Charakterystyka produktu leczniczego dla Erazaban 10%
krem

produkt dostępny bez recepty

Dokozanol (docosanol)

Dawka

10%

Opakowanie

2 gramy
w 53% aptek, od 17.90 zł do 34.59
Erazaban 10% to lek w postaci kremu przeznaczony do miejscowego leczenia wczesnych objawów nawracającej opryszczki wargowej u dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia. Substancją czynną preparatu jest dokozanol, który hamuje namnażanie wirusa wywołującego opryszczkę - HSV (Herpes simplex virus).

Charakterystyki produktu Erazaban 10% dla opakowania 2 gramy (10%).

Wybrany dokument Erazaban 10%:
Dokument z 2021-05-02
PDF
dokument PDF dla Erazaban 10%

Podgląd dokumentu PDF Erazaban 10%

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-05-02

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ERAZABAN 10% Krem 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy 1 g kremu zawiera 100 mg dokozanolu. Dzieci i młodzież Bezpieczeństwo i skuteczność produktu ERAZABAN 10% Krem u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały ustalone (patrz punkt 4.4). Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek Nie jest konieczne dostosowanie dawki ze względu na nieznaczne miejscowe wchłanianie. Dlatego nie należy stosować produktu ERAZABAN 10% Krem równocześnie z innymi produktami stosowanymi miejscowo na te same miejsca (leki, kosmetyki, kremy). 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Płodność Nie ma wystarczających danych dotyczących wpływu stosowania dokonazolu na płodność u ludzi. 4.8 Działania niepożądane Bardzo często (≥10) Często (≥1/100 do <1/10) Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100) Rzadko (≥ 1/10000 do <1/1000) Bardzo rzadko (< 1/10 000) Nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Wyniki badań klinicznych nad leczeniem nawracających zakażeń wirusem opryszczki zwykłej nie wskazują na istnienie jakichkolwiek różnic pomiędzy pacjentami leczonymi produktem ERAZABAN 10% Krem i otrzymującymi placebo pod względem częstości występowania lub rodzaju działań niepożądanych. 4.9 Przedawkowanie Ze względu na nieznaczne wchłanianie produktu ERAZABAN 10% Krem przez skórę, nie powinny wystąpić objawy niepożądane związane z przedawkowaniem leku (...)

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.