Oryginalna ulotka dla Haloperidol WZF 0,2%
krople

produkt na receptę

Haloperydol (haloperidol)

Dawka

0,2%

Opakowanie

10 mililitrów
w 22% aptek, refundowany
Haloperidol WZF 2% to krople, które stosuje się w leczeniu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzeń zachowania. Substancją czynną, która wykazuje działanie w chorobach zmieniających sposób myślenia, zachowania jest haloperydol.

Ulotki Haloperidol WZF 0,2% dla opakowania 10 mililitrów (0,2%).

Wybrany dokument Haloperidol WZF 0,2%:
Dokument z 2021-02-12
PDF
dokument PDF dla Haloperidol WZF 0,2%

Podgląd dokumentu PDF Haloperidol WZF 0,2%

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-12

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dla pacjenta: informacja dla pacjenta HALOPERIDOL WZF 0,2%, 2 mg/ml, krople doustne, roztwór

Haloperidolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Haloperidol WZF 0,2% i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Haloperidol WZF 0,2%

3. Jak przyjmować lek Haloperidol WZF 0,2%

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Haloperidol WZF 0,2%

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Haloperidol WZF 0,2% i w jakim celu się go stosuje

Nazwa tego leku to Haloperidol1 WZF 0,2%.

Lek Haloperidol WZF 0,2% zawiera substancję czynną haloperydol. Należy on do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi.

Haloperidol WZF 0,2% stosowany jest u dorosłych, młodzieży i u dzieci w chorobach, które wpływają na sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Należą do nich zaburzenia psychiczne (takie jak schizofrenia oraz choroba afektywna dwubiegunowa) oraz zaburzenia zachowania.

Choroby te mogą spowodować, że pacjent:

 • Czuje się zagubiony (majaczenie)
 • Widzi, słyszy lub czuje zapach rzeczy, których nie ma (omamy)
 • Jest przekonany o prawdziwości rzeczy, które nie są prawdziwe (urojenia)
 • Odczuwa niezwykłą podejrzliwość (paranoja)
 • Odczuwa podekscytowanie, pobudzenie, entuzjazm, jest impulsywny lub nadmiernie aktywny
 • Ogarnia go agresja, wrogość lub skłonność do przemocy.

U młodzieży i dzieci lek Haloperidol WZF 0,2% stosuje się w leczeniu schizofrenii u pacjentów w wieku od 13 do 17 lat, a w leczeniu zaburzeń zachowania u pacjentów w wieku od 6 do 17 lat.

Lek Haloperidol WZF 0,2% stosowany jest również:

 • U młodzieży i dzieci w wieku od 10 do 17 lat i u dorosłych w leczeniu niekontrolowanych ruchów i dźwięków (tików), na przykład w ciężkiej postaci zespołu Gillesa de la Tourette'a.
 • U dorosłych, w leczeniu innych niekontrolowanych ruchów w chorobie Huntingtona.

Haloperidol WZF 0,2% czasami jest stosowany, gdy inne leki lub sposoby leczenia nie działają, lub gdy powodują działania niepożądane, których pacjent nie akceptuje.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Haloperidol WZF 0,2%

Kiedy nie stosować leku Haloperidol WZF 0,2%:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na haloperydol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli pacjent jest mniej świadomy rzeczy, które są wokół niego, lub jego reakcje stają się nienaturalnie powolne.
 • Jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona.
 • Jeśli pacjent ma rodzaj otępienia zwanego otępieniem z ciałami Lewy'ego.
 • Jeśli pacjent ma postępujące porażenie nadjądrowe (PSP).
 • Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie zwane wydłużeniem odstępu QTc, lub jakiekolwiek inne zaburzenia rytmu serca, które widoczne są w postaci nieprawidłowego EKG (elektrokardiogramu).
 • Jeśli pacjent ma niewydolność serca lub niedawno przeszedł zawał mięśnia sercowego.
 • Jeśli pacjent ma niskie stężenie potasu we krwi, które do tej pory nie było leczone.
 • Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków wymienionych w punkcie „Lek Haloperidol WZF 0,2% a inne leki”, podpunkt: „Nie należy stosować leku Haloperidol WZF 0,2%”.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie wolno przyjmować tego leku.

