z innymi lekami?

Bupropion w wielu przypadkach może wchodzić w interakcje z innymi lekami, dlatego zawsze należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach oraz ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania. Poniżej wymieniono niektóre substancje wchodzące w interakcje z Wellbutrinem XR. Więcej informacji znajduje się w ulotce oraz w charakterystyce produktu leczniczego.

 • Leki obniżające próg drgawkowy, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, tramadol - należy zachować szczególną ostrożność przy równoczesnym stosowaniu z Wellbutrinem XR, gdyż zwiększa się ryzyko wystąpienia drgawek.
 • Inhibitory MAO (monoaminooksydazy) stosowane w depresji czy chorobie Parkinsona - przy zastosowaniu razem z bupropionem mogą wystąpić działania niepożądane m.in. niebezpieczny wzrost ciśnienia krwi. Należy zachować odstęp między przyjęciem inhibitora MAO i Wellbutrinu XR - 14 dni w przypadku inhibitorów nieodwracalnych (np. selegilina), 24 godziny w przypadku odwracalnych (np. moklobemid).
 • Plastry z nikotyną - ryzyko wystąpienia nadciśnienia.
 • Bupropion hamuje przemiany niektórych leków w wątrobie, co powoduje niekontrolowane zwiększenie ich stężenia i działań niepożądanych. Dotyczy to zwłaszcza leków o wąskim indeksie terapeutycznym (np. leki przeciwdepresyjne - imipramina, SSRI; przeciwpsychotyczne - rysperydon; beta-blokery - metoprolol). Ten sam mechanizm wiąże się również ze zmniejszeniem skuteczności tamoksyfenu (stosowanego w leczeniu nowotworu sutka).
 • Digoksyna - zmniejszona skuteczność przy równoczesnym zażywaniu bupropionu, natomiast po odstawieniu tego leku może dojść do odwrotnej reakcji (zatrucia digoksyną).
 • Wiele leków zaburza przemiany bupropionu w wątrobie do jego aktywnych form, co wpływa na skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, np. cytostatyki, takie jak cyklofosfamid; leki przeciwzakrzepowe, np. klopidogrel, tiklopidyna; leki przeciwwirusowe, np. rytonawir; leki przeciwpadaczkowe.
 • Leki na chorobę Parkinsona - lewodopa oraz amantadyna - przy równoczesnym stosowaniu z Wellbutrinem XR należy zachować ostrożność, gdyż może dojść do nasilenia objawów niepożądanych, jak nudności, wymioty, zaburzenia psychiczne.

Czy mogę łączyć Wellbutrin XR z alkoholem?

W czasie leczenia bupropionem należy unikać alkoholu lub ograniczyć jego spożywanie do minimum. Lek zmniejsza tolerancję organizmu na alkohol. Przy połączeniu z napojami alkoholowymi mogą wystąpić również niepożądane objawy neuropsychiatryczne (zmiany nastroju, depresja, ataki paniki) czy napady drgawkowe.

Czy po zastosowaniu Wellbutrin XR mogę prowadzić pojazdy?

Lek oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, może więc wpływać na zdolność koncentracji. Prowadzenie samochodu mogą uniemożliwiać działania niepożądane bupropionu, takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia czy uczucie pustki w głowie. Zalecane jest więc zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na początku leczenia - należy upewnić się, czy po zastosowaniu leku nie występują takie efekty.

Czy mogę stosować Wellbutrin XR będąc w ciąży?

Lek nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne (przy wyczerpaniu innych dostępnych metod leczenia). Niektóre badania wykazały, iż stosowanie bupropionu u kobiet ciężarnych, zwłaszcza w I trymestrze, może wiązać się z ryzykiem wystąpienia wad u płodu.

Czy po zastosowaniu Wellbutrin XR mogę karmić piersią?

Nie jest to wskazane, gdyż bupropion i jego metabolity przenikają do mleka matki.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Wellbutrin XR?

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą:

 • reakcje nadwrażliwości (wysypka, swędzenie, pokrzywka, ból w klatce piersiowej, gorączka, w cięższych przypadkach obrzęki, duszności, rumień, bóle stawów) - przy wystąpieniu takich objawów należy zgłosić się do lekarza. W ciężkich przypadkach lekarz zaleci przerwanie stosowania leku oraz odpowiednie leczenie. Reakcje alergiczne na Wellbutrin XR mogą wystąpić z opóźnieniem;
 • bezsenność - zazwyczaj przemijająca. Można zmniejszyć ten efekt przyjmując lek rano;
 • pobudzenie, objawy lękowe;
 • bóle i zawroty głowy, drżenia, zaburzenia widzenia, szumy uszne;
 • suchość w ustach, zaburzenia smaku, brak apetytu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia);
 • wzrost ciśnienia tętniczego.

Napady drgawkowe występują stosunkowo rzadko, w zależności od stosowanej dawki leku czy predyspozycji. Ważne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności (połykanie tabletek w całości, przyjmowanie leku o stałej porze). W przypadku wystąpienia napadu drgawkowego należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza - najprawdopodobniej konieczne będzie odstawienie leku.

