Oryginalna ulotka dla Relana Forte tabletki powlekane

valerianae rx/ex

Lek bez recepty

Produkt o kategorii ATC N05CM: Układ nerwowy, Leki psycholeptyczne, Leki nasenne i uspokajające, inne.

Produkt przypisany do tematów: Jaka jest recepta na bezsenne noce?.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 20 tabletek, 40 tabletek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających valerianae rx/ex

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA Relana Forte

200 mg, tabletki powlekane

Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum.

Wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Relana Forte ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli objawy nasilają się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Relana Forte i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Relana Forte

3. Jak stosować lek Relana Forte

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Relana Forte

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK RELANA FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Relana Forte jest uspokajającym i nasennym lekiem pochodzenia roślinnego stosowanym w łagodnych stanach napięcia nerwowego i w okresowych trudnościach w zasypianiu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RELANA FORTE

Kiedy nie stosować leku Relana Forte:

  • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
  • u dzieci poniżej 12 roku życia.

Stosowanie leku Relana Forte z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować innych leków nasennych i uspokajających w tym samym czasie, bez konsultacji z lekarzem.

Ciąża i karminie piersią:

Nie zaleca się stosowania leku Relana Forte podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Relana Forte może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Jeśli pacjent odczuwa jakikolwiek wpływ leku nie powinien prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje na temat innych składników leku Relana Forte Relana Forte zawiera laktozę. Pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją na niektóre cukry powinni poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RELANA FORTE

Lek Relana Forte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce.

Tabletkę połykać w całości popijając wodą.

Dzieci powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Łagodne stany napięcia nerwowego: 1-2 tabletki maksymalnie do 3 razy na dobę.

Okresowe trudności w zasypianiu: 2-3 tabletki pół godziny, godzinę przed udaniem się na spoczynek. Jeśli jest taka potrzeba, 1-3 tabletki można przyjąć wczesnym wieczorem.

Nie przekraczać 10 tabletek na dobę.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Relana Forte:

Jeśli istnieje podejrzenie, że lek przyjęty został w zbyt dużej dawce lub że przyjęty został przez dziecko poniżej 12 roku życia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Relana Forte:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących stosowania leku Relana Forte, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Relana Forte może powodować działania niepożądane, jednakże nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, tj. wymioty, skurcze żołądka.

Jeśli którykolwiek z objawów wystąpi lub pojawią się inne objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy przerwać leczenie i poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RELANA FORTE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Relana Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Relana Forte

Substancją czynną leku jest wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego 200 mg, (Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum), w tym 150 mg wyciągu natywnego (DER= 7 – 10:1)

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (v/v)

Substancje pomocnicze dodane do wyciągu: laktoza jednowodna, celuloza proszek, krzemionka koloidalna bezwodna 2%

Jedna tabletka leku Relana Forte odpowiada w przybliżeniu 1,05-1,5 g korzenia kozłka lekarskiego.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek czerwony [E 172], parafina twarda.

Jak wygląda lek Relana Forte i co zawiera opakowanie Relana Forte to różowe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 11 mm pakowane w blistry z folii

PVC/Al.

Opakowanie zawiera 20 lub 40 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Pharbio Medical International AB, PO Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby

Szwecja Wytwórca: Cederroth International Production Paramedical A/S, Vassingerødvej 3-7, DK-3540 Lynge

Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Cederroth Polska SA Ul. Polna 21 05-250 Radzymin

Tel: + 48 22 358 13 00

Fax: + 48 22 358 13 03

Data zatwierdzenia ulotki: