Oryginalna ulotka dla Axastrol
tabletki powlekane

produkt na receptę

Anastrozol (anastrozole)

Dawka:

1 mg
brak ofert

Opakowanie:

100 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, leki stosowane w terapii hormonalnej, antagoniści hormonów i ich pochodne (kategoria ATC L02BG).

Ulotki Axastrol dla opakowania 100 tabletek (1 mg).

Wybrany dokument Axastrol:
Dokument z 2018-07-29
PDF
dokument PDF dla Axastrol

Podgląd dokumentu PDF Axastrol

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2018-07-29

Ulotki innych produktów zawierających anastrozole

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Axastrol, 1 mg, tabletki powlekane

Anastrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Axastrol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Axastrol

3. Jak stosować lek Axastrol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Axastrol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Axastrol i w jakim celu się go stosuje

Axastrol zawiera substancję czynną anastrozol1. Należy ona do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Axastrol stosuje się w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie.

Axastrol działa poprzez obniżenie stężenia hormonu produkowanego przez organizm kobiety zwanego estrogenem. Ma to miejsce dzięki blokowaniu naturalnej w organizmie substancji (enzymu) zwanego aromatazą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Axastrol

Kiedy nie stosować leku Axastrol

 • jeśli pacjentka ma uczulenie na anastrozol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Nie należy stosować leku Axastrol, jeśli pacjentki dotyczy którykolwiek z powyższych punktów.

W razie wątpliwości przed zastosowaniem leku Axastrol należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Axastrol należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

 • jeśli pacjentka nadal miesiączkuje i nie wystąpila jeszcze menopauza,
 • jeśli pacjentka stosuje lek zawierający tamoksyfen lub leki zawierające estrogeny (patrz punkt

Inne leki i Axastrol”),

 • kedykolwiek wystapil stan,i ktory miał wpływ na wytrzymałość kości (osteoporoza),
 • jeśli u pacjentki występują choroby wątroby lub nerek.

W razie wątpliwości, przed zastosowaniem leku Axastrol należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku hospitalizacji należy powiadomić personel medyczny o stosowaniu leku Axastrol.

Dzieci i młodzież Axastrol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Inne leki i Axastrol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Obejmuje to także leki wydawane bez recepty oraz leki ziołowe. Wynika to z faktu, że Axastrol może mieć wpływ na działanie innych leków, a inne leki mogą mieć wpływ na działanie leku Axastrol.

Nie należy stosować Axastrol w trakcie przyjmowania następujących leków:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu raka piersi (selektywnych modulatorów receptora estrogenowego), np. tamoksyfen, ponieważ te leki mogą uniemożliwiać właściwe działanie leku Axastrol,
 • leki zawieraje estrogen, takie jak stosowane w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ).

W przypadku stosowania wymienionych leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę o stosowaniu następujących leków:

 • leki znane jako „analogi LHRH”: obejmuje to gonadorelina, buserelina, goserelina, leuprorelina i tryptorelina. Leki te stosuje się w leczeniu raka piersi, niektórych chorób kobiecych (ginekologicznych) i bezpłodności.

Ciąża i karmienie piersią Leku Axastrol nie wolno stosować w czasie ciąży lub karmienia piersią. Należy prezrwać stosowanie leku Axastrol i skonsultować się z lekarzem w prypadku zajścia w ciążę.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem każdego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiawanie maszyn

Nie wydaje się, by lek Axastrol niekorzystnie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych osób może wystąpić osłabienie lub senność podczas zażywania leku Axastrol. W takim przypadku zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Axastrol zawiera laktozę Axastrol zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeśli u pacjentki stwierdzono nietolerancję na niektóre cukry, przed zastosowaniem tego produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Axastrol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Zazwyczaj dawka to jedna tabletka na dobę.
 • Zaleca się przyjmowanie tabletki zawsze o tej samej porze.
 • Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.
 • Axastrol można stosować z pokarmem lub bez pokarmu.

