Oryginalna ulotka dla Calcium Pantothenicum Jelfa
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Kwas pantotenowy (pantothenic acid)

Dawka:

100 mg

Opakowanie:

50 tabletek
w 86% aptek, od 4.99 zł do 17.47
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, witaminy, preparaty pozostałych witamin (kategoria ATC A11HA).

Ulotki Calcium Pantothenicum Jelfa dla opakowania 50 tabletek (100 mg).

Wybrany dokument Calcium Pantothenicum Jelfa:
Dokument z 2021-06-24
PDF
dokument PDF dla Calcium Pantothenicum Jelfa

Podgląd dokumentu PDF Calcium Pantothenicum Jelfa

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-24

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Informacja o leku dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CALCIUM PANTOTHENICUM JELFA, 100 mg, tabletki

Calcii pantothenas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Calcium Pantothenicum Jelfa i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Pantothenicum Jelfa

3. Jak stosować lek Calcium Pantothenicum Jelfa

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Calcium Pantothenicum Jelfa

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Pantothenicum Jelfa i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera pantotenian wapnia, który jest związkiem kwasu pantotenowego (witamina B5) i wapnia.

Kwas pantotenowy, w komórkach organizmu ludzkiego, występuje głównie w koenzymie A, który jest niezbędny w wielu procesach metabolicznych, zwłaszcza w przemianie węglowodanów, tłuszczów i białek. Kwas pantotenowy bierze udział w procesach wzrostowych organizmu, wpływa na regenerację skóry, wzrost włosów i paznokci.

Wskazania do stosowania Lek Calcium1 Pantothenicum Jelfa zalecany jest zarówno w leczeniu, jak i w zapobieganiu niedoborom kwasu pantotenowego (witaminy B5) w ustroju.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Pantothenicum Jelfa

Kiedy nie stosować leku Calcium Pantothenicum Jelfa

  • jeśli pacjent ma uczulenie na pantotenian wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
  • u dzieci poniżej 4 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Pantothenicum Jelfa należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana, szczególnie u osób z hiperkalcemią (podwyższonym stężeniem wapnia we krwi), kamicą nerkową, zaburzeniami czynności nerek.

Calcium Pantothenicum Jelfa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Calcium Pantothenicum Jelfa zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calcium Pantothenicum Jelfa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Jedna lub dwie tabletki (100 do 200 mg) dwa do trzech razy na dobę, nie więcej niż 6 tabletek na dobę (600 mg).

Stosowanie u dzieci

Dzieci powyżej 4 lat: jedna tabletka (100 mg) dwa do czterech razy na dobę, nie więcej niż 4 tabletki na dobę (400 mg).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Pantothenicum Jelfa

Dawka 10 000 – 20 000 mg (10 – 20 g) w ciągu doby może być przyczyną biegunki i zatrzymania wody w ustroju. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Calcium Pantothenicum Jelfa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przy stosowaniu zgodnym z zalecanym dawkowaniem działania niepożądane nie występują.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Al. Jerozolimskie 181C PL-02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Pantothenicum Jelfa

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

https://secure-web.cisco.com/13e9TlJZEcqQfabIBS3DQUkay1gF1Nx1CWO1brz_mmUUyCGl-At6J2eL3FWkoJQLy7vDdVj7IURRbaV1cw6j7ulpZxpdJeNCrSkTaJVnwh3CYs8R8ChyEE47zYyDie21N-p1eMU7SiPRdQ3XbCzIFfKKv6ExKnIvMCc0UkLPYt5ua5at53RV3vjZjzd1c7yFKFhvzN3UFIKkNZD9hYBrwBisPKkvhlSZwgyTd7aVh7nPypz3C_rrJtebLVM9Ri-8U4Vge-lVPlPM4ItOQiy49s24K2HU9ZPhEXoRVWwbRP8fIiv_GWi-c0bW6B2Dg2zbfTOvPr0ARg7ALZdfkW8_7-A/https%3A%2F%2Fsmz.ezdrowie.gov.pl%2F

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Pantothenicum Jelfa

  • Substancją czynną leku jest wapnia pantotenian. 1 tabletka zawiera 100 mg pantotenianu wapnia.
  • Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Calcium Pantothenicum Jelfa i co zawiera opakowanie Lek Calcium Pantothenicum Jelfa to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.

Dostępne opakowanie leku zawiera 2 blistry po 25 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Irlandia

Wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/calcium

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.