Oryginalna ulotka dla Glimepiride Accord
tabletki

produkt na receptę

Glimepiryd (glimepiride)

Dawka

1 mg
brak ofert

Opakowanie

10 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki stosowane w cukrzycy, doustne leki przeciwcukrzycowe (z wyjątkiem insuliny) (kategoria ATC A10BB).

Ulotki Glimepiride Accord dla opakowania 10 tabletek (1 mg).

Wybrany dokument Glimepiride Accord:
Dokument z 2021-02-10

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Version 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Glimepiride Accord

1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, tabletki

Glimepiridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Glimepiride Accord i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glimepiride Accord

3. Jak stosować lek Glimepiride Accord

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Glimepiride Accord

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Glimepiride Accord i w jakim celu się go stosuje

Glimepiryd jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, należącym do grupy pochodnych sulfonylomocznika. Glimepiryd pobudza trzustkę do wytwarzania większej ilości insuliny1, która pomaga kontrolować stężenia cukru we krwi. Insulina obniża stężenie cukru we krwi.

Glimepiryd stosuje się w leczeniu insulinoniezależnej cukrzycy (typu 2) w przypadkach, w których niefarmakologiczne metody leczenia, takie jak dieta, wysiłek fizyczny lub zmniejszenie masy ciała nie powodują zmniejszenia stężenia glukozy2 we krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glimepiride Accord

Kiedy nie stosować leku Glimepiride Accord:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na glimepiryd, inne pochodne sulfonylomocznika (leki obniżające stężenie cukru we krwi, np. glibenklamid) lub sulfonamidy (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, np. sulfometoksazol) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Glimepiride Accord
 • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca insulinozależna - typu 1 (cukrzyca występująca u osób młodych, gdy trzustka produkuje zbyt mało insuliny, aby właściwie regulować stężenie cukru we krwi)
 • jeśli u pacjenta występuje kwasica ketonowa (ciężka dolegliwość wywołana cukrzycą oraz wysokim stężeniem cukru we krwi, objawiająca się zmęczeniem, nudnościami, częstszym oddawaniem moczu i sztywnością mięśni
 • jeśli u pacjenta występuje śpiączka cukrzycowa (śpiączka lub utrata przytomności na skutek powikłań spowodowanych cukrzycą)
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby

Jeśli u pacjenta występują którekolwiek z opisanych powyżej dolegliwości, nie należy stosować leku Glimepiride Accord. W przypadku jakichkolwiek watpliwości dotyczących stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy omówi z lekarzem lub farmaceutá, jeśli:

 • pacjent dochodzi do zdrowia po wypadku, operacji, zakażeniach ze stanem gorączkowym lub innych rodzajach stresu. Należy o tym poinformować lekarza, gdyż może się okazać konieczna tymczasowa zmiana leczenia.
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • Przed zastosowaniem tabletek Glimepiride Accord należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent nie jest pewien czy powyższe informacje dotyczą jego osoby.
 • Zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby czerwonych krwinek we krwi (niedokrwistość hemolityczna) mogą wystąpić u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Ważne informacje dotyczące hipoglikemii (małe stężenie cukru we krwi)

Leczenie glimepirydem może prowadzić do hipoglikemii (małe stężenie cukru we krwi). Należy zapoznać się z poniżej zamieszczonymi informacjami dodatkowymi dotyczącymi hipoglikemii, jej objawów i leczenia.

Ten stan może rozwinąć się w wyniku:

 • niedożywienia, pomijania lub nieregularnego przyjmowania posiłków
 • zmiany diety
 • przyjęcia większej niż zalecana ilości leku
 • występowania choroby nerek
 • występowania ciężkiej choroby wątroby
 • w niektórych chorobach hormono-zależnych (choroby tarczycy, przysadki mózgowej i nadnerczy)
 • spożywania alkoholu, szczególnie z jednoczesnym pomijaniem posiłków
 • jednoczesnego przyjmowania leków wchodzących w interakcje z glimepirydem (Patrz poniżej: Lek Glimepiride Accord a inne leki)
 • wykonywania intensywnych lub zbyt długich ćwiczeń fizycznych, zwłaszcza ze zmniejszonym przyjmowaniem posiłków lub przyjmowaniem posiłków o mniejszej zawartości węglowodanów.