W razie wątpliwości, przed zażyciem leku Haloperidol WZF 0,2% należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciężkie działania niepożądane

Lek Haloperidol WZF 0,2% może powodować problemy z sercem, problemy z kontrolą ruchów ciała lub kończyn oraz ciężkie działanie zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym. Może również powodować ciężkie reakcje alergiczne oraz zakrzepy krwi. Pacjent musi być świadomy możliwości wystąpienia ciężkich działań niepożądanych podczas stosowania leku Haloperidol WZF 0,2%, gdyż może wymagać natychmiastowej pomocy medycznej. Patrz „Uwaga na ciężkie działania niepożądane.” w punkcie 4.

Osoby w podeszłym wieku oraz osoby z otępieniem

U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem stosujących leki przeciwpsychotyczne stwierdzono nieznaczne zwiększenie częstości zgonów i udarów. Jeżeli pacjent jest w podeszłym wieku, a zwłaszcza wykazuje otępienie, przed otrzymaniem leku Haloperidol WZF 0,2% powinien poradzić się lekarza.

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeżeli u pacjenta występuje:

 • Spowolnione bicie serca, choroba serca lub jeżeli ktoś z jego bliskiej rodziny zmarł nagle na serce.
 • Niskie ciśnienie tętnicze krwi lub jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub z siedzącej na stojącą.
 • Niskie stężenie potasu lub magnezu (lub innego elektrolitu) we krwi. Lekarz prowadzący zdecyduje, jakie leczenie zastosować.
 • Wylew krwi do mózgu kiedykolwiek w przeszłości lub zdaniem lekarza ma większe ryzyko wylewu niż inni pacjenci.
 • Padaczka lub kiedykolwiek w przeszłości występowały drgawki.
 • Problemy z nerkami, wątrobą lub tarczycą.
 • Wysokie stężenie hormonu prolaktyny we krwi lub nowotwór, który może być spowodowany wysokim stężeniem prolaktyny (np. rak piersi).
 • Zakrzepy krwi w wywiadzie lub zakrzepy krwi występowały kiedykolwiek u kogoś z bliskiej rodziny pacjenta.
 • Depresja lub u pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową rozpoczęła się faza depresji.

Konieczne może być bardziej uważne monitorowanie stanu pacjenta, a także zmiana dawki leku Haloperidol WZF 0,2%, jaką przyjmuje pacjent.

Jeżeli pacjent ma wątpliwości, czy dotyczy go którykolwiek z powyższych punktów, przed zażyciem leku Haloperidol WZF 0,2% powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Badania kontrolne

Lekarz prowadzący przed rozpoczęciem lub w trakcie stosowania leku Haloperidol WZF 0,2%, może zdecydować o przeprowadzeniu badania EKG. W badaniu EKG dokonywane są pomiary czynności serca.

Badanie krwi

Lekarz prowadzący przed rozpoczęciem lub w trakcie stosowania leku Haloperidol WZF 0,2%, może zdecydować o oznaczeniu stężenia potasu i magnezu (lub innego elektrolitu) we krwi.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Nie należy stosować leku Haloperidol WZF 0,2% u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań leku w tej grupie pacjentów.

Lek Haloperidol WZF 0,2% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Haloperidol WZF 0,2%, jeżeli pacjent przyjmuje pewne typy leków, stosowane w leczeniu:

Należy również poinformować lekarza o przyjmowaniu beprydylu (lek na ból w klatce piersiowej lub niskie ciśnienie krwi) lub metadonu (lek przeciwbólowy stosowany także w leczeniu uzależnienia od leków).

Leki te mogą zwiększać ryzyko zaburzeń dotyczących serca, dlatego należy poradzić się lekarza i nie stosować leku Haloperidol WZF 0,2%, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Haloperidol WZF 0,2%”).

W przypadku jednoczesnego zażywania litu i leku Haloperidol WZF 0,2% może być konieczne uważniejsze monitorowanie stanu pacjenta. Należy natychmiast poinformować lekarza i zaprzestać przyjmowania obu leków, jeżeli u pacjenta wystąpi:

 • gorączka niewiadomego pochodzenia lub niekontrolowane ruchy ciała
 • splątanie, dezorientacja, ból głowy, problemy z utrzymaniem równowagi, uczucie senności.

Są to objawy stanu poważnie zagrażającego zdrowiu.

Niektóre leki mogą wpływać na sposób działania leku Haloperidol WZF 0,2% lub mogą nasilać zaburzenia dotyczące serca.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje takie leki, jak:

Należy również poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki w celu obniżenia ciśnienia tętniczego, takie jak leki moczopędne (diuretyki).

Lekarz może uznać za konieczną zmianę dawkowania leku Haloperidol WZF 0,2%, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków.