Lek Axastrol należy stosować tak długo, jak zaleca lekarz. Leczenie jest długotrwałe i może być konieczne przez kilka lat.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Axastrol nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Axastrol

W przypadku zażycia dawki Axastrol większej niż zalecana należy od razu poinformować o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Axastrol

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki (dwie dawki w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Axastrol

Nie należy przerywać stosowania tabletek bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • ból głowy
 • uderzenia gorąca
 • nudności
 • wysypka
 • ból lub sztywność stawów
 • zapalenie stawów (artroza)
 • osłabenie
 • odwapnienie kości (osteoporoza)

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100)

 • utrata apetytu
 • podwyższenie lub wysokie wartości stężenia substancji zwanych jak cholesterol we krwi. Wyjażą to badania krwi.
 • uczucie senności
 • zespół cieśni nadgarstka (mrowienie, ból, chłód, osłabenie w części ręki)
 • biegunka
 • wymioty
 • zmiany w badaniu krwi wskazujące na pracę wątroby
 • ścieńczenie i przerzedzenie włosów (utrata włosów)
 • reakcje alergiczne (nadwrażliwość) występające na twarzy, ustach lub języku
 • ból kości
 • suchość pochwy
 • krwawienie z pochwy (obserwowane głównie w pierwszych tygodniach leczenia – jeśli krwawienie się przedłuża, należy skontaktować się z lekarzem)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1 000)

 • zmiany wyników badań krwi wskazujące na pracę wątroby (gamma-GT i bilirubina)
 • zapalenie wątroby
 • rumień wielopostaciowy
 • trzaskający palec (utrudnione zginanie i prostowanie palców)

Rzadke działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

 • rzadko zapalenie skóry, które może zawierać czerwone plamki lub pęcherze
 • wysypki skórne spowodowane nadwrażliwością (u powodu uczulenia lub reakcji anafilaktoidalnej)
 • zapalenie małych naczyń krwionośnych powodujące czerwone lub purpurowe zabarwienie skóry.

Bardzo rzadko występują bóle stawów, żołądką lub nerek; stan zwany choroba Schönleina-

Henocha.

Barzdo rzadke działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

 • niezwykle ciężkie reakcje skórne z pęcherzami i łuskami na skórze, znane jako zespół Stevensa-

Johnsona

 • reakcje alergiczne (nadwrażliwości) ze świądem gardła, które mogą powodować trudności w połykaniu i oddychaniu, znane jako obrzęk naczynioruchowy

W razie wystąpieniea wymienionych działań niepożądanych naleźy tak szybko, jak jest to możliwe, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliżsego szpitala.

Wpływ na kości Axastrol obniża w organizmie ilość hormonu zwanego estrogenem. To z kolei może zmniejszyć gęstość mineralną kości. Kości mogą stać się słabsze i bardziej narażone na złamania. Lekarz podejmuje odpowiednie działania zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi zdrowych kości u kobiet po menopauzie. Należy omówić z lekarzem zagrożenia i możliwości leczenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe obajwy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Axastrol

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po literach EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Axastrol

 • Substancja czynna jest anastrozol.

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu.

 • Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-30, celuloza mikrokrystaliczna pH 102, karboksymetyloskrobia sodowa typu A, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian (E572), talk.

Powłoczka: hypromeloza E5 (E464), makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), talk.

Jak wygląda lek Axastrol i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, tabletki powlekane o średnicy około 6,6 mm.

Tabletki pakowane są w blistry po 10 lub 14 sztuk.

Opakowania: 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 i 300 tabletek w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny AS GRINDEKS. Krustpils 53, Riga, LV-1057, Łotwa

Wytwórca Remedica Ltd., Limassol Industrial Estate, P.O Box 51706, CY-3508 Limassol, Cypr

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Węgry: Axastrol 1 mg filmtabletta Estonia: Axastrol 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid Litwa: Axastrol 1 mg plėvele dengtos tabletės Łotwa: Axastrol 1 mg Apvalkotās tabletes Polska: Axastrol, 1 mg, tabletki powlekane Rumunia: Axastrol 1 mg, comprimate filmate

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/anastrozol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.