Objawy hipoglikemii

Niektóre z objawów hipoglikemii to napady głodu, ból głowy, nudności, wymioty, znużenie, senność, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresywność, osłabienie koncentracji, zmniejszona czujność oraz czas reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy i widzenia, niewyraźna mowa, drżenie, częściowy niedowład, zaburzenia czucia, zawroty głowy, uczucie bezradności.

Ponadto mogą wystąpić objawy takie jak pocenie się, wilgotna skóra, niepokój, przyspieszony lub nieregularny rytm serca, promieniujący ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna i arytmia).

Powyższe objawy można zazwyczaj szybko zmniejszyć przez natychmiastowe podanie zwykłego cukru (sacharozy). Sztuczne słodziki nie są skuteczne.

Jeśli objawy są ciężkie lub utrzymują się, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Lekarz może zalecić tymczasowe zaprzestanie leczenia i zastąpić je podawaniem insuliny.

Jeśli spadek stężenia cukru we krwi utrzymuje się mogą wystąpić splątanie, delirium, drgawki, utrata samokontroli, płytki oddech i spowolnienie bicia serca, utrata przytomności. Objawy towarzyszące ciężkiej hipoglikemii mogą przypominać objawy, jakie występują podczas udaru.

Leczenie hipoglikemii:

W większości przypadków objawy hipoglikemii ustępują niezwłocznie po spożyciu cukru, np. kostki cukru, wypicia słodzonego soku, posłodzonej herbaty.

Dlatego też zaleca się posiadanie zawsze przy sobie cukru (np. kostki cukru). Należy pamiętać, iż sztuczne słodziki nie zwiększają stężenia cukru we krwi. Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli po spożyciu cukru objawy hipoglikemii nie ustąpią lub powrócą.

Badania laboratoryjne

Stężenie cukru we krwi i w moczu powinno być regularnie badane. Lekarz może zalecić także badanie obrazu komórek krwi oraz czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Glimepiride Accord u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Lek Glimepiride Accord a inne leki:

 • Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lekarz może zmienić dawkę glimepirydu w przypadku przyjmowania przez pacjenta innych leków, które mogą nasilać lub osłabiać działanie glimepirydu na stężenie cukru we krwi.

Leki mogące wpłynąć na zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia):

 • leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (fenylbutazon, azapropazon i oksyfenbutazon, salicylany i kwas p-aminosalicylowy)
 • inne leki przeciwcukrzycowe (insulina i metformina)
 • steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe
 • leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny (np. warfaryna)
 • leki stosowane w leczeniu otyłości (fenfluramina)
 • leki stosowane w celu obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu we krwi (fibraty)
 • leki stosowane w celu ograniczenia przyspieszonego rytmu serca (dyzopiramid)
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory konwertazy angiotensyny)
 • leki stosowane w leczeniu depresji (fluoksetyna, inhibitory monoaminooksydazy)
 • leki stosowane w leczeniu dny (sulfinpyrazon, allopurynol, probenecid)
 • leki stosowane w leczeniu raka (cyklofosfamid, trofosfamid oraz ifosfamidy)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybic (tetracykliny, chloramfenikol, mikonazol, flukonazol)
 • leki stosowane w leczeniu alergii, takich jak katar sienny (trytokwalina)
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń układu krążenia (pentoksyfilina)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń układu moczowego (długo działające sulfonamidy)
 • leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej u mężczyzn
 • leki zwane sympatykolitykami stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności serca lub przeroście prostaty

Leki mogące wpłynąć na zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia):

