dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 28 tabletek (0,075 G), 84 tabletki (0,075 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Microsoft Word - 2014.06 Areplex PIL.

doc 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta AREPLEX 75 mg, tabletki powlekane Clopidogrelum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest AREPLEX i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AREPLEX 3. Jak stosować AREPLEX 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać AREPLEX 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest AREPLEX i w jakim celu się go stosuje AREPLEX, należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi.

Zapobiegając temu zlepianiu, leki przeciwpłytkowe zmniejszają możliwość tworzenia się zakrzepów krwi (procesu, który nazywa się zakrzepicą). AREPLEX podaje się, aby zapobiec tworzeniu się w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach) zakrzepów (skrzeplin), które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak: udar mózgu, atak serca lub zgon). AREPLEX przepisuje się, żeby zapobiec zakrzepom krwi i zmniejszyć ryzyko tych ciężkich przypadków, ponieważ: - u pacjenta występuje miażdżycowe stwardnienie tętnic (także zwane miażdżycą tętnic) i - u pacjenta poprzednio wystąpił atak serca, udar mózgu lub występuje stan znany jako choroba tętnic obwodowych lub - u pacjenta wystąpił ból silnego (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 25 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających clopidogrel

W kolejności według dostępności w aptekach.