Oryginalna ulotka dla Medispirant stepspray (Dezorol)
płyn

produkt dostępny bez recepty

Mentol (menthol)

+

Metenamina (methenamine)

+

Kwas salicylowy (salicylic acid)

Opakowanie

100 gramów polipropylen-polietylen
w 53% aptek, od 11.99 zł do 26.99
Medispirant Stepspray jest lekiem OTC w postaci płynu na skórę, wskazanym w leczeniu nadmiernego pocenia się stóp. Substancją czynną preparatu jest metenamina, która pod wpływem kwaśnego odczynu potu ulega hydrolizie do formaldehydu, który powoduje śmierć bakterii rozkładających pot niwelując tym samym jego przykry zapach. Ponadto osłabia on czynność gruczołów potowych zmniejszając wydzielanie potu.

Ulotki Medispirant stepspray (Dezorol) dla opakowania 100 gramów polipropylen-polietylen.

Wybrany dokument Medispirant stepspray (Dezorol):
Dokument z 2021-03-16
PDF
dokument PDF dla Medispirant stepspray (Dezorol)

Podgląd dokumentu PDF Medispirant stepspray (Dezorol)

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-16

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ANEKS III

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Medispirant stepspray (10 mg + 10 mg + 20 mg)/g, płyn na skórę

Mentholum +Acidum salicylicum + Methenaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Medispirant stepspray i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Medispirant stepspray

3. Jak stosować lek Medispirant stepspray

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Medispirant stepspray

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Medispirant stepspray i w jakim celu się go stosuje

Lek Medispirant stepspray ma postać płynu na skórę, jest roztworem etanolowym, który zawiera substancje czynne o działaniu dezynfekującym, przeciwgrzybiczym, przeciwzapalnym i wysuszającym. Lek zmniejsza nadmierne wydzielanie potu poprzez hamowanie aktywności gruczołów potowych. Likwiduje przykry zapach potu poprzez hamowanie rozwoju bakterii.

Medispirant stepspray wykazuje łagodne miejscowe działanie znieczulające, wywołuje uczucie chłodu, zmniejsza dolegliwości objawiające się świądem skóry.

Wskazania do stosowania

Lek przeznaczony jest do stosowania na skórę w przypadku nadmiernego pocenia się stóp, likwiduje przykry zapach związany z tą dolegliwością.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Medispirant stepspray

Kiedy nie stosować leku Medispirant stepspray:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na mentol, kwas salicylowy, metenaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • na uszkodzoną skórę;
 • na błony śluzowe;
 • długotrwale i na duże powierzchnie skóry;
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Medispirant stepspray należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Medispirant stepspray należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń:

 • należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa, w przypadku kontaktu zmyć lek ciepłą wodą.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Medispirant stepspray a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Medispirant stepspray

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: przez kilka dni spryskiwać stopy płynem, najlepiej wieczorem po umyciu nóg.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Medispirant stepspray

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku Medispirant stepspray, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Medispirant stepspray

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje uczuleniowe skóry.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Medispirant stepspray

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Medispirant stepspray

 • Substancje czynne leku to: mentol, kwas salicylowy, metenamina.

1 g płynu na skórę zawiera 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego i 20 mg metenaminy.

 • Pozostałe składniki to: etanol 96%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Medispirant stepspray i co zawiera opakowanie Lek Medispirant stepspray ma postać płynu na skórę, jest to roztwór etanolowy, przezroczysty, optycznie jednorodny o zapachu charakterystycznym dla składników.

Opakowanie leku to: butelka polietylenowa (HDPE) z pompką rozpylającą, składającą się z materiałów: polipropylen (PP), polietylen (LDPE, LDPE/HDPE, LDPE(EPE)), polioksymetylen (POM), szkło bezbarwne oraz stal zawierająca 100 g płynu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Wytwórca Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej

Profarm” Sp. z o.o.

ul. Słupska 18 84-300 Lębork

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:ndl@urpl.gov.pl

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.