Oryginalna ulotka dla Utrogestan
kapsułki

produkt na receptę

Progesteron (progesterone)

Dawka

200 mg

Opakowanie

15 kapsułek
w 20% aptek, od 34.60 zł do 67.47
Produkt w kategorii: układ moczowo-płciowy i hormony płciowe, hormony płciowe i modulatory układu płciowego, progestageny (kategoria ATC G03DA).

Ulotki Utrogestan dla opakowania 15 kapsułek (200 mg).

Wybrany dokument Utrogestan:
Dokument z 2021-03-02
PDF
dokument PDF dla Utrogestan

Podgląd dokumentu PDF Utrogestan

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-02

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - uk-pl-utrovag200-sept14.docx

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Utrogestan, 200 mg, kapsułki dopochwowe, miękkie progesteron

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Utrogestan i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Utrogestan

3. Jak stosować lek Utrogestan

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Utrogestan

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Utrogestan i w jakim celu się go stosuje

Nazwa tego leku to Utrogestan (w tej ulotce jest on określany jako Utrogestan). Utrogestan zawiera hormon zwany progesteronem.

W jakim celu stosuje się lek Utrogestan Utrogestan można stosować w celu wspomagania szansy zajścia w ciążę podczas cykli zapłodnienia in vitro (ang. IVF, In Vitro Fertilization) lub aby zapobiegać porodom przedwczesnym podczas ciąży pojedynczych u niektórych pacjentek.

Podtrzymanie ciąży Utrogestan jest przeznaczony dla kobiet, które potrzebują dodatkowych dawek progesteronu podczas leczenia w ramach programu technik wspomaganego rozrodu (ang. ART, Assisted Reproductive Technology).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Utrogestan

Kiedy nie stosować leku Utrogestan:

 • Jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na soję;
 • Jeśli pacjentka ma uczulenie na progesteron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • Jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba wątroby;
 • Jeśli u pacjentki występują krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie;
 • Jeśli u pacjentki występuje rak w obrębie gruczołu piersiowego lub dróg rodnych;
 • Jeśli u pacjentki występuje zakrzepowe zapalenie żył;
 • Jeśli u pacjentki występują lub w przeszłości występowały zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica), na przykład w obrębie kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub płuc (zatorowość płucna);
 • Jeśli u pacjentki występuje krwotok mózgowy;
 • Jeśli u pacjentki występuje rzadka choroba krwi zwana „porfirią”, która jest przekazywana w rodzinach (dziedziczna);
 • Jeśli pacjentka jest w ciąży, lecz nastąpiło obumarcie płodu (poronienie zatrzymane).

Ostrzeżenia i środki ostrożności Utrogestan należy stosować w ciągu pierwszych 3 miesięcy ciąży. Przed rozpoczęciem stosowania leku Utrogestan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Utrogestan nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

Jeśli pacjentka stwierdzi, że mogło u niej dojść do poronienia, powinna porozmawiać z lekarzem, ponieważ konieczne jest wówczas zaprzestanie stosowania leku Utrogestan.

Dzieci Lek Utrogestan nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Utrogestan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty, w tym leków ziołowych. Wynika to z faktu, iż Utrogestan może wpływać na działanie niektórych innych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na sposób działania leku Utrogestan.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • Bromokryptyna, stosowana w leczeniu zaburzeń związanych z przysadką mózgową lub chorobą Parkinsona;
 • Cyklosporyna (stosowana w celu osłabienia działania układu odpornościowego);
 • Pochodne ryfamycyny, takie jak ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń);
 • Ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych).

Utrogestan z jedzeniem i piciem Utrogestan jest przeznaczony do podawania dopochwowego. Jedzenie i picie nie ma wpływu na leczenie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Utrogestan stosuje się, aby podtrzymać ciążę w trakcie leczenia niepłodności. Sposób stosowania leku Utrogestan opisano w punkcie 3 „Jak stosować lek Utrogestan”.
 • Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Utrogestan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Utrogestan ma nieistotny wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Utrogestan zawiera lecytynę sojową

Pacjentki, u których stwierdzono uczulenie na orzeszki ziemne lub na soję, nie powinny stosować tego leku.

