Oryginalna ulotka dla Norit Węgiel Leczniczy
kapsułki

produkt dostępny bez recepty

carbo medicinalis

Opakowanie

30 kapsułek
w 3% aptek, od 9.00 zł do 19.59
Norit Węgiel Leczniczy to kapsułki stosowane w biegunce, wzdęciach, zatruciach i niestrawności. Zawiera węgiel leczniczy, który wiąże substancje drażniące i toksyczne, bakterie oraz gazy jelitowe. Preparat oczyszcza przewód pokarmowy i przywraca jego prawidłowe funkcjonowanie.

Ulotki Norit Węgiel Leczniczy dla opakowania 30 kapsułek.

Wybrany dokument Norit Węgiel Leczniczy:
Dokument z 2021-02-18
PDF
dokument PDF dla Norit Węgiel Leczniczy

Podgląd dokumentu PDF Norit Węgiel Leczniczy

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-18

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Wegiel leczniczy 200 mg_PIL.doc ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Węgiel leczniczy (Norit), 200 mg, kapsułki twarde

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Węgiel leczniczy (Norit) ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Węgiel leczniczy (Norit) i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Węgiel leczniczy (Norit)

3. Jak stosować lek Węgiel leczniczy (Norit)

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Węgiel leczniczy (Norit)

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK WĘGIEL LECZNICZY (NO RIT) I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Węgiel leczniczy (Norit) jest środkiem pochodzenia roślinnego, o silnych właściwościach adsorpcyjnych. W przewodzie pokarmowym wiąże drażniące i toksyczne substancje uniemożliwiając ich wchłonięcie. Węgiel leczniczy może być stosowany również u dzieci.

Wskazania do stosowania:

Nieżyty jelit, biegunka, wzdęcia, nadmierna fermentacjajelitowa, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu.

Jako lek uzupełniający w leczeniu zatruć toksycznymi substancjami za wyjątkiem zatruć cyjankami, mocnymi kwasami i zasadami - po porozumieniu z lekarzem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU WĘGIEL LECZNICZY

(NORIT)

Kiedy nie stosować leku Węgiel leczniczy (Norit)

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku
  • jeśli u pacjenta występuje rozstrój żołądka, podejrzenie niedrożności jelit, ostry ból brzucha i wrzodziejące zapalenie okrężnicy (fragmentu jelita grubego)
  • u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Węgiel leczniczy (Norit)

Nie należy stosować leku Węgiel leczniczy (Norit) z innymi lekami, gdyż może osłabiać ich działanie.

Podczas leczenia węglem aktywowanym stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie.

W przypadku trwania biegunki po 3 dniach leczenia należy przeprowadzić dodatkowe badania kliniczne i biochemiczne w celu określenia przyczyny choroby.

W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać pozajelitowo. W przypadku konieczności wywołania wymiotów, należy wywołać je przed podaniem leku Węgiel leczniczy (Norit). Węgiel należy podać 30-60 minut po ustaniu wymiotów. Nie należy stosować węgla jeśli niezbędne jest podanie innego specyficznego antidotum, np. metioniny1 doustnie.

Lek należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidy) oraz ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki wodnoelektrolitowej ostrożnie i tylko sporadycznie stosować środki przeczyszczające podczas leczenia węglem aktywowanym.

Lek Węgiel leczniczy (Norit) jest mało skuteczny w zatruciu m.in. kwasem borowym, siarczanem żelazawym i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, metanolem, etanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej oraz kwasami mineralnymi i zasadami.

Pacjenci przyjmujący lek przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy powinni skontaktować się z lekarzem. Jeśli u pacjentów leczonych z powodu biegunki wystąpi gorączka lub krew w stolcu, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Do chwili obecnej nie są znane przeciwwskazania do stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek uważany jest za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie leku Węgiel leczniczy (Norit) z innymi lekami

W ęgiel aktywowany może w pewnym stopniu osłabiać wchłanianie z przewodu pokarmowego innych leków.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK WĘGIEL LECZNICZY (NORIT)

Biegunka: 3 - 4 kapsułki twarde jednorazowo doustnie, popijając niewielką ilością wody.

W razie konieczności można dawkę powtórzyć 3 lub więcej razy w ciągu dnia. W razie długotrwałej lub nawracającej biegunki należy zasięgnąć porady lekarza.

Zatrucie:

Niezwłocznie zażyć 10 kapsułek twardych Gedna po drugiej popijając niewielką ilością wody).

Dawkę należy powtórzyć kilkakrotnie po krótkich przerwach.

Natychmiast zawiadomić lekarza.

Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłębnik żołądkowy np. podczas płukania żołądka.

W przypadku zatrucia i jeśli natychmiastowy kontakt z lekarzem nie jest możliwy, należy jak najszybciej zażyć węgiel leczniczy. Im wcześniej węgiel leczniczy jest zastosowany, tym lepszy jest wynik jego działania.

W czasie przyjmowania węgla leczniczego stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie.

Należy ograniczyć jego stosowanie tylko do powyższych wskazań, a po osiągnięciu efektu leczniczego zaprzestać jego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Węgiel leczniczy (Norit):

Może wystąpić niedrożność jelita cienkiego podczas zażycia dużych dawek węgla leczniczego. Można temu zapobiec poprzez podawanie leków pobudzających perystaltykę jelit (np. siarczan sodu2).

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Węgiel leczniczy (Norit) może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaparcia. Można temu zapobiec poprzez podawanie leków pobudzających perystaltykę jelit. Ponadto lek może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, zwłaszcza u dzieci. Odnotowano także przypadki aspiracji leku do płuc. Lek Węgiel leczniczy (Norit) barwi stolec na czarno.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK WĘGIEL LECZNICZY (NORIT)

Przechowywać w temperaturze pokojowej od 15°C do 25°C, chronić od wilgoci.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Węgiel leczniczy (Norit) po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Węgiel leczniczy (Norit)

Substancją czynną leku jest: węgiel leczniczy (Carbo medicinalis).

Inne składniki leku to: żelatyna, dwutlenek tytan (E171), żelaza tlenek czarny (E172)

Jak wygląda lek Węgiel leczniczy (Norit) i co zawiera opakowanie 15 lub 30 kapsułek twardych w blistrze, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny Cabot Norit Nederland B.V.,

Astronaut 34

3824 MJ Amersfoort, Holandia

Wytwórca: Cabot Norit Nederland B.V., Mr. Ovingkanaal-O.Z.3

7891 EV Klazienaveen, Holandia

Data zatwierdzenia ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/metionina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/siarczan_sodu

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.