Lek Haloperidol WZF 0,2% może wpływać na sposób działania wymienionych poniżej typów leków.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje leki:

 • uspokajające i ułatwiające zasypianie (środki uspokajające)
 • stosowane w dolegliwościach bólowych (silne leki przeciwbólowe)
 • stosowane w depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)
 • obniżające ciśnienie tętnicze (takie jak guanetydyna lub metyldopa)
 • stosowane w ciężkich reakcjach alergicznych (adrenalina)
 • stosowane w ADHD (zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi) lub narkolepsji (tak zwane środki pobudzające)
 • stosowane w chorobie Parkinsona (takie jak lewodopa)
 • rozrzedzające krew (fenindion).

Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zażyciem leku Haloperidol WZF 0,2%.

Haloperidol WZF 0,2% i alkohol

Spożywanie alkoholu w trakcie stosowania leku Haloperidol WZF 0,2% może wywołać senność i trudności z koncentracją. Oznacza to, że należy uważać na ilość spożywanego alkoholu. Należy powiedzieć lekarzowi o piciu alkoholu podczas stosowania leku Haloperidol WZF 0,2% oraz ile alkoholu pacjent spożywa.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża - jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza. Lekarz może zalecić, aby nie stosować leku Haloperidol WZF 0,2%, jeżeli pacjentka jest w ciąży.

U noworodków matek, które stosowały lek Haloperidol WZF 0,2% podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży (ostatni trymestr) mogą wystąpić następujące problemy:

 • drżenie mięśni, sztywność lub osłabienie mięśni
 • nadmierna senność lub pobudzenie
 • problemy z oddychaniem lub przyjmowaniem pokarmu.

Częstość występowania tych zaburzeń nie jest dokładnie znana. Jeżeli pacjentka stosowała lek Haloperidol WZF 0,2% w ciąży, a u dziecka wystąpiło którekolwiek z wymienionych działań, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią - Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Niewielkie ilości leku mogą bowiem przedostawać się do mleka kobiecego, a następnie do organizmu dziecka. Lekarz prowadzący omówi ryzyko i korzyści z karmienia piersią podczas stosowania leku Haloperidol WZF 0,2%.

Wpływ na płodność - Haloperidol WZF 0,2% może zwiększać stężenie hormonu zwanego prolaktyną, który może wpływać na płodność mężczyzn i kobiet. Należy poradzić się lekarza, jeżeli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Haloperidol WZF 0,2% może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane, takie jak uczucie senności mogą zaburzać czujność, szczególnie po rozpoczęciu leczenia lub zastosowaniu dużej dawki. Nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn bez wcześniejszego omówienia tego z lekarzem prowadzącym.

Lek Haloperidol WZF 0,2% zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak przyjmować lek Haloperidol WZF 0,2%

Haloperidol WZF 0,2% należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką dawkę należy zażyć

Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, jaką ilość leku Haloperidol WZF 0,2% zażywać i jak długo.

Lekarz prowadzący poinformuje również, czy lek Haloperidol WZF 0,2% należy zażywać raz, czy więcej razy na dobę. Może upłynąć trochę czasu zanim pacjent odczuje pełne działanie leku.

Zazwyczaj na początku leczenia lekarz poda pacjentowi małą dawkę leku, a następnie dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta. Bardzo ważne, aby zażywać odpowiednią ilość leku.

Dawka haloperydolu, jaką otrzyma pacjent, zależy od:

 • wieku pacjenta;
 • choroby, na którą pacjent jest leczony;
 • występujących u pacjenta chorób nerek lub wątroby;
 • innych leków przyjmowanych przez pacjenta.

Dorośli

 • Dawka początkowa zazwyczaj wynosi od 0,5 mg do 10 mg na dobę.
 • Lekarz prowadzący może dostosować dawkę, aby sprawdzić, jaka dawka będzie najbardziej odpowiednia dla pacjenta.
 • Największa dawka dla dorosłych zależy od leczonej choroby i wynosi od 5 mg do 20 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

 • Pacjenci w podeszłym wieku na ogół rozpoczynają leczenie od dawki 0,5 mg na dobę lub połowy najmniejszej dawki zalecanej u dorosłych.
 • Ilość podanego leku Haloperidol WZF 0,2% będzie następnie zwiększana, aż lekarz ustali najbardziej odpowiednią dawkę.
 • Największa, nieprzekraczalna dawka dla osoby w podeszłym wieku, wynosi 5 mg na dobę, chyba że lekarz uzna, że potrzebna jest większa dawka.

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat

 • Dawka zazwyczaj wynosi od 0,5 mg do 3 mg na dobę.
 • Młodzież do 17 lat leczona na schizofrenię lub zaburzenia zachowania może otrzymywać większą dawkę - do 5 mg na dobę.

Przyjmowanie leku Haloperidol WZF 0,2%

 • Lek Haloperidol WZF 0,2% przeznaczony jest do podania doustnego.
 • Lek Haloperidol WZF 0,2% można przed zażyciem wymieszać z niewielką ilością wody, ale nie wolno go mieszać z innymi płynami.
 • Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 • Obrócić butelkę do góry dnem i umieścić nad łyżką.
 • Odliczyć krople przeznaczone do zażycia.
 • Wypić odmierzoną ilość roztworu.
 • Po zastosowaniu butelkę należy zamknąć zakręcając zakrętkę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Haloperidol WZF 0,2%

Jeżeli pacjent zażyje większą dawkę leku Haloperidol WZF 0,2% niż zalecana, lub jeśli ktokolwiek inny zażyje lek Haloperidol WZF 0,2%, powinien niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się na izbę przyjęć do najbliższego szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Haloperidol WZF 0,2%

 • W razie pominięcia zażycia dawki, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Następnie lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie przyjmowania leku Haloperidol WZF 0,2% Lek Haloperidol WZF 0,2% należy odstawiać stopniowo, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Nagłe przerwanie leczenia może spowodować takie skutki jak:

 • nudności i wymioty
 • trudności z zasypianiem.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Uwaga na ciężkie działania niepożądane.

W razie zauważenia lub podejrzewania wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza. Pacjent może wymagać pilnej interwencji medycznej.

Problemy z sercem:

 • nieprawidłowy rytm pracy serca - serce nie pracuje prawidłowo, co może spowodować utratę przytomności
 • nietypowo szybkie bicie serca
 • dodatkowe uderzenia serca.

Zaburzenia pracy serca występują niezbyt często u osób stosujących lek Haloperidol WZF 0,2% (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób). U osób stosujących ten lek zdarzały się przypadki nagłych zgonów, jednak dokładna częstość ich występowania nie jest znana. U osób przyjmujących leki przeciwpsychotyczne zdarzało się również zatrzymanie akcji serca (serce przestaje bić).

Poważne zaburzenie zwane „złośliwym zespołem neuroleptycznym”. Objawy to wysoka gorączka, bardzo silna sztywność mięśni, uczucie splątania oraz utrata przytomności. Zaburzenie to występuje rzadko u osób przyjmujących lek Haloperidol WZF 0,2% (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 osób).

Niekontrolowane ruchy ciała lub kończyn (objawy zespołu pozapiramidowego), takie jak:

 • ruchy ust, języka, żuchwy, a czasami kończyn (dyskinezy późne)
 • uczucie pobudzenia lub trudności z siedzeniem nieruchomo, wzmożone ruchy ciała
 • spowolnione lub ograniczone ruchy ciała, ruchy szarpiące lub obracanie się
 • drżenie lub zesztywnienie mięśni, chodzenie z powłóczeniem nogami
 • niemożność wykonania ruchu
 • brak normalnej ekspresji na twarzy, która czasem wygląda jak maska.

Zaburzenia te występują bardzo często u osób przyjmujących lek Haloperidol WZF 0,2% (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób). Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, pacjent może otrzymać dodatkowe leki.

Ciężka reakcja alergiczna, która może obejmować:

 • obrzęk twarzy, warg, ust, języka lub gardła
 • trudności w połykaniu lub oddychaniu
 • swędzącą wysypkę.

Reakcja alergiczna występuje niezbyt często u osób przyjmujących lek Haloperidol WZF 0,2% (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób).

Zakrzepy krwi w naczyniach, zazwyczaj w nogach (zakrzepica żył głębokich). Zgłaszano ich występowanie u osób stosujących leki przeciwpsychotyczne. Do objawów zakrzepicy żył głębokich w nogach należą: obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi, ale zakrzep może przemieścić się do płuc, powodując ból w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu. Zakrzepy krwi mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie, dlatego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast powiadomić lekarza.

