Oryginalna ulotka dla Polyvaccinum Mite
iniekcja

produkt na receptę

vaccinum polivalentum bacterialis

Opakowanie

5 ampułek 1 mililitr
w 0% aptek
Polyvaccinum Mite to immunostymulująca nieswoista szczepionka bakteryjna. Stosowana w celu podniesienia odporności. Zapobiega przewlekłym stanom zapalnym dróg oddechowych, chorobom alergicznym i astmie. Pomocniczo stosowana jest w leczeniu zapaleń pęcherza moczowego, pochwy i błony śluzowej macicy oraz w przewlekłych i nawracających nerwobólach.

Ulotki Polyvaccinum Mite dla opakowania 5 ampułek 1 mililitr.

Wybrany dokument Polyvaccinum Mite:
Dokument z 2021-04-25
PDF
dokument PDF dla Polyvaccinum Mite

Podgląd dokumentu PDF Polyvaccinum Mite

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-04-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

P.mite inj_Ulotka_prop_20.01.14

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Polyvaccinum mite, zawiesina do wstrzykiwań

Nieswoista szczepionka bakteryjna

Inaktywowane bakterie: Staphylococcus aureus 50 mln komórek, Staphylococcus epidermidis 50 mln komórek, Streptococcus salivarius 10 mln komórek, Streptococcus pneumoniae 10 mln komórek,

Streptococcus pyogenes 10 mln komórek, Escherichia coli 20 mln komórek, Klebsiella pneumoniae 10 mln komórek, Haemophilus influenzae 10 mln komórek, Corynebacterium pseudodiphtheriticum 20 mln komórek, Moraxella catarrhalis 10 mln komórek/ 1 ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Szczepionkę tę przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

Szczepionka może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest szczepionka Polyvaccinum mite i w jakim celu się ją stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Polyvaccinum mite

3. Jak stosować szczepionkę Polyvaccinum mite

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać szczepionkę Polyvaccinum mite

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka Polyvaccinum mite i w jakim celu się ją stosuje

Polyvaccinum mite jest szczepionką bakteryjną, która stymuluje układ odpornościowy dzięki temu, że zawiera zabite bakterie, które najczęściej wywołują różnego rodzaju zakażenia lub są przyczyną powikłań stanów zapalnych pochodzenia niebakteryjnego. Szczepionkę stosuje się zapobiegawczo, leczniczo lub wspomagająco.

Aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny, należy przeprowadzić pełen cykl szczepień, który oprócz szczepionki Polyvaccinum mite, obejmuje szczepionki Polyvaccinum submite i Polyvaccinum forte.

Poszczególne szczepionki różnią się dziesięciokrotną ilością komórek bakterii.

Polyvaccinum mite stosuje się w celu:

Leczenia i zapobiegania (u dzieci i dorosłych zgodnie ze schematem A); patrz punkt 3 „Jak stosować

szczepionkę Polyvaccinum mite” w przypadku długotrwałych, chronicznych i nawracających stanów zapalnych górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia zatok obocznych nosa i nosogardzieli, nawracających zapaleń krtani, tchawicy i oskrzeli oraz ucha środkowego. Stosowanie zapobiegawcze zalecane jest w okresie remisji, to znaczy, w okresie cofnięcia się objawów choroby.

Leczenia (u dorosłych zgodnie ze schematem B); patrz punkt 3 „Jak stosować szczepionkę

Polyvaccinum mite” w przypadkach chronicznych i nawracających nerwobóli: nerwu trójdzielnego i potylicznego, rwy kulszowej, zapalenia splotu barkowego i nerwobóli międzyżebrowych.

