Oryginalna ulotka dla Espiro
tabletki powlekane

produkt na receptę

Eplerenon (eplerenone)

Dawka

25 mg

Opakowanie

30 tabletek
w 92% aptek, od 19.99 zł do 59.99
Espiro to lek w postaci tabletek powlekanych stosowany w celu zmniejszenia ryzyka umieralności i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Substancją czynną preparatu jest eplerenon, który zapobiega wiązaniu regulującego ciśnienie krwi i czynność serca aldosteronu w układzie renina-angiotensyna-aldosteron (RAA).

Ulotki Espiro dla opakowania 30 tabletek (25 mg).

Wybrany dokument Espiro:
Dokument z 2021-04-30
PDF
dokument PDF dla Espiro

Podgląd dokumentu PDF Espiro

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-04-30

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA.pdf

Espiro, 25 mg, tabletki powlekane

Espiro, 50 mg, tabletki powlekane

Eplerenonum pacjenta.

  • tym wszelkie objawy

Patrz punkt 4.

1. Co to jest lek Espiro

2. Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Espiro

3. Espiro 4.

5. Espiro

6. informacje

1. Co to jest lek Espiro

rwi oraz Espiro oraz zmniejszenia liczby hospitalizacji w przypadku:

  • ;

2.

uczulenie na eplerenon lub tego leku (wymienionych w punkcie 6);

we krwi (hiperkaliemia);

zaburzen ;

(ketokonazol lub itrakonazol);

leki stosowane przeciw wirusowi HIV (nelfinawir lub rytonawir);

(klarytromycyna lub telitromycyna);

nefazodon, stosowany w leczeniu depresji;

b serca lub skojarzeniu z II (AIIRA)).

lub pacjent przyjmuje sole litu (stosowane zwykle w zaburzeniu maniakalno-depresyjnym, pacjent przyjmuje takrolimus1 lub i Espiro a inne leki (leki przeciwwirusowe przeciwko wirusowi HIV), klarytromycyna, telitromycyna (stosowane w nie z antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA lit (stosowany zwykle w leczeniu zaburzenia maniakalno- ta apetytu, cyklosporyna lub takrolimus (stosowane w leczeniu za , we krwi.

niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ - potasu2 we krwi.

trimetopri krwi;

alfa-1- w chloropromazyna3 czy odczas zmiany glikokortykosteroidy, takie jak hydrokortyzon czy prednizon krwi, spowodowane przez eplerenon;

digoksy organizm;

grzybiczych), amiodaron4, diltiaz i Espiro z jedzeniem i piciem przyjmowa b na czczo.

Stosowanie leku Espiro o a pacjentki.

Espiro 3.

zaleceniami lekarza. W

  • adrenolitykami.

jedna tabletka o mocy 25

Po 4 o mocy 50 mg lub

2 tabletki o mocy 25

Lekarz zaleci oznaczenie lekiem Espiro, w u pierwszego tygodnia leczenia oraz po u od a leczenia lub po zmianie dawki.

W .

U pacjent chorob nerek

W przypadku umiarkowanej choroby nerek, dawka to jedna tabletka o mocy 25 mg

Lekarz e potasu we krwi.

U pac e leku Espiro jest przeciwwskazane.

lub umiarkowan chorob pod :

Dzieci i m

W przypad i bletki jest ponad 12

Przerwanie stosowania leku Espiro zgodnie z

4.

pomoc medyczn : aniu.

(u to: e enie a potasu we krwi (objawy to a omdlenie enie a cholesterolu5 we krwi kaszel zaparcie zaburzenia serca, biegunka wymioty zaburzenia ci nerek wysypka enie a mocznika we krwi a nerek.

eozynofilia) odwodnienie enie a tri

wstawania zakrzep (zakrzepica szybk serca e zapalenie nerek pow zmia bada krwi.

w tej a do De Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

5. Espiro oznacza Lot/LOT oznacza numer serii.

6.

Co zawiera lek Espiro

6 cP, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E (E 172).

Espiro 25 mm.

Espiro 50 mm.

w

Opakowanie zawiera:

  • i na temat leku oraz jego nazw w krajach podmiotu odpowiedzialnego: POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2020 r.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/takrolimus

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/chloropromazyna

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/amiodaron

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/cholesterol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.