Oryginalna ulotka dla Nitresan 20 mg
tabletki

produkt na receptę

Nitrendypina (nitrendipine)

Dawka

20 mg

Opakowanie

30 tabletek
w 16% aptek, od 7.90 zł do 19.98
Nitresan 20 mg to tabletki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego. Preparat zawiera nitrendypinę, która hamuje skurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych i prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Ulotki Nitresan 20 mg dla opakowania 30 tabletek (20 mg).

Wybrany dokument Nitresan 20 mg:
Dokument z 2021-03-01
PDF
dokument PDF dla Nitresan 20 mg

Podgląd dokumentu PDF Nitresan 20 mg

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-01

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Nitresan 20 mg, tabletki (Nitrendipinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Nitresan 20 mg i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Nitresan 20 mg

3. Jak przyjmować lek Nitresan 20 mg

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nitresan 20 mg

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nitresan 20 mg i w jakim celu się go stosuje

Nitrendypina1, substancja czynna leku Nitresan 20 mg, należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Pomaga zmniejszyć napięcie i rozszerzyć naczynia krwionośne. Ponieważ naczynia krwionośne są rozszerzone, ciśnienie tętnicze krwi obniża się.

Lekarz zaleci pacjentowi tabletki w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia tętniczego.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Nitresan 20 mg

Kiedy nie przyjmować leku Nitresan 20 mg

 • jeżeli pacjent ma uczulenie na nitrendypinę, innego antagonistę wapnia typu 1,4-dihydropirydyny lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny (bardzo słabo wyczuwalne tętno i niskie ciśnienie tętnicze krwi),
 • jeżeli u pacjenta występuje znaczne zwężenie zastawki aorty,
 • jeśli u pacjenta wystąpił zawał serca w ciągu ostatnich 4 tygodni,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niestabilną dusznicę bolesną (ból w klatce piersiowej spowodowany chorobą niedokrwienną serca, występujący również podczas spoczynku, jak i niewielkiego wysiłku),
 • podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nitresan 20 mg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • Jeżeli u pacjenta występują choroby wątroby, ciśnienie tętnicze może obniżać się bardziej.
 • Lekarz rozważy zmniejszenie dawki, jeżeli u pacjenta występuje osłabiona czynność serca lub zaburzenia rytmu serca.

Dzieci i młodzież

 • Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Nitresan 20 mg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Nitresan 20 mg i inne, jednocześnie stosowane leki mogą wpływać wzajemnie na swoje działanie:

 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi: dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego;
 • leki moczopędne (diuretyki): dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego;
 • leki zwiotczające mięśnie (pankuronium, werkuronium): nasilenie i przedłużenie działania zwiotczającego mięśnie;
 • cymetydyna i ranitydyna (stosowane w chorobie wrzodowej żołądka);

digoksyna2 (lek nasercowy): lekarz zmniejszy dawkę digoksyny;

Nitresan 20 mg z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy hamuje metabolizm nitrendypiny. Dlatego w czasie leczenia lekiem Nitresan 20 mg nie należy spożywać soku grejpfrutowego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ponieważ badania doświadczalne z zastosowaniem nitrendypiny wykazały zaburzenia rozwojowe u płodu, nie wolno stosować leku Nitresan 20 mg w ciąży. Brak wystarczających doświadczeń u ludzi.

Nitrendypina przenika do mleka karmiących samic szczura. Ze względu na brak doświadczeń u niemowląt karmionych piersią, należy przerwać karmienie piersią w trakcie leczenia lekiem Nitresan 20 mg.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie leczenia zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi pacjent powinien być pod kontrolą.

Leczenie zwiększonego ciśnienia tętniczego może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jest to szczególnie prawdopodobne na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany leku na inny lub podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Nitresan 20 mg zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak przyjmować lek Nitresan 20 mg

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ponieważ lek jest wrażliwy na działanie światła, tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu (patrz także punkt 5).

Zalecana dawka u dorosłych wynosi 1 tabletkę leku Nitresan 20 mg rano (co odpowiada 20 mg nitrendypiny na dobę).