3. Jak stosować lek Utrogestan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Ten lek należy stosować poprzez wprowadzenie go głęboko do pochwy.
 • Nie należy przyjmować tego leku doustnie. Jednak jego przypadkowe przyjęcie drogą doustną nie prowadzi do szkodliwych działań, a jedynie zmniejsza szanse zajścia w ciążę.

Zalecana dawka

Wspomaganie w cyklach zapłodnienia in vitro (IVF):

 • Leczenie rozpoczyna się w dniu transferu zarodka.
 • Należy codziennie stosować 200 mg leku Utrogestan rano, w porze obiadu i przed snem, zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Jeśli wyniki badań laboratoryjnych będą wskazywały na obecność ciąży, należy kontynuować ten sam schemat dawkowania do 7. - 12. tygodnia ciąży, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zapobieganie porodom przedwczesnym u niektórych pacjentek

 • Należy codziennie stosować 200 mg leku Utrogestan wieczorem, przed pójściem spać, od około 20. tygodnia ciąży do 34. tygodnia ciąży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Utrogestan

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Utrogestan należy porozmawiać z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Mogą wystąpić następujące zaburzenia: zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.

Pominięcie zastosowania leku Utrogestan

 • W przypadku zapomnienia o zastosowaniu dawki leku należy ją podać możliwie jak najszybciej. Jednak jeśli zbliża się już czas przyjęcia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek ten może wywołać działania niepożądane wymienione poniżej:

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • wydzielina z pochwy
 • krwawienie z dróg rodnych
 • swędzenie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 49 21 301, faks + 48 22 49 21 309, strona internetowa https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Utrogestan

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Skrót Lot oznacza numer serii.
 • Ten lek nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Utrogestan

 • Substancją czynną leku jest progesteron. Każda kapsułka zawiera 200 mg progesteronu.
 • Pozostałe składniki to olej słonecznikowy oczyszczony i lecytyna sojowa. Pozostałe składniki zawarte w otoczce kapsułki to żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171) i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Utrogestan i co zawiera opakowanie Lek Utrogestan to owalne, żółtawe kapsułki miękkie, zawierające białawą, oleistą zawiesinę.

Jest on pakowany w kartonikach tekturowych, w których umieszczone są blistry z folii

PVC/Aluminium zawierające 15, 21, 45 lub 90 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Besins Healthcare Ireland Limited

16 Pembroke Street Upper

Dublin 2, D02HE63

Irlandia

Wytwórca Cyndea Pharma, S.L.

Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz

Avenida de Agreda, 31

Ólvega 42110 Soria

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami: Bułgaria: Utrogestan 200 mg vaginal capsules, soft Chorwacja: Utrogestan 200 mg meke kapsule za rodnicu.

Czechy: Progesteron Besins 200 mg měkké tobolky Estonia: Utrogestan 200 mg vaginaalpehmekapslid Węgry: Utrogestan 200 mg lágy hüvelykapszula Irlandia: Utrogestan Vaginal 200mg Capsules, soft Łotwa: Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas Litwa: Progesterone Besins 200 mg makšties minkštosios kapsulės Niderlandy: Utrogestan 200 mg, zachte capsules voor vaginaal gebruik Norwegia: Utrogestan 200 mg vaginalkapsler, myke Polska: Utrogestan, 200 mg, kapsułki dopochwowe miękkie Słowacja: Utrogestan 200 mg mäkké vaginálne kapsuly Słowenia: Utrogestan 200 mg mehke vaginalne kapsule Szwecja: Utrogestan 200 mg mjuk Vaginalkapsel Wielka Brytania: Utrogestan Vaginal 200mg Capsules

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2021

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.