Oryginalna ulotka dla Amoksiklav Quicktab 875 mg + 125 mg
tabletki (do wytworzenia zawiesiny)

produkt na receptę

Amoksycylina (amoxicillinum)

+

Kwas klawulanowy (clavulanic acid)

Opakowanie:

14 tabletek
w 78% aptek, refundowany

Ulotki Amoksiklav Quicktab 875 mg + 125 mg dla opakowania 14 tabletek.

Wybrany dokument Amoksiklav Quicktab 875 mg + 125 mg:
Dokument z 2021-06-26
PDF
dokument PDF dla Amoksiklav Quicktab 875 mg + 125 mg

Podgląd dokumentu PDF Amoksiklav Quicktab 875 mg + 125 mg

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Tekst ulotki informacyjnej

1 DZL-ZLN.4020.3325.2020

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg (875 mg + 125 mg), tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/ tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

3. Jak stosować lek Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg i w jakim celu się go stosuje

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg jest antybiotykiem, który zabija bakterie wywołujące zakażenia.

Zawiera dwa różne leki: amoksycylinę1 i kwas klawulanowy2. Amoksycylina należy do grupy leków nazwanych penicylinami, których działanie może czasami zostać zahamowane (unieczynnienie).

Druga substancja czynna (kwas klawulanowy) przeciwdziała temu unieczynnieniu.

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg stosuje się u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

 • zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych,
 • zakażenia dróg oddechowych,
 • zakażenia dróg moczowych,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne,
 • zakażenia kości i stawów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

Kiedy nie stosować leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny antybiotyk; reakcja taka może obejmować wysypkę skórną, obrzęk twarzy lub szyi;
 • jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry), spowodowane stosowaniem antybiotyku.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg. W razie wątpliwości przed zastosowaniem leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

2 DZL-ZLN.4020.3325.2020

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • choruje na mononukleozę zakaźną
 • jest leczony z powodu zaburzeń czynności wątroby lub nerek
 • nie oddaje regularnie moczu.

W razie wątpliwości, czy którekolwiek z tych stwierdzeń dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W niektórych przypadkach lekarz może zbadać, jaki rodzaj bakterii wywołał zakażenie. W zależności od wyników badania pacjent może otrzymać lek Amoksiklav o innej mocy lub inny lek.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Stosowanie leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg może pogorszyć przebieg niektórych istniejących chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane (takie jak reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego). W celu zmniejszenia ryzyka jakichkolwiek problemów, podczas stosowania leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg trzeba zwracać uwagę, czy nie występują określone objawy (patrz „Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę” w punkcie 4).

Badania krwi i moczu

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi (np. badanie krwinek czerwonych lub badania czynności wątroby) lub badanie moczu (na glukozę3), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że pacjent przyjmuje lek Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg. Lek może wpływać na wyniki tego typu badań.

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty i o lekach ziołowych.

Jeśli jednocześnie z lekiem Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg pacjent przyjmuje allopurynol4 (stosowany w leczeniu dny moczanowej), zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia skórnej reakcji alergicznej.

Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd5 (stosowany w leczeniu dny moczanowej), lekarz może zadecydować o modyfikacji dawki leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg.

Jeśli razem z lekiem Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg pacjent stosuje leki, które zmniejszają krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg może wpływać na działanie metotreksatu (leku stosowanego w leczeniu raka lub chorób reumatycznych).

Jeśli pacjent otrzymuje mykofenolan mofetylu (lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu), podczas stosowania leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg lekarz będzie uważnie kontrolował stan jego zdrowia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że jest w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg może wywoływać działania niepożądane i objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg zawiera aspartam (E 951), uwodorniony olej rycynowy, sód

3 DZL-ZLN.4020.3325.2020 i siarczyny

Lek zawiera 9,5 mg aspartamu w każdej tabletce. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie z powodu jej nieprawidłowego wydalania.

Lek zawiera 36 mg oleju rycynowego uwodornionego Lek może powodować niestrawność i biegunkę.

Lek zawiera siarczyny (składnik aromatu słodkich pomarańczy). Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

 • Zwykle stosowana dawka: 1 tabletka dwa razy na dobę
 • Większa dawka: 1 tabletka trzy razy na dobę

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Dzieci w wieku do 6 lat powinny raczej otrzymywać lek Amoksiklav w postaci zawiesiny doustnej.

Przed zastosowaniem tabletek Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg u dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

Dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka może być zmieniona. Lekarz może zalecić przyjmowanie leku o innej mocy lub innego leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą mieć częściej wykonywane badania krwi w celu skontrolowania pracy wątroby.

Jak stosować Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

Przyjmować tabletkę na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, przerwy między dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.

Nie stosować leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal źle się czuje, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek dostępny jest w blistrach zawierających 2 tabletki. Blister należy oderwać w miejscu perforacji, następnie unieść folię w miejscu oznaczonym kolorowym trójkątem i pociągnąć w kierunku wskazanym strzałką. Nie wyciskać tabletki z blistra.

