Oryginalna ulotka dla Cleodette
tabletki powlekane

produkt na receptę

Drospirenon (drospirenone)

+

Etynyloestradiol (ethinylestradiol)

Opakowanie:

21 tabletek
w 0% aptek
Tabletki antykoncepcyjne Cleodette zawierają syntetyczne pochodne żeńskich hormonów płciowych. Poza działaniem antykoncepcyjnym wykazują skuteczność w zmniejszaniu działań niepożądanych typowych dla tabletek hormonalnych. Lek Cleodette, jak większość doustnych środków antykoncepcyjnych, nie jest dostępny bez recepty, ani refundowany przez NFZ, dlatego cena preparatu w aptekach może się różnić.

więcej: Stosowanie Cleodette, skutki uboczne i interakcje Cleodette

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■

Ulotki Cleodette dla opakowania 21 tabletek.

Wybrany dokument Cleodette:
Dokument z 2021-06-22
PDF
dokument PDF dla Cleodette

Podgląd dokumentu PDF Cleodette

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-22

Ulotki innych produktów zawierających drospirenone+ethinylestradiol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cleodette, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Drospirenonum

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych

 • Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji
 • W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej

4 tygodnie lub więcej

 • Należy zachować czujnoś i skonsultowa się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwróci się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzi innej osobie.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Cleodette i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cleodette

3. Jak stosowa lek Cleodette

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cleodette

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cleodette i w jakim celu się go stosuje

Lek Cleodette jest tabletką antykoncepcyjną i jest stosowany w celu zapobiegania ciąży.

Każda tabletka zawiera niewielką iloś dwóch różnych hormonów żeńskich, to znaczy drospirenonu i etynyloestradiolu.

Tabletki antykoncepcyjne zawierają dwa hormony i są nazywane tabletkami „złożonymi”.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cleodette

Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cleodette należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia pacjentki oraz na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i zależnie od indywidualnego przypadku, może także wykonać pewne inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których należy przerwać stosowanie leku Cleodette, lub w których skuteczność leku Cleodette może by zmniejszona. W takich sytuacjach należy albo nie utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody barierowe. Nie należy stosować metody kalendarzowej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą by zawodne, ponieważ lek Cleodette zmienia miesięczne zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.

Lek Cleodette, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Cleodette

Nie należy stosowa leku Cleodette jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.

 • jeżeli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach;
 • jeżeli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych;
 • jeżeli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”)
 • jeżeli pacjentka przeszła zawał serca lub udar
 • jeżeli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może by pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru)
 • jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:
 • cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych
 • bardzo wysokie ciśnienie krwi
 • bardzo duże stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów)
 • jeżeli występują zaburzenia krzepnięcia (na przykład niedobór białka C)
 • jeżeli obecnie występuje (lub występowała kiedykolwiek w przeszłości) pewna postać migreny (z tzw. ogniskowymi objawami neurologicznymi)
 • jeżeli obecnie występuje (lub występowała kiedykolwiek w przeszłości) choroba wątroby, a czynność wątroby w dalszym ciągu jest nieprawidłowa
 • jeżeli występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek)
 • jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) nowotwór wątroby
 • jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) lub podejrzewa się raka piersi lub narządów płciowych
 • jeżeli występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy
 • jeżeli występuje uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Uczulenie to może powodować świąd, wysypkę lub obrzęk
 • jeżeli występuje wirusowe zapalenie wątroby typu C i są stosowane leki zawierające ombitaswir, parytaprewir, rytonawir i dazabuwir (patrz także punkt „Lek Cleodette a inne leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

N a l e ż y na t y ch m i ast zg ł os i s i ę do l e k a r z a

jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”.

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.

Należy powiedzie lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.

W niektórych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Cleodette lub jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego i konieczne może być też regularne badanie przez lekarza. Jeżeli występuje którykolwiek z poniższych stanów, należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Cleodette. Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Cleodette, również należy powiedzieć o tym lekarzowi.

 • jeżeli w bliskiej rodzinie występuje obecnie lub występował kiedykolwiek w przeszłości rak piersi
 • jeżeli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego
 • jeżeli u pacjentki występuje cukrzyca
 • jeżeli u pacjentki występuje depresja
 • jeżeli u pacjentki występuje choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit)
 • jeśli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS - zaburzenie krzepnięcia krwi), powodując niewydolność nerek
 • jeżeli u pacjentki występuje niedokrwistość sierpowata (dziedziczna choroba czerwonych krwinek)
 • jeżeli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt „Lek Cleodette a inne leki”)
 • jeżeli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny)
 • jeżeli u pacjentki występuje podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki
 • jeżeli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)
 • jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwróci się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpoczą przyjmowanie leku Cleodette po porodzie
 • jeżeli u pacjentki występuje zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych)
 • jeżeli pacjentka ma żylaki
 • jeżeli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (na przykład: utrata słuchu, choroba krwi zwana porfirią, wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży (opryszczka ciężarnych), choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała (pląsawica Sydenhama))
 • jeżeli u pacjentki występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości ostuda (przebarwienia skóry zwłaszcza na twarzy i szyi, tzw. „plamy ciążowe”). Jeżeli tak, należy unika bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.
 • jeżeli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub nasilać jego objawy. Należy natychmiast zgłosi się do lekarza, jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu.

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Cleodette, jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu z sytuacją, gdy terapia nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać

 • w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”)
 • w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo- zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą by trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Cleodette jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

N a l e ż y na t y ch m i ast zg ł os i s i ę do l e k a r z a , jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów? Z jakiego powodu prawdopodobnie cierpi pacjentka?

 • obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu
 • ból lub tkliwość w nodze, które mogą by odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia
 • zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze
 • zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie

Zakrzepica żył głębokich

 • nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu
 • nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może by połączony z pluciem krwią
 • ostry ból w klatce piersiowej, który może nasila się przy głębokim oddychaniu
 • ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca
 • silny ból w żołądku

Jeś l i p a c j en t k a n i e j e s t pe w n a , należy zgłosi się do lekarza, ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi

Zator tętnicy płucnej

Objawy występują najczęściej w jednym oku:

 • natychmiastowa utrata widzenia lub
 • bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)

 • ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, ociężałość
 • uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka
 • uczucie pełności, niestrawności lub z ad ł a wi en i a
 • uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka
 • pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy
 • s k r a j ne os ł ab i en i e, n i epo kó j l ub s p ł y cen i e odd e chu
 • p r zy sp i es z one l ub n i e r e g u l a r ne b i c i e s e r c a

Zawał serca

 • nagłe osłabienie lub z d r ę t w i e n i e twarzy, rąk lub nóg, Udar s z c z e g ó l n i e po j edn e j s tr o n i e c i a ł a
 • nagłe splątanie, z abu r z en i a m ó w i en i a l ub r o z u m i en ia
 • na g ł e z abu r z en i a w i d z en i a w jednym lub obydwu oczach
 • nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji
 • nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny
 • u tr a t a p r zy t o m ności l ub o m d l e n i e z drgawkami lub bez drgawek

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może by zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru

 • obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub ramion
 • silny ból w żołądku (ostry brzuch)

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

 • Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Cho
 • te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
 • Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.
 • Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.
 • W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzy
 • się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może by również większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej

Po pierwszym roku ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu z sytuacją, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Cleodette, ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku Cleodette jest niewielkie.

W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.

W okresie roku, u około 5 do 7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel1, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.

W okresie roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające drospirenon, np. lek Cleodette, powstaną zakrzepy krwi.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej).

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Cleodette Około 9-12 na 10 000 kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Cleodette jest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększy to ryzyko. Ryzyko jest większe:

 • jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m );
 • jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;
 • jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może by
 • konieczne przerwanie stosowania leku Cleodette na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Cleodette, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowi
 • stosowanie leku.
 • wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);
 • jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Cleodette.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Cleodette, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Cleodette jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

 • z wiekiem (powyżej około 35 lat)
 • jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Cleodette, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zaleci stosowanie innego rodzaju antykoncepcji
 • jeśli pacjentka ma nadwagę
 • jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze
 • jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również by w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru
 • jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów)
 • jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą
 • jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków)
 • jeśli pacjentka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może by jeszcze bardziej zwiększone.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Cleodette, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

Lek Cleodette a rak

U kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne, nieznacznie częściej obserwuje się raka piersi, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem leku. Na przykład, może tak być, że więcej nowotworów jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne, ponieważ kobiety te są częściej badane przez lekarzy. Częstość występowania nowotworów piersi stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ważne jest, aby badać piersi regularnie oraz skontaktować się z lekarzem, kiedy pacjentka wyczuje jakikolwiek guzek.

U kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne opisywano, w rzadkich przypadkach, łagodne nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach, złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli pacjentka poczuje nietypowy silny ból brzucha, powinna skontaktować się z lekarzem.

Krwawienie międzymiesiączkowe

Przez pierwsze kilka miesięcy przyjmowania leku Cleodette może występować nieoczekiwane krwawienie (krwawienia poza tygodniem przerwy). Jeżeli takie krwawienie występuje dłużej niż przez kilka miesięcy, lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach, lekarz powinien ustali przyczynę.

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie podczas tygodnia przerwy

Jeżeli przyjmowano wszystkie tabletki zgodnie z zaleceniem, nie wystąpiły wymioty ani nasilona biegunka i nie przyjmowano żadnych innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby wystąpiła ciąża.

Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi kolejno dwa razy, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży.

Należy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego blistra dopóki pacjentka nie uzyska pewności, że nie jest w ciąży.

Lek Cleodette a inne leki

Zawsze należy powiedzie lekarzowi, jakie leki, także ziołowe, pacjentka już przyjmuje. Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub dentyście, przepisującemu inny lek (lub farmaceucie), że pacjentka stosuje lek Cleodette. Mogą oni poinformować o konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo.

Niektóre leki mogą obniżać stężenie leku Cleodette we krwi i powodować, że będzie on mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą wywołać nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to:

 • leków stosowanych w leczeniu:
 • padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat)
 • gruźlicy (np. ryfampicyna)
 • zakażenia HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw.inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy takie jak rytonawir, newirapina) lub innych chorób zakaźnych (gryzeofulwina,)
 • wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bozentan)
 • leków ziołowych zawierających ziele dziurawca.

Lek Cleodette może wpływać na działanie innych leków np.:

 • leków zawierających cyklosporynę
 • leków przeciwpadaczkowych zawierających lamotryginę (może doprowadzi do zwiększenia częstości napadów padaczkowych).

Nie należy podawać leku Cleodette pacjentkom z wirusowym zapaleniem wątroby typu C stosującym leki zawierające ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir i dazabuwir, ponieważ może to powodować zwiększenie wyników badań czynności wątroby we krwi (zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego

AlAT).

Lekarz przepisze inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami.

Lek Cleodette może zostać ponownie zastosowany około 2 tygodnie po zakończeniu tego leczenia. Patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku Cleodette”.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzi się lekarza lub farmaceuty.

Lek Cleodette z jedzeniem i piciem Lek Cleodette może by stosowany z jedzeniem lub bez jedzenia, w razie potrzeby z niewielką ilością wody.

Badania laboratoryjne

Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzie lekarzowi lub personelowi laboratorium, że stosuje się tabletki antykoncepcyjne, ponieważ doustne hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

C i ą ża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie może przyjmować leku Cleodette. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Cleodette, powinna natychmiast przerwa jego stosowanie i skontaktowa się z lekarzem. Jeśli pacjentka chce zajść w ciążę, może w każdym momencie przerwać stosowanie leku Cleodette (patrz także „Przerwanie stosowania leku Cleodette”).

K a r m i en ie p i e r s ią

Zwykle nie zaleca się stosowania leku Cleodette, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce stosować tabletki antykoncepcyjne w okresie karmienia piersią, powinna skontaktowa się ze swoim lekarzem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może by w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzi się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji sugerujących, że stosowanie leku Cleodette wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

Lek Cleodette zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Cleodette

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwróci się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Cleodette codziennie, w razie potrzeby z niewielką ilością wody.

Można przyjmowa tabletki z jedzeniem lub bez, ale należy przyjmować je codziennie, mniej więcej o tej samej porze.

Blister zawiera 21 tabletek. Obok każdej tabletki wydrukowany jest dzień tygodnia, w którym należy przyjąć tabletkę. Jeśli, na przykład stosowanie tabletek rozpoczyna się w środę, należy wziąć tabletkę, obok której wydrukowany jest napis „śr.”. Należy przesuwać się zgodnie z kierunkiem strzałki na blistrze, aż wszystkie 21 tabletek zostanie przyjęte.

