dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 kapsułek, 20 kapsułek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających dextromethorphan+paracetamol+pseudoephedrine

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka GRIPblocker Express 11 07 2014

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta GRIPBLOCKER EXPRESS (300 mg + 30 mg + 12 mg), kapsułki miękkie

Paracetamolum+Pseudoephedrini hydrochloridum+Dextromethorphani hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek GRIPBLOCKER EXPRESS i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku GRIPBLOCKER EXPRESS

3. Jak stosować lek GRIPBLOCKER EXPRESS

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek GRIPBLOCKER EXPRESS

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek GRIPBLOCKER EXPRESS i w jakim celu się go stosuje

GRIPBLOCKER EXPRESS jest lekiem wieloskładnikowym przeznaczonym do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia i grypy. Zawiera trzy substancje czynne: paracetamol2, pseudoefedrynę i dekstrometorfan1.

Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwkaszlowo, przywraca drożność przewodów nosowych i ujść zatok przynosowych, zmniejsza ilość wydzieliny śluzowej oraz przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa.

GRIPBLOCKER EXPRESS jest lekiem przeznaczonym do leczenia dorosłych i młodzieży oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Wskazania do stosowania

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok przynosowych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku GRIPBLOCKER EXPRESS

Kiedy nie stosować leku GRIPBLOCKER EXPRESS

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol,
 • jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub przyjmował te leki w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania,
 • u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby,
 • w ciężkim nadciśnieniu tętniczym,
 • w chorobie niedokrwiennej serca,
 • w chorobie alkoholowej,
 • w astmie oskrzelowej,
 • w ciąży i w okresie karmienia piersią,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono dziedziczną konstytucyjną hiperbilirubinemię (choroba Gilberta),
 • u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów:

 • z niewydolnością nerek, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, rozedmą płuc, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, rozrostem gruczołu krokowego, nadczynnością tarczycy, cukrzycą oraz u stosujących leki przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne, tj. zmniejszające przekrwienie, hamujące apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy,
 • przyjmujących leki przeciwzakrzepowe,
 • z niewydolnością wątroby, nadużywających alkoholu oraz głodzonych, gdyż stwarza to ryzyko uszkodzenia wątroby.

Leku nie należy stosować w przypadku przewlekłego kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny.

Leku nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością oddechową, astmą oskrzelową oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia niewydolności oddechowej.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza w kombinacji różnych leków przeciwbólowych może powodować trwałe uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Jeśli po upływie 3 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek GRIPBLOCKER EXPRESS a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Oddziaływanie leku GRIPBLOCKER EXPRESS z innymi lekami wynika z oddziaływania substancji czynnych wchodzących w skład leku:

Paracetamol

 • Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
 • Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające jego opróżnianie (np. propantelina), mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu.
 • Stosowanie paracetamolu jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów MAO (stosowanymi w leczeniu m.in. depresji) oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia tymi lekami, może wywołać stan pobudzenia i gorączkę.
 • Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydowudyną (AZT, lek stosowany w zakażeniu wirusem HIV) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny.
 • Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny).
 • Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj.

niektóre leki nasenne lub leki przeciwpadaczkowe, np. fenobarbital, fenytoina4, karbamazepina3, jak również ryfampicyna5 (stosowana w leczeniu m.in. gruźlicy) może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

 • Picie alkoholu podczas leczenia paracetamolem prowadzi do powstawania toksycznego metabolitu wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może doprowadzić do niewydolności wątroby.
 • Podawanie paracetamolu w skojarzeniu z chloramfenikolem (antybiotyk o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego) może spowodować zwiększenie stężenia chloramfenikolu w osoczu.

Pseudoefedryna

 • Stosowanie jednocześnie z albuterolem (stosowany m.in. w leczeniu astmy) może nasilać działanie obkurczające naczynia krwionośne.
 • Nie stosować jednocześnie z amitryptyliną (stosowana m.in. w depresji) oraz sympatykomimetykami tj. lekami zmniejszającymi przekrwienie.
 • Jednoczesne stosowanie z innymi sympatykomimetykami (stosowanymi m. in. w leczeniu skurczu oskrzeli, np. w astmie), lekami hamującymi apetyt i lekami psychostymulującymi podobnymi do amfetaminy może wywołać podwyższenie ciśnienia krwi.
 • Chlorek amonu poprzez alkalizację moczu zwiększa zwrotną resorpcję metabolitów pseudoefedryny w nerkach i wydłuża czas jej działania.
 • Leki zobojętniające (stosowane w łagodzeniu zgagi i niestrawności) mogą zwiększać wchłanianie pseudoefedryny.
 • Inhibitory MAO (stosowane w leczeniu depresji) powodują wolniejszą eliminację pseudoefedryny z ustroju i zwiększają jej biodostępność.
 • Pseudoefedryna zmniejsza działanie leków przeciwnadciśnieniowych i może modyfikować działanie glikozydów naparstnicy (stosowanych w niewydolności serca).
 • Nie stosować jednocześnie z furazolidyną (lek przeciwbakteryjny).

