Oryginalna ulotka dla Allertec Ukąszenia
aerozol

produkt dostępny bez recepty

Antazolina (antazoline)

+

Nafazolina (naphazoline)

Opakowanie:

30 mililitrów
w 0% aptek
Allertec Ukąszenia to produkt leczniczy stosowany w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry po ukłuciu komarów, mrówek, meszek, pszczół, os i innych owadów. Zawiera dwie substancje czynne: antazolinę – hamującą objawy alergiczne i nafazolinę – obkurczającą naczynia krwionośne, łagodząc tym objawy związane ze stanem zapalnym. Ich skojarzone działanie łagodzi świąd, ból, pieczenie i obrzęk, zwłaszcza gdy mają podłoże alergiczne. Lek występuje w postaci aerozolu na skórę.

Ulotki Allertec Ukąszenia dla opakowania 30 mililitrów.

Wybrany dokument Allertec Ukąszenia:
Dokument z 2021-07-30
PDF
dokument PDF dla Allertec Ukąszenia

Podgląd dokumentu PDF Allertec Ukąszenia

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-07-30

Ulotki innych produktów zawierających antazoline+naphazoline

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Allertec Ukąszenia (5 mg + 0,25 mg)/ml, aerozol na skórę, roztwór

Antazolini sulfas + Naphazolini nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisane w ulotce dla pacjenta, lub według wskazań zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Allertec Ukąszenia i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allertec Ukąszenia

3. Jak stosować lek Allertec Ukąszenia

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Allertec Ukąszenia

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Allertec Ukąszenia i w jakim celu się go stosuje

Allertec Ukąszenia zawiera dwie substancje czynne: antazolinę1 o działaniu przeciwhistaminowym i α-adrenomimetyk - nafazolinę. Współdziałanie obu tych składników prowadzi do łagodzenia miejscowych objawów zapalnych, takich jak świąd, ból, pieczenie, obrzęk, zwłaszcza jeśli mają podłoże alergiczne.

Wskazania

Stany podrażnienia skóry po ukłuciu: komarów, mrówek, meszek, pszczół, os i innych owadów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allertec Ukąszenia

Kiedy nie stosować leku Allertec Ukąszenia

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na antazoliny siarczan, nafazoliny azotan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
  • Nie należy stosować doustnie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Allertec Ukąszenia należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Allertec Ukąszenia a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie ma danych o interakcjach leku Allertec Ukąszenia z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Allertec Ukąszenia nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Allertec Ukąszenia zawiera benzalkoniowy chlorek i kwas borowy2

Lek zawiera 0,1 mg benzalkoniowego chlorku w każdym ml roztworu. Benzalkoniowy chlorek może podrażniać skórę.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować tego leku na skórę piersi, gdyż może on zostać spożyty przez dziecko z mlekiem matki.

Lek zawiera 15 mg kwasu borowego (2,63 mg boru) w każdym ml roztworu.

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na zawartość boru, który może powodować zaburzenia płodności.

Kobiety w ciąży powinny przed zastosowaniem tego leku skonsultować się z lekarzem, gdyż lek może ze względu na zawartość boru być szkodliwy dla dziecka.

3. Jak stosować lek Allertec Ukąszenia

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy natryskiwać na skórę w miejsca po ukłuciu owadów co 4-6 godzin.

Sposób stosowania 1. Zdjąć nasadkę ochronną znajdującą się na butelce.

2. Przed pierwszym użyciem kilka razy nacisnąć pompkę rozpylającą, aż do pojawienia się mgiełki leku.

3. Trzymać butelkę pionowo, w odległości kilku centymetrów od miejsca po ukłuciu owadów.

4. Nacisnąć kciukiem pompkę rozpylającą kierując mgiełkę leku na podrażnioną skórę.

5. Po użyciu leku należy nałożyć nasadkę ochronną na butelkę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Allertec Ukąszenia

Jeżeli dojdzie do znacznego przedawkowania lub przypadkowego spożycia doustnego leku może wystąpić zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego, znaczne obniżenie temperatury ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardia (spowolnienie czynności serca), śpiączka.

W razie spożycia leku Allertec Ukąszenia doustnie, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i podrażnienie skóry.

Rzadko mogą wystąpić: nudności, bóle i zawroty głowy, nadmierne pocenie się.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Allertec Ukąszenia

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Allertec Ukąszenia

  • Substancjami czynnymi leku są antazoliny siarczan i nafazoliny azotan. Każdy ml roztworu zawiera 5 mg antazoliny siarczanu i 0,25 mg nafazoliny azotanu.
  • Pozostałe składniki to: disodu edetynian; kwas borowy; benzalkoniowy chlorek, roztwór; sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Allertec Ukąszenia i co zawiera opakowanie Allertec Ukąszenia jest w postaci bezbarwnego lub lekko żółtego, przezroczystego płynu.

Lek jest dostępny w butelce polietylenowej zawierającej 30 ml roztworu, z pompką rozpylającą w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa

Wytwórca Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Oddział Medana w Sieradzu ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2021 r.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/antazolina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_borowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.