Oryginalna ulotka dla Rexorubia
granulat

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

350 gramów
w 2% aptek, od 29.90 zł do 42.00
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Rexorubia dla opakowania 350 gramów.

Wybrany dokument Rexorubia:
Dokument z 2021-02-18
PDF
dokument PDF dla Rexorubia

Podgląd dokumentu PDF Rexorubia

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-18

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Hqrdtemplateclean_pl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Rexorubia granulat

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli po upływie 1 miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Rexorubia i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Rexorubia

3. Jak stosować lek Rexorubia

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Rexorubia

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rexorubia i w jakim celu się go stosuje

Rexorubia jest lekiem w postaci granulatu stosowanym wspomagająco w leczeniu niedoborów soli mineralnych u osób dorosłych, młodzieży oraz po zasięgnięciu opinii lekarskiej u dzieci.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Rexorubia

Kiedy nie stosować leku Rexorubia

  • jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
  • nie stosować u pacjentów z cukrzycą.
  • jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci do 12 lat możliwe po konsultacji z lekarzem.

Lek Rexorubia a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń maszyn.

Lek Rexorubia zawiera laktozę i sacharozę

3. Jak stosować lek Rexorubia

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5g).

U dzieci do 12 lat stosować wyłącznie po konsultacji lekarskiej.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej:

Dzieci 6-12 lat: 3 razy dziennie od 1 do ½ łyżeczki (2,5-5 g).

Dzieci poniżej 6 lat: ½ łyżeczki (2,5 g) 2 razy dziennie.

Nie zaleca się stosowania u dzieci, które nie ukończyły 30 miesiąca życia (2,5 roku).

Czas kuracji: nie należy przekraczać 1 miesiąca leczenia, jeśli lekarz nie zaleci inaczej.

Sposób stosowania

Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów ½ godziny przed lub 1 godzinę po posiłku. Przed połknięciem, należy przetrzymać chwilę pod językiem.

Przed podaniem leku dzieciom rozpuścić granulat w niewielkiej ilości wody.

Najlepiej stosować lek regularnie, o tych samych porach każdego dnia.

W przypadku wrażenia, że lek nie działa lub działa za słabo, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rexorubia

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Rexorubia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Rexorubia

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Do dnia sporządzenia ulotki nie odnotowano żadnych działań niepożądanych leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce..

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zglaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

5. Jak przechowywać lek Rexorubia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Bez specjalnych wymagań

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rexorubia

100 g granulatu zawiera:

Substancje czynne:

Natrium sulfuricum D6 1,2 g, Silicea D6 4,0 g,

Calcarea carbonica D8 4,0 g,

Calcarea iodata D8 2,0 g,

Calcarea phosphorica D4 4,0 g,

Natrium phosphoricum D4 2,0 g,

Magnesia phosphorica D4 l,2 g,

Ferrum phosphoricum D4 l,2 g,

Rubia tinctoria D6 4,0 g,

Juglans pulvis D6 4,0 g.

Substancje pomocnicze: Sacharoza (ze skrobią), Wanilina.

Produkt zawiera laktozę.

Jak wygląda lek Rexorubia i co zawiera opakowanie

Zawartość leku w opakowaniu: 350g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Laboratoires Lehning

3 rue du Petit Marais

57640 Sainte-Barbe, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska RUSTIKA Sp. z o.o.

ul. Wilcza 69 00-679 Warszawa tel.: 022 621 19 74

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2021

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Spis treści ulotki

Kiedy nie stosować leku Rexorubia

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zgłaszanie działań niepożądanych

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.