Dekstrometorfan

 • Nie stosować z inhibitorami MAO (stosowane w leczeniu depresji).

Jednoczesne stosowanie dekstrometorfanu z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i antagonistami receptora H2 (np. cymetydyna i ranitydyna – stosowane w chorobie wrzodowej żołądka) może doprowadzić do wzrostu stężenia tych leków i opóźnienia eliminacji.

Jednoczesne stosowanie dekstrometorfanu i leków serotoninergicznych może wywołać zespół serotoninowy (objawiający się pobudzeniem, wzrostem napięcia mięśniowego, skurczami mięśni tzw.

mioklonie, półśpiączką, biegunką i gorączką).

 • Alkohol może nasilać niekorzystne skutki dekstrometorfanu.

GRIPBLOCKER EXPRESS z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pokarm nie zmienia w sposób istotny wchłaniania leku.

W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku GRIPBLOCKER EXPRESS w ciąży oraz w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przyjmując lek GRIPBLOCKER EXPRESS należy zachować ostrożność, gdyż lek ten może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek GRIPBLOCKER EXPRESS zawiera sorbitol

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek GRIPBLOCKER EXPRESS zawiera czerwień koszenilową

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek GRIPBLOCKER EXPRESS

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: od 1 do 2 kapsułek, 3-4 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 8 kapsułek na dobę.

Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 1 kapsułka 3-4 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 4 kapsułki na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku GRIPBLOCKER EXPRESS

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek zawiera trzy substancje czynne.

Objawy przedawkowania mogą wynikać z działania jednej lub wszystkich substancji czynnych.

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność, ogólne osłabienie, niepokój, drżenie. Może wystąpić oczopląs, podwyższenie ciśnienia tętniczego, drgawki, trudności w oddawaniu moczu oraz duszność. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W razie przedawkowania należy natychmiast wezwać lekarza.

Leczenie powinno odbywać się w szpitalu. Polega na przyspieszaniu usuwania składników leku z organizmu i podtrzymywaniu czynności życiowych. W przypadku przedawkowania paracetamolu może być konieczne podanie odtrutki: N-acetylocysteiny i (lub) metioniny. Eliminację pseudoefedryny można przyspieszyć stosując diurezę forsowaną lub dializoterapię. W celu odwrócenia toksycznego wpływu dekstrometorfanu na ośrodkowy układ nerwowy można zastosować nalokson.

Pominięcie zastosowania leku GRIPBLOCKER EXPRESS Lek GRIPBLOCKER EXPRESS służy do doraźnego leczenia objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych. W razie pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku GRIPBLOCKER EXPRESS mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia serca:

 • przyspieszenie akcji serca.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

 • granulocytopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek – granulocytów we krwi),
 • agranulocytoza (brak granulocytów we krwi),
 • trombocytopenia (niedobór płytek krwi).

Zaburzenia układu nerwowego:

 • senność,
 • zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

 • nudności,
 • wymioty.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 • kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa,
 • mogą wystąpić zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

 • skórne reakcje alergiczne,
 • zaczerwienienie skóry,
 • wysypka.

Zaburzenia naczyniowe:

 • nieznaczne podwyższenie ciśnienia krwi.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

 • zmęczenie.

Zaburzenia układu immunologicznego:

 • reakcje nadwrażliwości typu I: obrzęk alergiczny (obrzęk skóry i tkanek miękkich, często w obrębie twarzy np. warg, języka, powiek), reakcja anafilaktyczna (duszność, skurcz oskrzeli, pocenie, nudności, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

 • napad astmy oskrzelowej.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

 • uszkodzenie wątroby.

Zaburzenia psychiczne:

 • omamy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek GRIPBLOCKER EXPRESS

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek GRIPBLOCKER EXPRESS

 • Substancjami czynnymi leku są paracetamol, pseudoefedryna, dekstrometorfan.

1 kapsułka zawiera 300 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 12 mg bromowodorku dekstrometorfanu.

 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 400, glicerol, glikol propylenowy, powidon K17, woda oczyszczona, żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący, czerwień koszenilowa E124.

Jak wygląda lek GRIPBLOCKER EXPRESS i co zawiera opakowanie

Kapsułki miękkie – podłużne, o gładkiej i lśniącej powierzchni, barwy czerwonej.

Jedno opakowanie leku zawiera 10 lub 20 kapsułek miękkich.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel. + 48 (22) 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/dekstrometorfan

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/paracetamol

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/carbamazepine

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenytoina

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/ryfampicyna

Opakowania Gripblocker Express

10 kapsułek

Hasco-Lek

dostępny w 29% aptek

gdzie kupić od 7,69 do 17,49 zł

20 kapsułek

Hasco-Lek

dostępny w 59% aptek

gdzie kupić od 9,95 do 30,99 zł