Oryginalna ulotka dla Tran Hasco kapsułki

oleum jecoris aselli

Lek bez recepty

Produkt o kategorii ATC A11CB: Problemy pokarmowe, Witaminy, Preparaty witamin A i D, Preparaty witaminy A w połączeniu z witaminą D.

Produkt przypisany do tematów: Odporność, Tran, Niewydolność serca.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 60 kapsułek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka Tran Hasco_2014.04.02_clean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta TRAN HASCO

500 mg, kapsułki miękkie (Iecoris Aselli Oleum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Tran Hasco i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tran Hasco

3. Jak stosować lek Tran Hasco

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Tran Hasco

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tran Hasco i w jakim celu się go stosuje

Olej wątłuszowy (Iecoris Aselli Oleum) otrzymywany jest z wątroby dorsza (Gadus morrhua Linné) i innych ryb z rodziny dorszowatych (Gadidae).

Głównymi składnikami oleju wątłuszowego są: Witamina A - odgrywa istotną rolę w procesie widzenia, jest niezbędna do wzrostu, rozwoju i czynności nabłonka skóry i błony śluzowej oraz tworzenia struktury kości.

Witamina D (cholekalcyferol) - reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową ustroju, odpowiadając za utrzymanie stanu równowagi pomiędzy wapniem i fosforem - głównymi składnikami budulcowymi kośćca.

Nienasycone kwasy tłuszczowe (EPA i DHA) - obniżają zawartość triglicerydów i LDL cholesterolu1 oraz zwiększają ilość HDL cholesterolu o działaniu ochronnym.

Wszystkie te czynniki obniżają ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca.

Lek stosowany:

 • w profilaktyce i wspomagająco w leczeniu niedoborów witamin A i D, zwłaszcza u dzieci (wzmacnia kości i zęby, poprawia stan skóry i narządu wzroku)
 • w zapobieganiu krzywicy
 • w zaburzeniach uwapnienia tkanki kostnej różnego pochodzenia
 • w łagodzeniu skutków menopauzy, takich jak osteoporoza, atrofia skóry i błon śluzowych.

Jako środek wzmacniająco-regenerujący stosowany jest w okresie rekonwalescencji po przebytych schorzeniach osłabiających ogólną sprawność i odporność organizmu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tran Hasco

Kiedy nie stosować leku Tran Hasco:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • w przypadku hiperkalcemii i kamicy nerkowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Tran Hasco należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą (nadwrażliwość na wit. D). Bez wskazań lekarza nie należy przekraczać dawki 8 kapsułek na dobę.

Lek Tran Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne podawanie cholestyraminy lub oleju parafinowego zmniejsza wchłanianie witaminy A i witaminy D na poziomie jelit. Wchłanianie witaminy A jest osłabione przy podawaniu neomycyny, a witaminy D - u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe i barbiturany. Ze względu na obecność w tranie witaminy D ostrożnie stosować razem z glikozydami naparstnicy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Duże dawki wit. A mogą spowodować zaburzenia rozwojowe płodu.

Podczas ciąży i karmienia piersią lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, po porozumieniu z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Tran Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek do stosowania doustnego.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się 2 do 4 kapsułek 2 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Dzieci od lat 4: 1 do 2 kapsułek na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tran Hasco

Długotrwałe stosowanie leku nawet w proponowanych dawkach powoduje zaburzenia żołądkowo- jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka), bóle głowy, hiperwitaminozę A.

Objawy hiperwitaminozy mogą wystąpić wskutek spożywania 32 kapsułek leku/dobę przez kilka miesięcy.

Pominięcie przyjęcia leku Tran Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tran Hasco

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Tran stosowany w zalecanych dawkach jest dobrze tolerowany.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tran Hasco

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tran Hasco

 • Substancją czynną leku jest olej wątłuszowy (typ B). 1 kapsułka zawiera 500 mg oleju wątłuszowego.

500 mg oleju wątłuszowego (typ B) zawiera: Witamina A 300-1250 j.m.

Witamina D (cholekalcyferol) 30-125 j.m.

Kwas eikozapentaenowy (EPA) 35-80 mg

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 30-90 mg.

 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: żelatyna, glicerol (składniki otoczki).

Jak wygląda lek Tran Hasco i co zawiera opakowanie Lek Tran Hasco ma postać owalnych kapsułek barwy jasnożółtej, o gładkiej, lśniącej powierzchni, szczelnie wypełnionych olejem o swoistym zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 60 kapsułek (4 blistry po 15 szt.).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel. + 48 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostateniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/cholesterol