Leczenia wspomagającego (u dorosłych zgodnie ze schematem C); patrz punkt 3 „Jak stosować

szczepionkę Polyvaccinum mite” w przypadkach chronicznych zapaleń pęcherza moczowego, pochwy, przydatków i błony śluzowej macicy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Polyvaccinum mite

Kiedy nie stosować szczepionki Polyvaccinum mite:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawy uczulenia mogą obejmować: swędzącą wysypkę, duszność, obrzęk twarzy oraz języka,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono:
 • chorobę zakaźną,
 • ostry stan zapalny,
 • chorobę nerek lub chorobę wątroby,
 • niewydolność krążenia,
 • chorobę układową (chorobę obejmującą kilka rodzajów tkanek i narządów lub zajmującą całe ciało),
 • jeśli pacjent stosuje preparaty immunosupresyjne (leki hamujące odpowiedź immunologiczną organizmu),
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub w okresie karmienia piersią,
 • u dzieci poniżej drugiego roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień. Postępowanie takie pozwala przewidzieć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz zmianę schematu dawkowania.

Zachować szczególną ostrożność, jeśli po poprzedniej dawce szczepionki Polyvaccinum mite wystąpiły opisane w punkcie 4. działania niepożądane lub jakiekolwiek inne niepokojące reakcje.

Szczepionka może być stosowana w przebiegu infekcji, jeśli leczenie szczepionką rozpoczęto przed rozwojem zakażenia.

Ze względów bezpieczeństwa, po szczepieniu należy pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

Szczepionka Polyvaccinum mite a inne leki

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (hamującemu aktywność układu odpornościowego) odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku lekarz może podjąć decyzję o przesunięciu szczepień do zakończenia terapii.

Szczepionka może być stosowana w trakcie antybiotykoterapii, jeśli lekarz uzna podanie antybiotyku za konieczne.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem szczepionki na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować szczepionkę Polyvaccinum mite

Szczepionka Polyvaccinum mite będzie podana przez lekarza lub pielęgniarkę jako wstrzyknięcie domięśniowe lub podskórne. Szczepionka nigdy nie może być podawana donaczyniowo. Szczepionka podawana jest w zależności od wskazania w schemacie A lub B lub C wraz z Polyvaccinum submite i Polyvaccinum forte.

Dawkowanie

Leczniczo i zapobiegawczo - Schemat A:

Wstrzyknięcia podawane w odstępach co 3-5 dni Dorośli Dzieci do 14 lat Szczepionka Dawka Szczepionka Dawka

Wstrzyknięcie 1, 2 i 3 Polyvaccinum submite 1,0 ml Polyvaccinum submite 0,5 ml

Wstrzyknięcie 4 i 5 Polyvaccinum mite 0,5 ml Polyvaccinum submite 1,0 ml

Wstrzyknięcie 6, 7 i 8 Polyvaccinum mite 1,0 ml Polyvaccinum mite 0,3 ml

Wstrzyknięcie 9 i 10 Polyvaccinum forte 0,3 ml Polyvaccinum mite 0,5 ml

Wstrzyknięcie 11 i 12 Polyvaccinum forte 0,5 ml Polyvaccinum forte 0,2 ml

Wstrzyknięcie 13 i 14 Polyvaccinum forte 1,0 ml Polyvaccinum forte 0,5 ml

Dawkę 14 można powtarzać w odstępach 2-4 tygodni przez okres 2-3 miesięcy. Zamieszczony w tabeli, pełny cykl szczepienny powinno się powtarzać 2 razy do roku w porze wiosennej i jesiennej, przez co najmniej 2 lata.

Leczniczo - Schemat B:

Wstrzyknięcia podawane w odstępach co 3-4 dni Szczepionka Dawka

Wstrzyknięcie 1 i 2 Polyvaccinum submite 0,5 ml

Wstrzyknięcie 3, 4, 5 i 6 Polyvaccinum submite 1,0 ml

Wstrzyknięcie 7, 8, 9, 10, 11 i 12 Polyvaccinum mite 0,5 ml

Wstrzyknięcie 13, 14, 15, 16, 17 i 18 Polyvaccinum mite 1,0 ml

Leczenie wspomagające - Schemat C:

Wstrzyknięcia podawane w odstępach co 2-4 dni Szczepionka Dawka

Wstrzyknięcie 1, 2 i 3 Polyvaccinum submite 1,0 ml

Wstrzyknięcie 4, 5 i 6 Polyvaccinum mite 0,5 ml

Wstrzyknięcie 7 i 8 Polyvaccinum mite 1,0 ml

Wstrzyknięcie 9 i 10 Polyvaccinum forte 0,5 ml

Wstrzyknięcie 11 i 12 Polyvaccinum forte 1,0 ml

Najlepszy efekt terapeutyczny uzyskuje się po zastosowaniu pełnego cyklu szczepień zgodnie ze schematem dawkowania (Schemat A, B lub C).

Zmiana dawkowania w przypadku długotrwałych działań niepożądanych i/lub działań niepożądanych o dużym nasileniu opisana została w punkcie 4.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szczepionki Polyvaccinum mite

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki szczepionki należy zwrócić się do lekarza.

Szczegółowe informacje znajdują się na końcu ulotki w części „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

Pominięcie zastosowania szczepionki Polyvaccinum mite

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Przerwanie stosowania szczepionki Polyvaccinum mite

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ból głowy
 • nudności
 • zaczerwienienie, obrzęk, ból w miejscu podania
 • przejściowa, trwająca 6-8 godzin gorączka (do 38°C)
 • złe samopoczucie, ogólne osłabienie
 • miejscowe stany zapalne (zaostrzenie).

Objawy te zwykle ustępują po 24 godzinach.

Uwaga:

W razie utrzymywania się dłużej działań niepożądanych w postaci np. bólu głowy, nudności i ogólnego osłabienia, należy wydłużyć czas między wstrzyknięciami i zmniejszyć dawkę szczepionki (powrót do stężenia szczepionki zawierającego dziesięciokrotnie mniejszą ilość bakterii i/lub zmniejszenie objętości dawki szczepionki).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać szczepionkę Polyvaccinum mite

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera szczepionka Polyvaccinum mite

Substancjami czynnymi szczepionki są inaktywowane (zabite) bakterie:

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis po 50 milionów komórek/1 ml

Escherichia coli, Corynebacterium pseudodiphtheriticum po 20 milionów komórek/1 ml

Streptococcus salivarius, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae,

Moraxella catarrhalis po 10 milionów komórek/1 ml

Pozostałe składniki to: fenol, sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka Polyvaccinum mite i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest opalizującą, bezbarwną zawiesiną. W czasie przechowywania na dnie ampułki tworzy się biały osad, a ponad nim przezroczysty supernatant (płyn).

Opakowanie zawiera 5 ampułek po 1 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków

Tel.: +48 12 37 69 200

Fax: +48 12 37 69 205 e-mail: marketing@biomed.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podawanie szczepionki Polyvaccinum mite

Przed użyciem wstrząsnąć. Po wstrząśnięciu szczepionka Polyvaccinum mite jest opalizującą, bezbarwną zawiesiną.

Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek i/lub czy nie nastąpiły zmiany w jej wyglądzie. W przypadku jakichkolwiek zmian, nie należy stosować szczepionki.

Podawać domięśniowo lub podskórnie.

Jako miejsce wstrzykiwań zaleca się miesień naramienny.

Nie podawać donaczyniowo! Upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki szczepionki należy wydłużyć czas między wstrzyknięciami i zmniejszyć dawkę szczepionki (powrót do stężenia szczepionki zawierającego dziesięciokrotnie mniejszą ilość bakterii i/lub zmniejszenie objętości dawki szczepionki).

Uwaga: w związku z ryzykiem wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, jakie niesie ze sobą podawanie szczepionek, gabinet szczepień powinien być wyposażony w standardowy zestaw przeciwwstrząsowy.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.