W przypadku, gdy zmniejszenie ciśnienia jest niezadowalające, dawkę dobową można zwiększyć do 1 tabletki dwa razy na dobę (co odpowiada 40 mg nitrendypiny na dobę).

Maksymalna dawka dobowa nitrendypiny wynosi 40 mg.

Tabletki należy przyjmować po posiłku (rano i wieczorem), popijając wystarczającą ilością płynu. Nie należy popijać tabletek sokiem grejpfrutowym, ponieważ lek Nitresan 20 mg może działać wtedy zbyt mocno.

Leczenie zwiększonego ciśnienia tętniczego jest długotrwałe. Lekarz poinformuje pacjenta jak długo należy stosować lek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Lek Nitresan 20 mg nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży brak wystarczającego doświadczenia ze stosowaniem leku w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą być bardziej wrażliwi na działanie leku Nitresan 20 mg. Lekarz zaleci najmniejszą dawkę, pozwalającą na kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz zaleci pacjentowi najmniejszą skuteczną dawkę i będzie kontrolował stan pacjenta.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nitresan 20 mg

Objawy ostrego zatrucia są następujące: nagłe zaczerwienienie , ból głowy, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (z zapaścią krążeniową) i zmiany częstości akcji serca (szybkie lub wolne tętno).

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana, należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Nitresan 20 mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć kolejną tabletkę o normalnej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Nitresan 20 mg

Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, np. z powodu działań niepożądanych, powinien skontaktować się przedtem z lekarzem.

Nie należy przerywać leczenia bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • obrzęk kostek i nóg (szczególnie na początku leczenia, przemijający)

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • szczególnie na początku leczenia mogą wystąpić napady dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej), a u pacjentów z wcześniej istniejącą dusznicą bolesną może dojść do zwiększenia częstości, wydłużenia czasu trwania lub nasilenia napadów (nasilenie bólu w klatce piersiowej)

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • uczucie mrowienia i drętwienia skóry (parestezje)
 • ośrodkowe zawroty głowy
 • zmęczenie
 • przemijająca utrata świadomości (omdlenie)
 • niepokój ruchowy
 • nieprawidłowe widzenie, niewyraźne widzenie
 • obwodowe zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • duszność
 • nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcie
 • skórne reakcje nadwrażliwości, takie jak swędzenie skóry (świąd), pokrzywka, wysypka, wrażliwość skóry na światło (uczulenie na światło)
 • ból mięśni lub stawów
 • potrzeba częstszego oddawania moczu (wielomocz)
 • zwiększenie masy ciała
 • nadmierne pocenie się

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych)
 • zapalenie małych naczyń krwionośnych (leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych)

Bardzo rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000osób):

 • zmniejszenie ilości niektórych krwinek (zmniejszenie ilości leukocytów, brak granulocytów)
 • zawał serca
 • zapalenie lub obrzęk dziąseł (rozrost dziąseł)
 • złuszczające zapalenie skóry (złuszczanie skóry)
 • ciężki obrzęk warg i twarzy, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy)
 • zaburzenia wzwodu, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), bardziej obfite niż zwykle krwawienie miesiączkowe (krwotok miesiączkowy)
 • gorączka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nitresan 20 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 0C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po

Termin ważności (EXP”). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nitresan 20 mg

Substancją czynną jest nitrendypina. Każda tabletka zawiera 20 mg nitrendypiny.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-25, sodu dokuzynian, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Nitresan 20 mg i co zawiera opakowanie.

Żółte, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym na jednej stronie i oznaczeniem mocy na drugiej stronie, o średnicy 7 mm.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Wielkość opakowań: 20, 30, 50, 60 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca PRO.MED. CS. Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Niemcy: Nitresan 20 mg Tabletten Estonia: Nitresan 20 mg Litwa: Nitresan 20 mg Łotwa: Nitresan 20 mg Polska: Nitresan 20 mg Słowacja: Nitresan 20 mg Czechy: Nitresan

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 29.01.2020


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/nitrendypina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/digoxin

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.