Następnie nie należy przyjmować tabletek przez 7 dni. Podczas tych 7 dni, kiedy nie przyjmuje się tabletek (inaczej zwanych też tygodniem przerwy) powinno wystąpi krwawienie. To tak zwane „krwawienie z odstawienia”, które zwykle rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu tygodnia przerwy.

W 8. dniu po przyjęciu ostatniej tabletki leku Cleodette (to znaczy po 7-dniowej przerwie), należy rozpocząć kolejny blister, niezależnie od tego czy krwawienie ustało czy nie. Oznacza to, że należy rozpocząć każdy kolejny blister w tym samym dniu tygodnia, a krwawienie z odstawienia powinno występować w tych samych dniach każdego miesiąca.

Jeżeli pacjentka stosuje lek Cleodette w powyższy sposób, jest chroniona przed ciążą także w ciągu 7 dni, w których nie przyjmuje tabletek.

Kiedy można zacząć pierwszy blister?

Je ż e l i n i e s t os o w a no ś r o d ków an t yk o nc e p c y j n yc h z a w i e r a j ą c y c h h o r m ony w p op r z e dn i m m i es i ą c u.

Przyjmowanie leku Cleodette należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (to znaczy w pierwszym dniu miesiączki). Jeżeli pacjentka zacznie przyjmowa lek Cleodette w pierwszym dniu miesiączki, jest natychmiast chroniona przed ciążą. Można też rozpocząć przyjmowanie leku w dniach 2-5 cyklu, ale wtedy trzeba stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.

Z m i a n a ze z ł o ż o n e go ho r m o na l n e go ś ro d ka an t yk o n c e pc y j n e go l ub z ł o żo ne go a n t yk on c e p c y j n e go s y s t e m u t e r a p eu t y c z ne g o dopoch w o w e g o l ub s y s t e m u tr a n sd e r m a l ne g o.

Można rozpocząć przyjmowanie leku Cleodette następnego dnia po przyjęciu ostatniej czynnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) z poprzedniego opakowania, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu bez tabletek poprzedniego środka antykoncepcyjnego (lub po ostatniej tabletce poprzedniego środka antykoncepcyjnego niezawierającej substancji czynnych).

W przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy postępowa zgodnie z zaleceniami lekarza.

Z m i ana z m e t ody w y ł ąc z n i e p r o g e s t a g eno w e j ( m i n i t a b l e t k a z a w i e r a j ąca p r o g e s t a g en, w s t r z y k n i ęc i e, i m p l ant l ub s y s t em d o m ac i c z ny u w a l n i a j ący p r o g es t a g en ) .

Można przestawi się w dowolnym dniu z minitabletek zawierających tylko progestagen (z implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, lub z postaci we wstrzyknięciach w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia), ale we wszystkich tych przypadkach trzeba stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Po po r o n i e n i u

Postępować zgodnie z zaleceniami swojego lekarza.

Po u r od z e n i u d z i ec k a

Po urodzeniu dziecka, można zacząć przyjmowanie leku Cleodette od 21. do 28. dnia po porodzie.

Jeżeli pacjentka rozpocznie przyjmowanie leku później niż w 28. dniu, należy stosować tzw. barierową metodę antykoncepcyjną (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Cleodette.

Jeżeli, po urodzeniu dziecka, pacjentka prowadziła współżycie płciowe, przed (ponownym) rozpoczęciem stosowania leku Cleodette, pacjentka powinna najpierw upewni się, że nie jest w ciąży lub powinna zaczekać do następnego krwawienia miesiączkowego.

Je ż e l i p a c j en t k a k a r m i p i ers i ą i ch ce ( po no w n i e) r o z p ocz ąć p r z y j m o w an i e l e k u C l e o de tte po u r o d z en i u d z i ec k a.

Należy przeczytać punkt „Karmienie piersią”.

Jeżeli pacjentka nie jest pewna, kiedy zacząć przyjmować lek, powinna poradzi się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cleodette

Nie ma doniesień o ciężkich, szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek leku

Cleodette.

W przypadku zastosowania kilku tabletek jednocześnie, mogą wystąpi nudności i wymioty. U młodych dziewcząt może wystąpi krwawienie z pochwy.