Tabletkę można wymieszać dokładnie z połową szklanki wody lub rozpuścić w jamie ustnej przed połknięciem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, mogą wystąpić takie objawy, jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki.

Należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby pokazać lekarzowi.

4 DZL-ZLN.4020.3325.2020

Pominięcie przyjęcia leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, powinien przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie. Nie należy zbyt szybko zażywać następnej dawki, ale odczekać około 4 godzin do jej przyjęcia.

Przerwanie stosowania leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

Należy przyjmować lek Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg aż do zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej.

Do zwalczenia zakażenia potrzebne są wszystkie dawki leku. Jeśli część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Reakcje alergiczne:

wysypka skórna

zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wzniesione plamy na skórze, ale może również dotyczyć innych części ciała

gorączka, ból stawów, obrzęk węzłów chłonnych na szyi, pod pachą lub w pachwinie

obrzęk, czasami twarzy lub jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu

omdlenie.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Należy przerwać przyjmowanie leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg.

Zapalenie jelita grubego

Zapalenie jelita grubego, powodujące wodnistą biegunkę, na ogół z domieszką krwi i śluzu, bólem żołądka i (lub) gorączką.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza po poradę.

Działania niepożądane występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)

biegunka

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

kandydoza - zakażenie drożdżakowe pochwy, jamy ustnej (pleśniawki) lub fałdów skórnych

nudności, zwłaszcza w przypadku przyjmowania dużych dawek leku.

W razie nudności lek Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg należy przyjmować przed jedzeniem.

wymioty

Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

wysypka skórna, świąd

wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka)

niestrawność

zawroty głowy

ból głowy

Niezbyt częste działania niepożądane, które mogą pojawić się w wynikach badań krwi:

zwiększenie aktywności pewnych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie

5 DZL-ZLN.4020.3325.2020

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

wysypka skórna, która może zmieniać się w pęcherzyki i wygląda jak małe tarcze strzelnicze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym obramowaniem na skraju – rumień wielopostaciowy)

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Rzadkie działania niepożądane, które mogą pojawić się w wynikach badań krwi:

mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi

mała liczba krwinek białych

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występowały u bardzo małej liczby osób, ale ich dokładna częstość nie jest znana.

reakcje alergiczne (patrz wyżej)

zapalenie jelita grubego (patrz wyżej)

ciężkie reakcje skórne:

 • rozległa wysypka skórna z pęcherzykami i złuszczaniem skóry, zwłaszcza wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona) i cięższa postać, powodująca rozległe złuszczanie skóry (obejmujące ponad 30% powierzchni ciała – toksyczna nekroliza naskórka

zespół Lyella])

 • rozległa, czerwona wysypka skórna z małymi pęcherzykami wypełnionymi ropą (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry)
 • czerwona, łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (osutka krostkowa)
 • objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi [w tym zwiększeniem liczby krwinek białych (eozynofilia) oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych]; polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (ang. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS)

aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

zapalenie wątroby

żółtaczka na skutek zwiększenia we krwi stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie), która może spowodować zażółcenie skóry i białkówek oczu

śródmiąższowe zapalenie nerek

przedłużony czas krzepnięcia krwi

pobudzenie ruchowe

drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg lub z chorobami nerek)

czarny język, który wygląda jak włochaty

rozwój zakażenia wywołanego nadmiernym wzrostem niewrażliwych bakterii

Działania niepożądane, które mogą pojawić się w wynikach badań krwi:

znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych

mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

kryształki w moczu

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

6 DZL-ZLN.4020.3325.2020

Faks: + 48 22 49 21 309 strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg

Substancjami czynnymi są amoksycylina i kwas klawulanowy.

Jedna tabletka zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Każda tabletka zawiera 25 mg potasu.

Pozostałe składniki to: aromat owoców tropikalnych, aromat słodkich pomarańczy, aspartam (E 951), krzemionka koloidalna bezwodna, żelaza tlenek żółty (E172), talk, olej rycynowy, uwodorniony, mikrokrystaliczna celuloza krzemowana.

Jak wygląda Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki są żółte, brązowo nakrapiane, ośmiokątne, o zapachu i smaku owoców tropikalnych.

Pakowane są w blistry zawierające 14 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia Lek Pharmaceuticals d.d.

Perzonali 47 SI-2391 Prevalje, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do: Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 00 (logo podmiotu odpowiedzialnego)

7 DZL-ZLN.4020.3325.2020

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Edukacja medyczna

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem.

Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to, że bakterie są oporne na podawany antybiotyk.

To oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków może pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza prowadzącego jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, które mogłyby zahamować działanie antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, odpowiednim czasie i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w informacji o leku i jeżeli którekolwiek z nich są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wyjaśnienie.

2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego.

Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

3. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

5. Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza prowadzącego pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki (która je przyjmie) w celu zapewnienia ich właściwego zniszczenia.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/amoksycylina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_klawulanowy

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/allopurinol

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/probenecid

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.