Oryginalna ulotka dla Dernilan
krem

produkt dostępny bez recepty

Alantoina (allantoine)

+

Kamfora (camphor)

+

nicotinamide

+

Kwas salicylowy (salicylic acid)

Opakowanie

35 gramów
w 56% aptek, od 9.99 zł do 22.97
Dernilan w postaci kremu stosuje się w przypadkach bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk. Preparat zawiera alantoinę, nikotynamid, kwas salicylowy i kamforę, dzięki którym działa gojąco i przeciwzapalnie, przyspiesza ziarninowanie oraz ułatwia usuwanie zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.

Ulotki Dernilan dla opakowania 35 gramów.

Wybrany dokument Dernilan:
Dokument z 2021-01-30
PDF
dokument PDF dla Dernilan

Podgląd dokumentu PDF Dernilan

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-01-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Dernilan krem

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.-
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Dernilan krem i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dernilan krem

3. Jak stosować lek Dernilan krem

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Dernilan krem

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dernilan krem i w jakim celu się go stosuje

Lek Dernilan ma postać kremu. Lek ten dzięki skojarzonemu działaniu substancji czynnych

alantoiny, nikotynamidu (witaminy PP), kwasu salicylowego, kamfory1] działa przeciwzapalnie i gojąco, ułatwia usuwanie zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.

Lek stosuje się w przypadkach bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dernilan krem

Kiedy nie stosować leku Dernilan krem:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (kamforę racemiczną,alantoinę, nikotynamid lub kwas salicylowy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
  • na rozległe obszary uszkodzonej skóry oraz na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dernilan krem należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu,dlatego może powodować reakcje alergiczne(możliwe reakcje typu późnego).

Lek zawiera alkohol stearylowy, dlatego może powodować miejscową reakcję skórną (np.

kontaktowe zapalenie skóry).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Dernilan krem a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych na temat możliwych interakcji alantoiny, nikotynamidu i kamfory stosowanych miejscowo na skórę.

Kwas salicylowy występujący w kremie może nasilać działanie terapeutyczne innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz wpływu na płodność. Nie należy stosować leku Dernilan krem w okresie ciąży lub karmienia piersią, jeśli nie zadecyduje o tym lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Dernilan krem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Dernilan krem

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skórę stóp i rąk smarować kremem od 3 do 4 razy na dobę.

Krem lekko wmasować, co kilka dni stopy lub ręce wymoczyć i usunąć zrogowaciały naskórek.

Po wygojeniu zmian krem stosować l do 2 razy na dobę, po umyciu stóp i rąk.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, krem Dernilan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne i miejscowe podrażnienia (nieznana częstość występowania

  • nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu:

48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dernilan krem

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Substancje czynne leku Dernilan krem to: kamfora racemiczna, alantoina, nikotynamid, kwas salicylowy.

100 g leku zawiera: kamfora racemiczna 1 g alantoina 300 mg nikotynamid 250 mg kwas salicylowy 100 mg

Pozostałe składniki leku to: makrogolu eter cetostearylowy, glicerolu monostearynian, oktylu stearynian, alkohol stearylowy, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, decylu oleinian, parafina ciekła, glicerol (E 422), karbomer, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Dernilan krem i co zawiera opakowanie Dernilan ma postać kremu.

Opakowanie stanowi tuba aluminiowa zawierająca 35g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68 tel.: +48 71/ 335 72 25 fax: +48 71/ 372 47 40 e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: tel. 71 321-86-04 wew.123.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kamfora

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.