W przypadku pojawienia się lub nasilenia myśli samobójczych, należy zgłosić się do lekarza w celu rozważenia zmiany leczenia. Taki efekt wystąpić może również niedługo po odstawieniu leku.

Skład Wellbutrin XR

 • substancja czynna: bupropion w postaci chlorowodorku, w dawce 150 mg lub 300 mg;
 • substancje pomocnicze: alkohol poliwinylowy, dibehenian glicerolu, etyloceluloza, Makrogol 1450, Powidon K-90, Eudragit L30D-55, dwutlenek krzemu, cytrynian trietylu, szelak, czarny tlenek żelaza, wodorotlenek amonu.

Jak przechowywać Wellbutrin XR?

 • Lek należy chronić przed światłem i wilgocią. Najlepiej przechowywać go w oryginalnym opakowaniu. Butelka zawiera pochłaniacz wilgoci, którego nie należy z niej wyciągać.
 • Producent nie podaje specjalnych zaleceń co do temperatury przechowywania leku. Należy więc trzymać go w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od źródeł ciepła.
 • Lek musi znajdować się poza zasięgiem dzieci.

Źródła

 • Charakterystyka Produktu Leczniczego
 • Fass.se
 • FDA

autor: Karolina Zygmunt, mgr farm.
ostatnia zmiana: 23.07.2019 23:34:50

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje na temat produktu, ale nie możesz go traktować jako konsultację farmaceutyczną. Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę, a w przypadku pytań skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Opakowania Wellbutrin XR

30 tabletek

0,15 G Glaxosmithkline

dostępny w 23% aptek

gdzie kupić od 139,90 do 261,69 zł

30 tabletek

0,3 G Glaxosmithkline

dostępny w 17% aptek

gdzie kupić od 199,99 do 319,99 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Czy przy cukrzycy oraz stosowaniu leku Efexor XL można zażywać Wellbutrin XR?
Mam cukrzyce. Przyjmuje Glucophage XR750 mg Forxiga 10 mg, Lipanthyl 267M na podwyższony choresterol i trójglicerydy. Ponadto stosuje Efexor XL75 mg z...
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy można łączyć lek Mysimba i Wellbutrin XR?
Czy mysimba można łączyć z lekiem wellbutrin?
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy wiadomo kiedy na polskim rynku pojawią się zamienniki leku Wellbutrin XR?
Witam. Czy posiadają państwo informację kiedy będą dostępne zamienniki leku Wellbutrin XR ?
odpowiada Aleksandra Żywiec-Pelczar

Czy w Polsce zrealizuję czeską receptę elektroniczną?
Dzień dobry, mam elektroniczny przepis na Elontril od mojego lekarza w Czechach. Ani Elontril, ani Wellbutril nie są dostępne w Czechach, czy mogę u...
odpowiada Olga Sierpniowska

W której aptece w Makowie Mazowieckim dostępny jest lek Wellbutrun XR 150 mg?
Gdzie w Makowie Maz mogę kupić Wellbutrin XR 150mg
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy lek Oribion 150 jest dostępny w Polsce?
Czy lek Oribion 150, zamiennik Wellbutrinu jest juz dostepny w Polsce i jaka jest jego cena.
odpowiada Aleksandra Żywiec-Pelczar

Na Twoje pytania w temacie wellbutrin odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Wyślij pytanie

Ulotka

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Wellbutrin XR (szybki podgląd pliku PDF).

źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Obejrzyj oryginał ulotki Wellbutrin XR.

Powiązane artykuły

Jak rozpoznać i leczyć depresję?
Andrzej Śniegurski, mgr farm. Smutek, przygnębienie, apatia, lęk i brak energii, by z tym walczyć. Każdy z nas doświadczał podobnych stanów w swoim życiu. Czasem jest to tylko krótkotrwały spadek formy, a niekiedy stan ten trwa tygodniami, miesiącami, latami… Depresja zbiera swoje żniwo w postaci straconych szans, rozbitych rodzin, a nierzadko doprowadza do sytuacji, kiedy nie ma już sił, by stawić czoła życiu. Jak reagować?


Stosowanie leków a seks
Maciej Klimczyk, mgr farm. Zaburzenia seksualne mogą być efektem ubocznym stosowania dużej ilości leków, szczególnie w schorzeniach psychicznych oraz sercowo-naczyniowych. Co zatem zrobić w sytuacji, w której musimy przyjmować lek, a wpływa on niekorzystnie na nasze życie seksualne? Czy dobrym rozwiązaniem dla mężczyzn jest przyjmowanie sildenafilu?


Leki na depresję
Karolina Zygmunt, mgr farm. Uczucia smutku i przygnębienia, utrata radości z życia oraz brak energii do wykonywania codziennych czynności - objawy te, jeżeli utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, mogą świadczyć o depresji.