Oryginalna ulotka dla Aspafar Farmapol
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Magnez (magnesium)

+

Potas (potassium)

Opakowanie:

50 tabletek
w 11% aptek, od 4.99 zł do 15.47
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, związki mineralne, pozostałe związki mineralne (kategoria ATC A12CX).

Ulotki Aspafar Farmapol dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Aspafar Farmapol:
Dokument z 2021-06-25
PDF
dokument PDF dla Aspafar Farmapol

Podgląd dokumentu PDF Aspafar Farmapol

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-25

Ulotki innych produktów zawierających magnesium+potassium

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Aspafar_F.ulotka.doc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASPAFAR FARMAPOL

17 mg jonów magnezu + 54 mg jonów potasu, tabletki

Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Aspafar Farmapol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspafar Farmapol

3. Jak stosować lek Aspafar Farmapol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Aspafar Farmapol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aspafar Farmapol i w jakim celu się go stosuje

Aspafar Farmapol jest lekiem zawierającym magnez1 i potas2.

Magnez jest jednym z podstawowych składników budulcowych organizmu.

Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest niezbędny do syntezy niektórych hormonów, np. insuliny3, przeciwdziała stresom, niedotlenieniu, uczuleniom i stanom zapalnym.

Niedobór magnezu osłabia odporność organizmu, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, mięśni i tkanki kostnej oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

Potas wpływa na działanie układu nerwowego i mięśniowego oraz pracę serca.

Niedobór potasu powoduje zaburzenia w pracy mięśnia sercowego, osłabienie siły mięśni (także skurcze mięśni), zaburzenia układu nerwowego (np. niemożność skupienia uwagi, senność, apatia, niekiedy wzmożona pobudliwość nerwowa).

Wskazania do stosowania:

Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu w organizmie (gdy nie jest konieczne podawanie drogą dożylną):

 • w zaburzeniach pracy serca spowodowanych niedoborem magnezu i potasu;
 • zapobiegawczo w chorobie niedokrwiennej serca i w zagrożeniu zawałem serca;
 • wspomagająco u pacjentów po zawale serca (w okresie powrotu do zdrowia);
 • po chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, które spowodowały zmniejszenie stężenia magnezu i potasu;
 • po długotrwałym stosowaniu glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. hydrochlorotiazydu, furosemidu).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspafar Farmapol

Kiedy nie stosować leku Aspafar Farmapol

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;
 • jeśli pacjent ma zakażenia dróg moczowych (pęcherza moczowego, nerek);
 • jeśli pacjent ma zwiększone stężenie potasu we krwi;
 • jeśli pacjent ma zwiększone stężenie magnezu we krwi;
 • jeśli pacjent ma zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca);
 • jeśli pacjent ma chorobę zwaną myasthenia gravis (rzadka choroba objawiająca się nadmiernym osłabieniem mięśni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Aspafar Farmapol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka;
 • jeśli lek jest stosowany przez długi okres; należy wtedy regularnie badać stężenie magnezu i potasu we krwi.

Dzieci

Produktu leczniczego Aspafar Farmapol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Aspafar Farmapol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Aspafar Farmapol jednocześnie z następującymi lekami:

 • antybiotyki z grupy tetracyklin;
 • doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne hydroksykumaryny (leki te zapobiegają powstawaniu skrzepów we krwi);
 • leki lub suplementy diety zawierające fosforany, wapń i żelazo.

Leki te stosowane razem z lekiem Aspafar Farmapol osłabiają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego, przez co zmniejszają jego skuteczność.

Stosowanie leku Aspafar Farmapol z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować rano i wieczorem, po posiłku, popijając wodą.

Należy ograniczyć stosowanie soli w pożywieniu. Sól zwiększa wydalanie potasu z moczem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Aspafar Farmapol zawiera sacharozę. Jedna tabletka zawiera 52,4 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Aspafar Farmapol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 1 do 3 tabletek 2 razy na dobę.

Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Lek należy przyjmować rano i wieczorem po posiłku, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aspafar Farmapol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania leku (wymienione w punkcie 4).

Pominięcie zastosowania dawki leku Aspafar Farmapol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych.

Zastosowanie większej dawki leku może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak:

 • zwiększone stężenie potasu we krwi, powodujące zaburzenia pracy serca (zbyt szybkie lub zbyt wolne bicie serca);
 • nudności, wymioty, biegunka;
 • uczucie metalicznego smaku w ustach.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aspafar Farmapol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aspafar Farmapol

 • Substancjami czynnymi leku są: magnezu wodoroasparaginian czterowodny oraz potasu wodoroasparaginian półwodny.

Jedna tabletka zawiera:17 mg jonów magnezu w postaci 250 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego i 54 mg jonów potasu w postaci 250 mg potasu wodoroasparaginianu półwodnego.

 • Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Aspafar Farmapol i co zawiera opakowanie Aspafar Farmapol ma postać białych, okrągłych tabletek, obustronnie płaskich.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29 61-749 Poznań tel.: + 48 61 852 63 53 e-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabo widzących: treść ulotki dostępna pod darmowym nr telefonu 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06.03.2017


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/insulina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.