---

Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja,

Liksysenatyd (lixisenatide)

,

Insulina glargine (insulin glargine)

, Sanofi-Aventis

Dawka:

(300 j.m. + 99 mcg)/3 ml

Opakowanie:

3 wstrzykiwacze 3 ml
w 18% aptek, refundowany

Koszyk:

100+ aptek z Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 315,07 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 94,52 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 •  Pokaż mapę 
  ---

  Więcej informacji o Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml

  Suliqua to lek w postaci zastrzyków do stosowania w leczeniu cukrzycy typu 2. Zawiera insulinę glargine oraz liksysenatyd. Wskazany jest w leczeniu dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii, wspomagająco z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, w uzupełnieniu leczenia metforminą lub metforminą stosowaną z inhibitorami kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT-2).

  więcej: Stosowanie Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml, skutki uboczne i interakcje Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml

  Jak działa Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml?

  • Wpływa na poprawę kontroli glikemii.
  • Insulina glargine wpływa na stężenie cukru we krwi na czczo.
  • Liksysenatyd wpływa na poposiłkowe stężenie cukru we krwi.
  • Insulina glargine reguluje metabolizm glukozy. Pobudza obwodowe zużycie glukozy, szczególnie przez mięśnie i tkankę tłuszczową. Hamuje wytwarzanie glukozy w wątrobie. Hamuje lipolizę i proteolizę. Nasila syntezę białek.
  • Liksysenatyd jest agonistą receptora glukagonopodobnego peptydu typu 1 (GLP-1). Stymuluje wydzielanie insuliny, gdy stężenie cukru we krwi jest podwyższone. Nie wpływa na wydzielanie insuliny przy normoglikemii co zmniejsza ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Hamuje wydzielanie glukagonu. Spowalnia opróżnianie żołądka co zmniejsza wchłanianie glukozy z posiłków.

  Nie używaj Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml, jeśli:

  • masz nadwrażliwość na składniki preparatu,
  • występują u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności nerek lub schyłkowa niewydolność nerek,
  • chorujesz na cukrzycę typu 1,
  • stwierdzono u Ciebie cukrzycową kwasicę ketonową,
  • cierpisz na ciężkie zaburzenia układu pokarmowego jak np. ciężka gastropareza,
  • wstrzykiwacz jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo,
  • płyn we wstrzykiwaczu nie jest bezbarwny, przezroczysty, występują w nim cząstki stałe lub ma inną konsystencję niż woda.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml?

  • Wstrzykiwacz preparatu Suliqua 100 J.M./ml + 33 mcg/ml dostarcza dawki jednostkowe między 30 a 60 jednostek insuliny glargine w skojarzeniu z 10 - 20 mcg liksysenatydu (wstrzykiwacz Suliqua (30-60)).
  • Przed rozpoczęciem stosowania preparatu Suliqua należy przerwać leczenie dotychczasową insuliną bazalną lub agonistą receptora glukagonopodobnego peptydu typu 1 (GLP-1) np. liraglutydem albo doustnego leku obniżającego stężenie cukru we krwi innego niż metformina lub metformina stosowana z inhibitorami kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT-2).
  • U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami pracy nerek lub zaburzeniami czynności pracy wątroby może być konieczne indywidualne dostosowanie dawki.
  • W przypadku podróży wiążących się ze zmianą strefy czasowej należy skonsultować się z lekarzem w celu dostosowania dawki i pory podania leku.

  Jak stosować Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml?

  Dawkę preparatu Suliqua ustala się indywidualnie w zależności od historii choroby danego pacjenta, a także odpowiedzi na zaproponowane leczenie. Suliqua stosuje się 1 raz na dobę w ciągu godziny poprzedzającej posiłek. Produkt leczniczy wstrzykuje się podskórnie w brzuch, udo lub okolice mięśnia naramiennego.

  Zmiana wielkości dawki lub godziny podawania preparatu powinna odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza i odpowiednim kontrolowaniem poziomu cukru we krwi.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml?

  • Optymalizacja dawki leku Suliqua powinna opierać się na analizie pomiarów poziomu cukru we krwi na czczo.
  • Należy codziennie zmieniać miejsce podania preparatu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia lipodystrofii i amyloidozy skórnej.
  • Preparat Suliqua należy podawać wyłącznie przy zastosowaniu nowej igły. Nie należy podawać leku kilkukrotnie tą samą igłą.
  • Zaleca się szczególne monitorowanie pacjentów w stanach zwiększonego ryzyka wystąpienia hipoglikemii (np. intensywny wysiłek fizyczny, spożycie alkoholu, opuszczenie posiłków, zaburzenia endokrynologiczne). Może być konieczne wprowadzenie korekty dawkowania.
  • Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania leku Suliqua u osób, u których w przeszłości wystąpiło zapalenie trzustki. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zapalenie trzustki (np. stały, silny ból brzucha) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
  • W trakcie stosowania leku Suliqua mogą występować zaburzenia układu pokarmowego prowadzącego do odwodnienia. Należy dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu.
  • W przypadku pacjentów stosujących pochodne kumaryny,np. warfarynę, zaleca się częste kontrolowanie wartości wskaźnika INR w czasie rozpoczęcia lub zakończenia kuracji lekiem Suliqua.
  • Osoby słabowidzące lub niewidome powinny zapewnić sobie pomoc osoby dobrze widzącej.