 • leki zawierające żeńskie hormony płciowe (estrogeny i progestageny)
 • leki moczopędne (diuretyki tiazydowe)
 • leki stymulujące czynność tarczycy (lewotyroksyna)
 • leki stosowane w leczeniu alergii i stanów zapalnych (glikokortykoidy)
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych (chlorpromazyna i inne pochodne fenotiazyny)
 • leki zwiększające czynność serca, stosowane w leczeniu astmy lub kataru, kaszlu i przeziębienia, lub stosowane w ratownictwie medycznym (adrenalina i sympatykomimetyki)
 • leki stosowane w celu obniżenia cholesterolu we krwi (kwas nikotynowy)
 • leki stosowane długoterminowo w leczeniu zaparć
 • leki stosowane w leczeniu napadów padaczkowych (fenytoina)
 • leki stosowane w leczeniu znacznie podwyższonego ciśnienia krwi lub niskiego stężenia cukru we krwi utrzymującego się przez długi czas (diazoksyd)
 • leki stosowane w leczeniu znacznie obniżonego stężenia cukru we krwi (glukagon)
 • leki stosowane w leczeniu nerwowości i problemów z zasypianiem (barbiturany)
 • leki stosowane w leczeniu infekcji, gruźlicy (ryfampicyna)
 • leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi w gałce ocznej (acetazolamid)

Leki mogące wpłynąć na zwiększenie lub zmniejszenie działania glimepirydu:

 • leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi lub inne leki stosowane w leczeniu chorób serca, takie jak leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, klonidyna, guanetydyna oraz rezerpina. Pod ich wpływem niektóre objawy hipoglikemii mogą ulec osłabieniu, dlatego należy zachować ostrożność podczas ich przyjmowania.
 • leki stosowane w leczeniu owrzodzeń żołądka (zwane antagonistami receptorów H2)

Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie następujących produktów leczniczych;

 • Leki działające przeciwzakrzepowo (pochodne kumaryn, np. warfaryna).
 • Kolesewelam, lek stosowany w celu obniżenia poziomu cholesterolu wpływa na wchłanianie glimepirydu. W celu uniknięcia tej interakcji glimepiryd należy przyjmować co najmniej 4 godziny ;przed przyjęciem kolesewelamu.

Stosowanie leku Glimepiride Accord z jedzeniem i piciem

Alkohol może zmniejszać lub zwiększać działanie leku Glimepiride Accord w sposób nieprzewidywalny.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania glimepirydu w okresie ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży.

Karmienie piersią

Glimepiryd może przenikać do mleka. Nie zaleca się stosowania glimepirydu w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi) lub hiperglikemia (duże stężenie cukru we krwi) mogą upośledzać koncentrację lub szybkość reagowania, a tym samym mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Należy zapytać lekarza, czy można prowadzić samochód, jeśli:

 • u pacjenta często występuje hipoglikemia
 • pacjent ma mniej lub z reguły nie odczuwa sygnałów mogących świadczyć o wystąpieniu hipoglikemii Lek Glimepiride Accord zawiera laktozę Tabletki Glimepiride Accord zawierają laktozę. Jeżeli lekarz poinformuje o nietolerancji niektórych cukrów, przed zażyciem tego produktu leczniczego pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Glimepiride Accord

Lek Glimepiride Accord należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

 • Dawka zależy od zapotrzebowania organizmu, kondycji oraz wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi i moczu oraz jest ustalana przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1 mg glimepirydu na dobę. W razie potrzeby lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w odstępach 1-2 tygodniowych. Zalecana dawka maksymalna to 6 mg glimepirydu na dobę.

 • Tabletkę(i) należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać
 • W przypadku braku wystarczającej skuteczności przeciwcukrzycowej można zastosować terapię skojarzoną glimepirydu z insuliną lub glimepirydu z metforminą. Lekarz dobierze dawkę poszczególnych leków indywidualnie dla każdego pacjenta.
 • Zmiana masy ciała lub trybu życia mogą powodować stres pacjenta, który może wymagać zmiany dawkowania glimepirydu, należy więc poinformować o tym lekarza.
 • Tabletki Glimepiride Accord należy przyjmować tuż przed posiłkiem lub w trakcie pierwszego głównego posiłku (zazwyczaj śniadania). Jeśli pacjent nie je śniadań, lek powinien przyjmować zgodnie z rozkładem zaleconym przez lekarza. Podczas leczenia glimepirydem nie należy omijać jakiegokolwiek posiłku w ciągu dnia.
 • W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za słabe lub za silne nie należy samemu modyfikować dawki leku, natomiast skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glimepiride Accord

