Oryginalna ulotka dla Ciprolon 500 mg
tabletki powlekane

produkt na receptę

Cyprofloksacyna (ciprofloxacin)

Dawka:

500 mg
brak ofert

Opakowanie:

10 tabletek
w 0% aptek

Ulotki Ciprolon 500 mg dla opakowania 10 tabletek (500 mg).

Wybrany dokument Ciprolon 500 mg:
Dokument z 2019-05-16
PDF
dokument PDF dla Ciprolon 500 mg

Podgląd dokumentu PDF Ciprolon 500 mg

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2019-05-16

Ulotki innych produktów zawierających ciprofloxacin

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - PIL_Ciprolon(All)_National_corrected

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ciprolon 250 mg, tabletki powlekane Ciprolon 500 mg, tabletki powlekane Ciprolon 750 mg, tabletki powlekane (Ciprofloxacinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Ciprolon i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprolon

3. Jak stosować Ciprolon

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Ciprolon

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ciprolon i w jakim celu się go stosuje

Lek Ciprolon jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Substancją czynną jest cyprofloksacyna.

Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

Dorośli Lek Ciprolon jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

 • zakażenia układu oddechowego,
 • długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok,
 • zakażenia układu moczowego,
 • zakażenia jąder lub kanalików nasiennych,
 • zakażenia narządów płciowych u kobiet,
 • zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich,
 • zakażenia kości i stawów,
 • leczenie zakażeń u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia),
 • zapobieganie zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia),
 • zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez bakterię Neisseria meningitidis,
 • narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić dodatkowy antybiotyk, do zastosowania razem z lekiem Ciprolon.

Dzieci i młodzież Lek Ciprolon jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

 • zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę,
 • powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek),
 • narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Lek Ciprolon może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ciprolon

Kiedy nie stosować leku Ciprolon

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2: Ciprolon a inne leki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ciprolon

Należy poinformować lekarza:

 • jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku,
 • jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne,
 • jeśli u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak Ciprolon,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni),
 • jeśli u pacjenta występował w przeszłości nieprawidłowy rytm serca (arytmia).

Podczas stosowania leku Ciprolon

Jeżeli podczas przyjmowania leku Ciprolon wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku

Ciprolon.

 • Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprolon i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ciprolon i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.
 • Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne schorzenia neurologiczne, takie jak: niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić działania uboczne ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprolon i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Po pierwszym przyjęciu leku Ciprolon mogą wystąpić reakcje psychiczne. Jeśli u pacjenta występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Ciprolon. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprolon i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciprolon i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Ciprolon, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa, albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku

Ciprolon, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

 • Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o tym, że stosuje się lek Ciprolon.
 • Lek Ciprolon może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli pacjent zauważy następujące objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Ciprolon i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Lek Ciprolon może zmniejszać liczbę białych krwinek co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeżeli pacjent zauważy, że podczas zakażenia występują takie objawy jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy z układem moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.
 • Jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny stwarza ryzyko wystąpienia niedokrwistości (anemii).
 • Podczas przyjmowania leku Ciprolon skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

Ciprolon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie można stosować leku Ciprolon jednocześnie z tyzanidyną, ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2: Kiedy nie stosować leku

Ciprolon).

Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w reakcję z lekiem Ciprolon.

Przyjmowanie leku Ciprolon jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze.

Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

 • warfaryna lub inne podobne leki zapobiegające krzepnięciu krwi – może nasilać się krwawienie,
 • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej) – może zwiększać się stężenie leku Ciprolon we krwi,
 • metotreksat (stosowany w leczeniu choroby nowotworowej, łuszczycy, oraz choroby reumatycznej) – może zwiększać się jego stężenie we krwi,
 • teofilina (stosowana w zaburzeniach oddechowych, np. w leczeniu astmy oskrzelowej) – może zwiększać się jej stężenie we krwi,
 • klozapina (stosowana w leczeniu schizofrenii) – może zwiększać się jej stężenie we krwi,
 • ropinirol (stosowany w leczeniu choroby Parkinsona) – może zwiększać się jego stężenie we krwi,
 • fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki) – może zmienić się jej stężenie we krwi.

Lek Ciprolon może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

 • pentoksyfilina (stosowana w leczeniu zaburzeń krążenia krwi w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych),
 • kofeina.

Niektóre leki osłabiają działanie leku Ciprolon. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent je stosuje lub zamierza zastosować:

 • leki zobojętniające sok żołądkowy (oprócz leków blokujących tzw. receptory H2),
 • sukralfat (stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy),
 • sewelamer (stosowany u pacjentów ze zwiększonym stężeniem fosforanów we krwi),
 • leki i suplementy diety zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo.

Jeżeli zastosowanie tych produktów jest konieczne, to lek Ciprolon należy przyjąć około dwie godziny przed ich zastosowaniem lub po upływie przynajmniej czterech godzin po ich przyjęciu.

Ciprolon z jedzeniem i piciem

Jeżeli lek Ciprolon nie jest przyjmowany w czasie posiłków, nie należy w czasie przyjmowania tabletki jeść ani pić żadnych produktów nabiałowych (takich jak mleko czy jogurt) ani napojów z dodatkiem wapnia, ponieważ może to wpływać na wchłanianie substancji czynnej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać stosowania leku Ciprolon w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Nie należy przyjmować leku Ciprolon podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Ciprolon może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Ciprolon.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować Ciprolon

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Ciprolon należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe. Tabletki należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości co do liczby stosowanych tabletek i sposobu przyjmowania leku Ciprolon, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

 • Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ mają nieprzyjemny smak.
 • Najlepiej przyjmować tabletki mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.
 • Tabletki można przyjmować w porze posiłku lub między posiłkami. Wapń, który wchodzi w skład posiłku, nie ma istotnego wpływu na wchłanianie. Nie należy jednak przyjmować leku Ciprolon wyłącznie z produktami nabiałowymi, takimi jak mleko czy jogurt lub z wzbogacanymi sokami owocowymi (np. sok pomarańczowy wzbogacany w wapń).

Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Ciprolon pić dużo płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ciprolon

Jeżeli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Ciprolon

Należy jak najszybciej przyjąć normalną dawkę, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z tym, co przepisał lekarz. Jeżeli jednak nadeszła pora przyjmowania następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i kontynuować jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez lekarza tabletki.

Przerwanie stosowania leku Ciprolon

Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

 • nudności (mdłości), biegunka (patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności),
 • bóle stawów u dzieci.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób):

 • nadkażenia grzybicze,
 • duże stężenie eozynofili  rodzaju białych krwinek,
 • utrata apetytu (anoreksja),
 • nadmierna aktywność lub pobudzenie,
 • ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem lub zaburzenia smaku,
 • wymioty, ból żołądka, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga) lub wiatry,
 • zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi [aminotransferazy i (lub) bilirubina],
 • wysypka, swędzenie skóry lub pokrzywka,
 • ból stawów u dorosłych,
 • osłabienie czynności nerek,
 • bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie) lub gorączka,
 • zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób):

 • zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być śmiertelne), patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności,
 • zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zwiększona lub zmniejszona liczba czynnika krzepnięcia krwi (płytki krwi),
 • reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy),
 • podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia),
 • splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub omamy,
 • uczucie kłucia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry, drżenie, drgawki (patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności) lub zawroty głowy,
 • problemy ze wzrokiem,
 • szumy uszne, utrata słuchu, zaburzenia słuchu,
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia),
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi lub omdlenie,
 • płytki oddech, w tym objawy astmy,
 • zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (z zastojem żółci) lub zapalenie wątroby,
 • wrażliwość na światło (patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności),
 • ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub skurcze,
 • niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności), zapalenie układu moczowego,
 • zatrzymanie płynu lub nadmierne pocenie się,
 • nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombina) lub podwyższona aktywność enzymu o nazwie amylaza.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna);

niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), która może być śmiertelna oraz zahamowanie czynności szpiku kostnego, które również może być śmiertelne (patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności),

 • ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, który może być śmiertelny – choroba posurowicza), patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności,
 • zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne), patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności,
 • migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), zaburzenia węchu, ucisk na mózg (ciśnienie wewnątrzczaszkowe),
 • zaburzone widzenie kolorów,
 • zapalenie ściany naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń),
 • zapalenie trzustki,
 • obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu,
 • niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny); różne wykwity lub wysypki na skórze (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka),
 • osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna – zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa), patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności, stosując lek Ciprolon”;

nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • problemy związane z układem nerwowym, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie kończyn,
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca, nieregularne bicie serca („torsade de pointes”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ciprolon

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Bez specjalnych zaleceń.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku tekturowym po „Termin ważności” lub „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ciprolon

Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna w postaci cyprofloksacyny chlorowodorku jednowodnego.

Ciprolon 250 mg: jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku jednowodnego cyprofloksacyny (293 mg).

Ciprolon 500 mg: jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku jednowodnego cyprofloksacyny (586 mg).

Ciprolon 750 mg: jedna tabletka powlekana zawiera 750 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku jednowodnego cyprofloksacyny (879 mg).

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, olej roślinny uwodorniony;

otoczka tabletki: talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, hypromeloza, symetykon, emulsja, poliakrylanu dyspersja 30%.

Jak wygląda Ciprolon i co zawiera opakowanie Ciprolon 250 mg, 500 mg i 750 mg ma postać białych powlekanych tabletek. Po jednej stronie tabletki jest rowek dzielący, który służy do przełamania tabletki w celu ułatwienia połknięcia, a nie podziału dawki leku na połowę.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/Aluminium. Jeden blister zawiera 10 tabletek. Blistry pakowane są w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.,

Estrada do Rio da Mó, 8, 8 A e 8 B,

Fervença 2705-906 Terrugem SNT,

Portugalia

Telefon: 00351/ 21 96 08 410

Faks: 00351/ 21 96 15 102

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.