Oryginalna ulotka dla Phlebodia tabletki powlekane

Diosmina (diosmin)

Lek bez recepty

Produkt o kategorii ATC C05CA: Serce, Leki ochraniające ścianę naczyń, Leki wpływające na elastyczność naczyń, bioflawonoidy.

Produkt przypisany do tematów: Bóle nóg.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 15 tabletek (600 mg), 30 tabletek (600 mg).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających diosmin

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Phlebodia

600 mg, tabletki powlekane

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Phlebodia i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Phlebodia

3. Jak przyjmować lek Phlebodia

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Phlebodia

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Phlebodia i w jakim celu się go stosuje

Phlebodia jest lekiem zwiększającym napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia i zmniejsza podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

Wskazania:

Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała.

Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Phlebodia

Kiedy nie przyjmować leku Phlebodia

  • jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

  • jeśli objawy niewydolności krążenia żylnego i łamliwości włośniczek nie ustąpią w ciągu 15 dni leczenia, należy skontaktować się z lekarzem;
  • jeśli objawy dotyczące żylaków odbytu nie przeminą w ciągu kilku dni, należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

Dzieci i młodzież

Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych (od 18 lat).

Lek Phlebodia a inne leki

Interakcje leku Phlebodia z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie, jeżeli jest to konieczne oraz wyłącznie na zlecenie lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko on może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

Karmienie piersią

W związku z brakiem danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu.

Lek Phlebodia zawiera lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek Phlebodia

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Niewydolność krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletka na dobę, rano na czczo.

Zaostrzenie dolegliwości żylaków odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, razem z posiłkiem.

Sposób stosowania i droga podania

Lek przeznaczony tylko dla osób dorosłych.

Droga podania: doustna.

Należy połknąć tabletkę popijając odpowiednią ilością wody (pół szklanki).

Leczenie będzie skuteczniejsze, jeżeli zostanie zastosowane łącznie ze zmianą trybu życia. Należy unikać słońca, wysokich temperatur, długiego stania, zmniejszyć masę ciała.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Phlebodia jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Phlebodia

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Brak danych na temat przedawkowania.

Pominięcie przyjęcia leku Phlebodia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Phlebodia

Brak danych na temat skutków przerwania leczenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występują działania niepożądane dotyczące zaburzeń żołądka i jelit, rzadko wymagające odstawienia produktu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Phlebodia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Phlebodia

  • Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletka zawiera 600 mg diosminy.
  • Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerozol R 972), celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka:

1. Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400 stearynian.

2. Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

3. Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), wosk Carnauba (E 903), wosk pszczeli (E 901).

Jak wygląda lek Phlebodia i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 15 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny LABORATOIRES INNOTHERA

22 Avenue Aristide Briand

94110 Arcueil

Francja

Wytwórca INNOTHERA CHOUZY Rue Rene Chantereau, Chouzy-sur-Cisse

41150 Valloire-sur-Cisse

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Mylan Healthcare Sp. z o.o.

tel. 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2018