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki tabletek Glimepiride Accord może wystąpić hipoglikemia, w takim przypadku należy natychmiast dostarczyć organizmowi cukru (np. małą kostkę cukru, słodzonego soku lub posłodzonej herbaty) oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia hipoglikemii u dzieci, należy podać określoną ilość cukru w celu wyrównania hipoglikemii, tak aby nie doprowadzić do hiperglikemii. Pacjentom nieprzytomnym nie należy podawać pokarmów ani płynów.

Pacjent powinien być pod stałą opieką, ponieważ objawy hipoglikemii mogą być długotrwałe. W razie przypadkowego przyjęcia znacznie większej dawki niż zalecana (przedawkowanie) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub niezwłocznie udać się do najbliższego dyżurnego oddziału szpitalnego. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą wszelkich tabletek, które zostały w opakowaniu, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Cieżkie przypadki hipoglikemii z utratą świadomości i uszkodzeniami układu nerwowego wymagają niezwłocznej interwencji lekarza. Ważna jest obecność drugiej osoby, która w nagłych przypadkach poinformuje lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Glimepiride Accord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Glimepiride Accord

W przypadku wystąpienia objawów poprawy nie należy przerywać zażywania tabletek. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek Glimepiride Accord, nawet jeśli samopoczucie pacjenta jest dobre. Nie należy zaprzestawać stosowania tabletek bez omówienia tego z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Glimepiride Accord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się poniżej wymienione objawy:

 • Reakcje uczuleniowe (łącznie z zapaleniem naczyń krwionośnych, zazwyczaj z wysypką skórną) prowadzące do trudności w oddychaniu, obniżenia ciśnienia krwi oraz niekiedy do wstrząsu
 • Nietypowa czynność wątroby z zażółceniem skóry i białek oczu (żółtaczka), problemy z przepływem żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby
 • Alergia (nadwrażliwość) przebiegająca ze swędzeniem skóry, wysypką, pokrzywką, zwiększoną wrażliwością na światło. Łagodne objawy alergiczne mogą przejść w objawy ciężkie
 • Ciężka hipoglikemia z utratą przytomności, drgawkami i śpiączką.

Inne działania niepożądane ze strony glimepirydu mogą by następujące:

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • Małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • Niedokrwistość (obniżenie poziomu komórek krwi): płytek krwi (krwawienie lub zwiększona skłonność do powstawania siniaków) krwinek białych (częste zakażenia) krwinek czerwonych (uczucie braku powietrza, bladość skóry, osłabienie).

Działania niepożądane ustępują zwykle po odstawieniu leku.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):

 • Reakcje uczuleniowe (łącznie z zapaleniem naczyń krwionośnych, zazwyczaj z towarzyszącą wysypką skórną) prowadzące do trudności w oddychaniu, obniżenia ciśnienia krwi oraz niekiedy do wstrząsu. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • Nietypowa czynność wątroby z zażółceniem skóry i białek oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • Nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort, wzdęcia i ból brzucha
 • Małe stężenie sodu we krwi

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Reakcje uczuleniowe przebiegające ze swędzeniem skóry, wysypką, pokrzywką, zwiększoną wrażliwością na światło. Łagodne objawy alergiczne mogą przejść w objawy ciężkie łącznie z opuchnięciem i trudnościami z oddychaniem, puchnięciem ust, krtani, języka. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • Reakcje alergiczne (nadwrażliwości) na pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy
 • Przemijające zaburzenia widzenia mogą wystąpić (w szczególności po rozpoczęciu leczenia), ze względu na zmiany stężenia glukozy we krwi
 • Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • Ciężkie nietypowe krwawienia lub zasinienia pod skórą

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Glimepiride Accord

 • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym.
 • Nie należy stosować tabletek Glimepiride Accord po upływie terminu ważności (EXP), zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
 • Nie stosować leku Glimepiride Accord, jeśli widoczne są oznaki zepsucia.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Glimepiride Accord:

Substancją czynną jest glimepiryd.

