Oryginalna ulotka dla Aksoderm Forte
maść

produkt dostępny bez recepty

retinol

Dawka:

1000 J.M./1 G
brak ofert

Opakowanie:

10 gramów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: dermatologia, leki przeciwtrądzikowe, leki przeciwtrądzikowe do stosowania zewnętrznego (kategoria ATC D10AD).

Ulotki Aksoderm Forte dla opakowania 10 gramów (1000 J.M./1 G).

Wybrany dokument Aksoderm Forte:
Dokument z 2021-09-22
PDF
dokument PDF dla Aksoderm Forte

Podgląd dokumentu PDF Aksoderm Forte

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-09-22

Ulotki innych produktów zawierających retinol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta AKSODERM FORTE, 1 000 IU/g, maść

Retinoli palmitas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
  • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest AKSODERM FORTE i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AKSODERM FORTE

3. Jak stosować AKSODERM FORTE

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać AKSODERM FORTE

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest AKSODERM FORTE i w jakim celu się go stosuje

AKSODERM FORTE jest lekiem zawierającym jako substancję czynną palmitynian retynolu (witaminę A). Witamina A stosowana na skórę usuwa zgrubienia, złuszczenia i pęknięcia naskórka w wyniku działania złuszczającego. Ponadto witamina A wspomaga procesy regeneracyjne naskórka i skóry właściwej, dzięki czemu korzystnie wpływa na jej elastyczność i jędrność.

AKSODERM FORTE stosuje się w ubytkach naskórka i niewielkich uszkodzeniach skóry.

Lek chroni skórę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (zimnem, wiatrem), w tym po przebytych niewielkich odmrożeniach i oparzeniach I stopnia.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AKSODERM FORTE

Kiedy nie stosować leku AKSODERM FORTE

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (witaminę A) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);
  • na otwarte rany ani na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AKSODERM FORTE należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Maść należy stosować wyłącznie na skórę.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

AKSODERM FORTE a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków i produktów o działaniu wysuszającym i ściągającym.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Witamina A stosowana w dużych dawkach może uszkadzać płód.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

AKSODERM FORTE zawiera lanolinę. Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np.

kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować AKSODERM FORTE

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się od 2 do 3 razy na dobę.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo zmienione miejsca na skórze i rozsmarować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AKSODERM FORTE

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku AKSODERM FORTE.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy usunąć nadmiar maści.

Pominięcie zastosowania leku AKSODERM FORTE

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku AKSODERM FORTE

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl mailto:Strona

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać AKSODERM FORTE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 6 miesięcy.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 o C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek AKSODERM FORTE

  • Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian (witamina A). 1 g maści zawiera 1000 IU witaminy A.
  • Pozostałe składniki to: wazelina biała, lanolina bezwodna, emulgator Palsgaard 0090, woda oczyszczona.

Jak wygląda AKSODERM FORTE i co zawiera opakowanie AKSODERM FORTE to maść barwy jasnożółtej o słabym zapachu lanoliny. Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 10 g, 20 g lub 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew tel. 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:gemi@gemi.pl

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.