W przypadku zastosowania zbyt wielu tabletek leku Cleodette lub połknięcia ich przez dziecko, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Cleodette

 • Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona. Tabletkę należy przyją tak szybko jak to możliwe, a następnie przyjmować kolejne tabletki o zwykłej porze.
 • Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą może być zmniejszona. Im więcej tabletek pominięto, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

Ryzyko niepełnej ochrony przed ciążą jest największe, jeżeli zapomni się tabletki na początku lub na końcu blistra. Dlatego należy przestrzegać poniższych zasad (patrz też schemat poniżej):

Pominięcie więcej niż jednej tabletki w tym blistrze

Należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie jednej tabletki w tygodniu 1.

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe nawet, jeżeli oznacza to, że trzeba przyją dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmowa o zwykłej porze i stosować dodatkowe zabezpieczenia, na przykład prezerwatywy, przez następne 7 dni. Jeżeli odbyło się stosunek płciowy w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie jednej tabletki w tygodniu 2.

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe nawet, jeżeli oznacza to, że trzeba przyją dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmowa o zwykłej porze. Ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń.

Pominięcie jednej tabletki w tygodniu 3.

Są dwie możliwości do wyboru:

1. Przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe nawet, jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmowa o zwykłej porze. Zamiast okresu wolnego od tabletek, należy rozpocząć od razu przyjmowanie tabletek z następnego blistra. Najprawdopodobniej miesiączka wystąpi pod koniec drugiego blistra, ale może wystąpi także plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra.

2. Można także przerwa stosowanie tabletek z blistra i przejś bezpośrednio do 7-dniowego okresu bez tabletek (zanotować dzień, w którym zapomniało się przyjąć tabletkę). Jeżeli chce się rozpocząć nowy blister w swoim ustalonym dniu rozpoczynającym, okres bez tabletek można skróci do mniej niż 7 dni.

Jeżeli postępuje się według jednego z tych dwóch zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.

Jeżeli pacjentka zapomniała przyją którąkolwiek z tabletek z blistra, a w pierwszym okresie bez tabletek nie wystąpiło krwawienie, może to oznacza

że pacjentka jest w ciąży. W tym przypadku przed rozpoczęciem następnego blistra należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia więcej niż

1 tabletki z 1 blistra

Należy zwróci się do lekarza o poradę t a k w 1.

tyg odn iu

Cz y pa cj en tk a ws pó łż ył a w ty go dn iu p o p r z e d z a j ą c y m p o m i n i ę c i e p r z y j ę c i a t a b l e t k i

nie

Przyjąć pomini tabletkę

Stosowa dodatkową barierową metodę antykoncepc (prezerwaty przez kolejne

7 dni

Dokończy przyjmowanie tabletek z blistr

P o m i n i ę c i e p r z y j ę c i a t w w 2. tygodniu w 3. tygodniu

z

pr

z y j m o w a n i u ta b le te k n al e ż y r o z p o c z ą ć st o s o w a n ie ta b le te k z n a st ę p n e g o b li st r a lub

Natychmiast przerwać przyjmowanie t

Rozpocząć tygodniową przerwę (nie dłuższą niż uwzględniaj dzień pomin tabletki)

Następnie rozpocząć przyjmowan tabletek z następnego blistra

Co należy zrobić, jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka

Jeżeli wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki lub wystąpiła ciężka biegunka, istnieje ryzyko, że substancje czynne z tabletki nie zostały całkowicie wchłonięte do organizmu.

Sytuacja jest prawie taka sama jak w przypadku pominięcia zastosowania tabletki. Po wymiotach lub biegunce należy możliwie szybko przyją jeszcze jedną tabletkę z rezerwowego blistra. Jeżeli to możliwe, należy przyjąć ją w ciągu 12 godzin po normalnym czasie przyjmowania tabletki. Jeżeli nie jest to możliwe lub upłynęło ponad 12 godzin, należy postępować według zaleceń podanych w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Cleodette”.

Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć

Nawet, jeśli nie jest zalecane, opóźnienie wystąpienia krwawienia jest możliwe przez przejście bezpośrednio do nowego blistra leku Cleodette z pominięciem okresu bez tabletek, aż do jego końca.

Może wystąpi plamienie lub krwawienie miedzymiesiączkowe podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra. Po zwykłym 7-dniowym okresie bez tabletek, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra.

Można zapytać swojego lekarza o radę przed podjęciem decyzji o opóźnieniu wystąpienia krwawienia.