Inne działania niepożądane

Należy powiadomić lekarza w razie podejrzewania lub wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Uczucie pobudzenia
 • Trudności z zasypianiem
 • Ból głowy.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • Ciężkie zaburzenia psychiczne, takie jak przekonanie o prawdziwości rzeczy, które nie są prawdziwe (urojenia) lub widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, których nie ma w pobliżu (omamy)
 • Depresja
 • Nienaturalne napięcie mięśniowe
 • Zawroty głowy, w tym zawroty odczuwane po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub z siedzącej na stojącą
 • Uczucie senności
 • Ruchy gałek ocznych do góry lub szybkie, niekontrolowane ruchy gałek ocznych
 • Problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie
 • Niskie ciśnienie krwi
 • Nudności, wymioty
 • Zaparcia
 • Suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny
 • Wysypka skórna
 • Niemożność oddania moczu lub opróżnienia pęcherza do końca
 • Zaburzenia erekcji (impotencja)
 • Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • Zmiany wyników prób wątrobowych.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • Wpływ na komórki krwi - zmniejszona liczba wszystkich typów komórek krwi, włącznie z znacznym zmniejszeniem liczby białych krwinek i małą liczbą płytek krwi (komórki pomagające w krzepnięciu krwi)
 • Uczucie splątania
 • Utrata lub zmniejszony popęd płciowy
 • Drgawki
 • Sztywność mięśni i stawów
 • Skurcze mięśni, drżenie lub niekontrolowane skurcze, w tym kurcz szyjny powodujący przechylenie głowy na jedną stronę
 • Problemy z chodzeniem
 • Duszności
 • Zapalenie wątroby, lub zaburzenia wątroby, które powodują zażółcenie skóry i białek oczu (żółtaczka)
 • Nadwrażliwość skóry na światło słoneczne
 • Świąd
 • Nadmierne pocenie się
 • Zmiany w cyklu menstruacyjnym, takie jak brak miesiączki, długotrwałe, obfite lub bolesne miesiączki
 • Niespodziewane wydzielanie mleka przez gruczoły piersiowe
 • Ból lub tkliwość piersi
 • Wysoka temperatura ciała
 • Obrzęk spowodowany gromadzeniem płynu w organizmie.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 osób):

 • Wysokie stężenie hormonu prolaktyny we krwi
 • Zwężenie dróg oddechowych w płucach, powodujące trudności w oddychaniu
 • Trudności lub niemożność otwarcia ust
 • Zaburzenia seksualne.

Zgłaszano również następujące działania niepożądane, ale ich dokładna częstość jest nieznana:

 • Wysokie stężenie hormonu antydiuretycznego we krwi (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego)
 • Małe stężenie cukru we krwi
 • Obrzęk wokół krtani lub krótkotrwały skurcz strun głosowych, który może powodować trudności w mówieniu i oddychaniu
 • Nagła niewydolność wątroby
 • Zmniejszony przepływ żółci w drogach żółciowych
 • Złuszczająca się skóra
 • Zapalenie małych naczyń krwionośnych, powodujące wysypkę w postaci niewielkich czerwonych lub fioletowych guzków
 • Rozpad tkanki mięśniowej (rabdomioliza)
 • Utrzymująca się i bolesna erekcja
 • Powiększenie piersi u mężczyzn
 • Niska temperatura ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Haloperidol WZF 0,2%

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zamrażać.

Nie stosować leku Haloperidol WZF 0,2% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Haloperidol WZF 0,2%

 • Substancją czynną leku jest haloperydol. Jeden ml roztworu zawiera 2 mg haloperydolu.
 • Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Haloperidol WZF 0,2% i co zawiera opakowanie Haloperidol WZF 0,2% jest bezbarwnym, klarownym roztworem.

Opakowanie zawiera butelkę o pojemności 10 ml z oranżowego szkła z kroplomierzem polietylenowym, zamkniętą polietylenową zakrętką, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10; 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego: Haloperidol WZF 0,2% w butelce z kroplomierzem przeznaczony jest do stosowania dla uzyskania pojedynczych dawek do 2 mg haloperydolu (co odpowiada 20 kroplom).

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę kropli, koniecznych do osiągnięcia pożądanej pojedynczej dawki produktu Haloperidol WZF 0,2%, 2 mg/ml, krople doustne, roztwór.

Tabela przeliczeniowa dla produktu Haloperidol WZF 0,2%, 2 mg/ml, krople doustne, roztwór mg haloperydolu Liczba kropli produktu Haloperidol WZF 0,2% (butelka z kroplomierzem) 0,1 mg 1 kropla 0,2 mg 2 krople 0,3 mg 3 krople 0,4 mg 4 krople 0,5 mg 5 kropli

1 mg 10 kropli

2 mg 20 kropli


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/haloperidol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.