dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 16 tabletek (0,5 G), 6 tabletek (0,5 G), 8 tabletek (0,5 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...2018-12 Efferalgan 500mg_ulotka tracked 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Efferalgan, 500 mg, tabletki musujące Paracetamolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Efferalgan i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Efferalgan 3. Jak stosować lek Efferalgan 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Efferalgan 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Efferalgan i w jakim celu się go stosuje Efferalgan jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Efferalgan Kiedy nie stosować leku Efferalgan - jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efferalgan, - u dzieci o masie ciała mniejszej niż 17 kg, - u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby, - jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, - jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia, 2 - w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno- antagonistycznym: buprenorfiną, (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających paracetamol

W kolejności według dostępności w aptekach.