Zmiana pierwszego dnia krwawienia: co należy wiedzieć

Jeżeli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z instrukcją, krwawienie rozpocznie się w tygodniu bez tabletek. Jeżeli trzeba zmieni ten dzień, robi to się przez skrócenie (a l e n i g dy n i e w y d ł u ż en i e - m a k s y m a l n i e 7 d n i ! ) okresu bez tabletek. Na przykład, jeżeli okres bez tabletek rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chce zmieni dzień na wtorek (3 dni wcześniej), należy rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli przerwa w stosowaniu leku zostanie bardzo skrócona (na przykład do 3 dni lub krócej), może wystąpi krwawienie podczas tych dni. W wyniku tego mogą wystąpi plamienia lub krwawienie międzymiesiączkowe.

Jeżeli pacjentka nie jest pewna, jak ma postępować, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Cleodette

Stosowanie leku Cleodette można przerwać, kiedy się tylko chce. Jeżeli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna poradzi się lekarza, co do innych skutecznych metod kontroli urodzin. Jeżeli pacjentka chce zajś w ciążę, powinna przerwa stosowanie leku Cleodette i poczeka do wystąpienia miesiączki, zanim rozpocznie próby zajścia w ciążę. W ten sposób łatwiej jest obliczy spodziewany termin porodu.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwróci się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjentka uważa za związane ze stosowaniem leku Cleodette, należy skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Cleodette”.

Następujące działania niepożądane zostały powiązane ze stosowaniem leku Cleodette.

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczy nie więcej niż 1 na 10 pacjentek):

 • wahania nastroju
 • ból głowy
 • ból brzucha (żołądka)
 • trądzik
 • ból piersi, powiększenie piersi, tkliwość piersi, bolesne lub nieregularne miesiączki
 • zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczy nie więcej niż 1 na 100 pacjentek):

 • kandydoza (zakażenie grzybicze)
 • opryszczka wargowa (Herpes simplex)
 • reakcje alergiczne
 • zwiększony apetyt
 • depresja, nerwowość, zaburzenia snu
 • odczuwanie mrowienia i drętwienia, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zaburzenia widzenia
 • zaburzenia rytmu serca lub niezwykle szybki rytm serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, migrena, żylaki
 • ból gardła
 • nudności, wymioty, zapalenie żołądka i (lub) jelit, biegunka, zaparcia
 • nagły obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych (np. języka lub gardła), i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), wypadanie włosów (łysienie), egzema, świąd, wysypki, suchoś
 • skóry, zaburzenia skóry tłustej (łojotokowe zapalenie skóry)
 • ból szyi, ból kończyn, skurcze mięśni
 • zakażenie pęcherza moczowego
 • guz piersi (łagodny i rak), wydzielanie mleka u kobiet, które nie są w ciąży (mlekotok), torbiele jajników, nagłe zaczerwienienie twarzy, brak miesiączek, bardzo obfite miesiączki, upławy z pochwy, suchość pochwy, ból w dolnej części brzucha (miednica), nieprawidłowy rozmaz szyjkowy (metodą Papanicolau lub Pap smear), zmniejszenie popędu seksualnego
 • zatrzymanie płynów, brak energii, silne pragnienie, zwiększone pocenie się
 • zmniejszenie masy ciała.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczy nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentek):

 • astma
 • zaburzenia słuchu
 • rumień guzowaty (objawiający się bolesnymi, czerwonymi guzkami na skórze)
 • rumień wielopostaciowy (objawiający się wysypką z czerwonymi, bolesnymi obwódkami)
 • szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:
 • w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich)
 • w płucach (np. zatorowość płucna)
 • zawał serca
 • udar, mini udar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny,
 • zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku.

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może by większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e email: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzi więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cleodette

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosowa tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usuną leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartoś opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cleodette

 • Substancjami czynnymi leku są 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
 • Pozostałe składniki leku to:
 • Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, powidon K-30, kroskarmeloza sodowa, polisorbat 80, magnezu stearynian.
 • Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda lek Cleodette i co zawiera opakowanie

Różowe, okrągłe tabletki powlekane.

Lek Cleodette jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych każdy.

Blistry mogą by umieszczone w etui do przechowywania blistrów.

Podmiot odpowiedzialny Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia

Wytwórca Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n, Poligono Industrial Navatejera

Villaquilambre, 24008 León

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwróci się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta.

Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2017


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/lewonorgestrel

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.