  Czy mogę łączyć Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml z innymi lekami?

  • Suliqua może być stosowana łącznie z metforminą lub metforminą stosowaną z inhibitorami kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT-2) np. dapagliflozyną.
  • Nie należy stosować preparatu Suliqua łącznie z pochodną sulfonylomocznika (np. glibenklamidem) ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia hipoglikemii.
  • Liksysenatyd może zmniejszać szybkość wchłaniania innych preparatów leczniczych. Zaleca się zachowanie ostrożności przy stosowaniu leku Suliqua z lekami wymagającymi szybkiego wchłaniania w żołądku lub jelitach, o wąskim indeksie terapeutycznym lub wymagających monitorowania pacjenta.
  • W przypadku leków, których działanie zależne jest od osiągniętego stężenia progowego (np. antybiotyki) oraz preparatów dojelitowych należy podawać je co najmniej 1 godzinę przed lub 4 godziny po podaniu leku Suliqua.
  • Łączne stosowanie preparatu Suliqua z lekami, które mogą nasilać działanie hipoglikemizujące (np. fibraty, fluoksetyna) zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii.
  • Łączne stosowanie leków, które mogą podwyższać stężenie cukru we krwi (np. kortykosteroidy) może osłabiać działanie leku Suliqua.
  • Leki beta-adrenolityczne (np. bisoprolol), klonidyna, sole litu, alkohol mogą osłabiać lub nasilać działanie insuliny.
  • Pentamidyna może spowodować wystąpienie hipoglikemii, po której może wystąpić hiperglikemia co może wpływać na działanie leku Suliqua.
  • Nie należy mieszać preparatu Suliqua z innymi insulinami ani rozcieńczać, ponieważ może to spowodować np. wytrącenie insuliny, zmianę działania leku.

  Czy mogę łączyć Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml z alkoholem?

  Alkohol może osłabiać lub nasilać działanie insuliny. Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas kuracji lekiem Suliqua.

  Czy po zastosowaniu Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml mogę prowadzić pojazdy?

  Stosowanie leku Suliqua nie wywiera lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych należy podjąć środki zapobiegawcze wystąpieniu ewentualnej hipoglikemii.

  W przypadku osób ze skłonnością do częstych hipoglikemii oraz osób, u których nie występują wczesne objawy hipoglikemii należy rozważyć bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów mechanicznych.

  Czy mogę stosować Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml będąc w ciąży?

  Nie należy stosować preparatu Suliqua u kobiet w ciąży. Zaleca się stosowanie skutecznej metody antykoncepcji przez cały okres kuracji.

  Czy po zastosowaniu Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml mogę karmić piersią?

  Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml?

  Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych leku Suliqua należą:

  • hipoglikemia,
  • zawroty głowy,
  • nudności, wymioty,
  • biegunka,
  • reakcje w miejscu wstrzyknięcia,
  • lipodystrofia i amyloidoza skórna.

  Działania niepożądane ze strony układu pokarmowego mają charakter łagodny i przemijający w trakcie leczenia.

  Pełen opis działań niepożądanych, wraz z częstością ich występowania, znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania leku.

  Skład Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml

  • Substancje czynne w 1 ml Suliqua: 100 jednostek insuliny glargine i 33 mcg liksysenatydu.
  • Substancje pomocnicze: metakrezol, glicerol 85%, metionina, chlorek cynku, stężony kwas solny, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań.

  Jak przechowywać Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml?

  Preparat Suliqua należy przechowywać miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu, w lodówce w temperaturze 2-8°C.

  Przed pierwszym użyciem należy wyjąć wstrzykiwać z lodówki i przechowywać w temperaturze poniżej 25°C przez 1-2 godziny. Po pierwszym użyciu wstrzykiwać należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C przez maksymalnie 28 dni.

  Źródła

  • Ulotka dla pacjenta.
  • Charakterystyka produktu leczniczego.

  Skład Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml

  • Substancje czynne w 1 ml Suliqua: 100 jednostek insuliny glargine i 33 mcg liksysenatydu.
  • Substancje pomocnicze: metakrezol, glicerol 85%, metionina, chlorek cynku, stężony kwas solny, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań.

  Kto może wystawić receptę na Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Ceny po refundacji, 3 wstrzykiwacze 3 ml, (300 j.m. + 99 mcg)/3 ml

  Limit
  315,07 zł
  Odpłatność 100%
  315,07 zł
  Odpłatność 30%
  94,52 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/ml aptekach

  Wszystkie opakowania Suliqua 100 J.M./ml + 33 Mcg/mlw 18% aptek
  3 wstrzykiwacze 3 mlw 18% aptek
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Ciasteczka

  Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.