Oryginalna ulotka dla Magsolvit B6
syrop

suplement diety

Magnez (magnesium)

+

pyridoxine

Opakowanie

150 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, witaminy, preparaty połączeń pozostałych witamin (kategoria ATC A11JB).

Ulotki Magsolvit B6 dla opakowania 150 mililitrów.

Wybrany dokument Magsolvit B6:
Dokument z 2021-04-20
PDF
dokument PDF dla Magsolvit B6

Podgląd dokumentu PDF Magsolvit B6

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-04-20

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

A

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MAGSOLVIT B6, (48 mg Mg2+ + 5 mg)/ 5 ml, syrop

Magnesii gluconas + Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 • Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktowac się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Magsolvit B6 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Magsolvit B6

3. Jak przyjmować Magsolvit B6

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Magsolvit B6

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Magsolvit B6 i w jakim celu się go stosuje

Magsolvit B6 jest syropem czerwonej barwy, o smaku truskawkowym, nie zawierającym cukru (sacharozy). Zalecany jest w zapobieganiu i uzupełnieniu niedoborów magnezu1 i witaminy B6, zwłaszcza u dzieci w wieku powyżej 4 lat. Obecność witaminy B6 ułatwia wchłanianie jonów magnezu z przewodu pokarmowego.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Magsolvit B6

Kiedy nie przyjmować leku Magsolvit B6

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli pacjent leczony jest antybiotykami;
 • jeśli u pacjenta występuje: biegunka, nadmiar magnezu w surowicy krwi, nadmiar witaminy B6, ostra niewydolność nerek, znaczne niedociśnienie tętnicze, blok przedsionkowo-komorowy (rodzaj zaburzenia rytmu serca).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Magsolvit B6 podawany w dawce wyższej niż zalecana może działać przeczyszczająco. Magsolvit B6 przyjmowany na czczo może działać przeczyszczająco.
 • U osób z zaburzoną czynnością nerek należy brać pod uwagę konieczność zmniejszenia dawek (zgodnie z wynikami oznaczeń stężenia magnezu w surowicy krwi).
 • Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Wartość kaloryczna zastosowanej substancji pomocniczej - sorbitolu - wynosi 2,6 kcal/g sorbitolu.
 • Lek może powodować reakcje alergiczne.

Inne leki i Magsolvit B6

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pochodne fluorochinolonu, tetracykliny4, doustne leki przeciwzakrzepowe (przede wszystkim warfaryna5) oraz fosforany, związki żelaza2 i wapnia zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna i penicylina tworzą nieaktywne połączenia z witaminą B6 zmniejszając jej stężenie w organizmie. Doustne środki antykoncepcyjne zwiększają zapotrzebowanie na pirydoksynę. Witamina B6 może zmniejszać stężenie fenytoiny3 w surowicy krwi. U pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy (lek stosowany w neurologii), witamina B6 osłabia skuteczność lewodopy w leczeniu parkinsonizmu.

Magsolvit B6 z jedzeniem i piciem

Lek należy zażywać po jedzeniu i piciu, aby zminimalizować możliwość działania przeczyszczającego.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W zalecanych dawkach lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynBrak danych dotyczących szkodliwego wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak przyjmować Magsolvit B6

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 8 lat: 10 ml syropu (tj. 96 mg Mg2+) na dobę w dwóch dawkach.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku od 8 lat: 10 ml syropu (tj. 96 mg Mg2+) na dobę w dwóch dawkach.

Dzieci w wieku 4-7. lat: 5 ml syropu (tj. 48 mg Mg2+) na dobę w dwóch dawkach. Lek należy przyjmować po posiłkach.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Magsolvit B6

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Podawanie leku w dawkach znacznie przekraczających zalecane może prowadzić do reakcji alergicznych, bólów brzucha, nudności, biegunki, odwodnienia organizmu.

Pominięcie przyjęcia leku Magsolvit B6

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć jedną dawkę a następne dawki przyjmować o zwykłej porze, zgodnie z przedstawionymi zasadami zażywania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Magsolvit B6

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przerwanie stosowania leku nie powoduje gwałtownych objawów.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000) mogą wystąpić:

 • zaburzenia żołądka i jelit;
 • zaburzenia układu nerwowego - bóle głowy;
 • zaburzenia układu immunologicznego - reakcje alergiczne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Magsolvit B6

Lek należy przechowywać w miejscach niewidocznych i niedostępnych dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Po pierwszym otwarciu lek można przechowywać do 30 dni.

Nie stosować tego leku, jeśli widoczne są kryształki wytrącone z roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Magsolvit B6

 • Substancjami czynnymi leku są: magnez w postaci magnezu glukonianu i magnezu mleczanu, oraz pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6).
 • Pozostałe składniki to: sorbitol, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy, sodu benzoesan, sodu propionian, czerwień koszenilowa (E 124), substancja o zapachu truskawki poprawiająca smak i zapach , woda.

Jak wygląda Magsolvit B6 i co zawiera opakowanie

Syrop pakowany jest w butelki z tworzywa sztucznego barwy brązowej, z miarką, umieszczone w tekturowych pudełkach.

Opakowanie zawiera 150 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy "GALENUS" 03-791 Warszawa ul. Hutnicza 8

Tel.: 022 6782519, 022 6782601

Faks: 022 6782601

Nazwa i adres} e-mail: wojtekg@galenus.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenytoina

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/warfarin

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.