1mg: Każda tabletka zawiera 1 mg glimepirydu.

mailto:ndl@urpl.gov.pl 2mg: Każda tabletka zawiera 2 mg glimepirydu.

3mg: Każda tabletka zawiera 3 mg glimepirydu.

4mg: Każda tabletka zawiera 4 mg glimepirydu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon (K-30), magnezu stearynian

Barwnik: Tabletki Glimepiride Accord, 1 mg: żelaza tlenek czerwony (E 172) Tabletki Glimepiride Accord, 2 mg: żelaza tlenek czerwony (E 172) Tabletki Glimepiride Accord, 3 mg: żelaza tlenek żółty (E 172)

Jak wygląda lek Glimepiride Accord i co zawiera opakowanie Tabletki Glimepiride Accord, 1mg: różowe, okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki ze skośnymi brzegami i linią dzielącą po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Tabletki Glimepiride Accord, 2mg: jasnoróżowe , owalne, niepowlekane tabletki z linią podziału po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Tabletki Glimepiride Accord, 3mg: jasnożółte, owalne, niepowlekane tabletki z linią podziału po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Tabletki Glimepiride Accord, 4mg: białe , owalne, niepowlekane tabletki z linią podziału po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

Tabletki Glimepiride Accord są dostępne w blistrach po 10, 30, 60, 90, 120 lub 180 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Wytwórca/Importer Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Wielka Brytania Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomierska 50, 95-200 Pabianice, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2019

Nazwa państwa członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego Estonia Glimepiride Accord 1mg tabletid Estonia Glimepiride Accord 2mg tabletid Estonia Glimepiride Accord 3mg tabletid Estonia Glimepiride Accord 4mg tabletid Francja Glimepiride Accord Healthcare 1mg Comprimes Francja Glimepiride Accord Healthcare 2mg Comprimes Francja Glimepiride Accord Healthcare 3mg Comprimes Francja Glimepiride Accord Healthcare 4mg Comprimes Niemcy Glimepiride Accord 1mg Tabletten Niemcy Glimepiride Accord 2mg Tabletten Niemcy Glimepiride Accord 3mg Tabletten Niemcy Glimepiride Accord 4mg Tabletten Irlandia Glimepiride 1mg Tablets Irlandia Glimepiride 2mg Tablets Irlandia Glimepiride 3mg Tablets Irlandia Glimepiride 4mg Tablets Włochy Glimepiride Accord Healthcare 2 mg Compresse Włochy Glimepiride Accord Healthcare 3 mg Compresse Włochy Glimepiride Accord Healthcare 4 mg Compresse Łotwa Glimepiride Accord 1mg Tabletes Łotwa Glimepiride Accord 2mg Tabletes Łotwa Glimepiride Accord 3mg Tabletes Łotwa Glimepiride Accord 4mg Tabletes Litwa Glimepiride Accord 1mg tabletės Litwa Glimepiride Accord 2mg tabletės Litwa Glimepiride Accord 3mg tabletės Litwa Glimepiride Accord 4mg tabletės Holandia Glimepiride Accord 1mg Tabletten Holandia Glimepiride Accord 2mg Tabletten Holandia Glimepiride Accord 3mg Tabletten Holandia Glimepiride Accord 4mg Tabletten Polska Glimepiride Accord Portugalia Glimepirida Accord 1mg Comprimidos Portugalia Glimepirida Accord 2mg Comprimidos Portugalia Glimepirida Accord 3mg Comprimidos Portugalia Glimepirida Accord 4mg Comprimidos Rumunia Glimepiridă Accord 1 mg, comprimate Rumunia Glimepiridă Accord 2 mg, comprimate Rumunia Glimepiridă Accord 3 mg, comprimate Rumunia Glimepiridă Accord 4 mg, comprimate Wielka Brytania Glimepiride 1mg Tablets Wielka Brytania Glimepiride 2mg Tablets Wielka Brytania Glimepiride 3mg Tablets Wielka Brytania Glimepiride 4mg Tablets


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/insulina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.